2014-09-18 10:30:41

Val till riksdagen - Röster - Östersund

18,89%
9,68%
3,71%
2,72%
37,92%
6,57%
7,29%
9,32%
3,16%
0,75%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,18%
+1,88
2010: 84,29%

Röstfördelning - kommun Östersund

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 7670 18,89% -1714 -4,99 9384 23,88%
C Centerpartiet 3929 9,68% -669 -2,02 4598 11,70%
FP Folkpartiet liberalerna 1508 3,71% -245 -0,75 1753 4,46%
KD Kristdemokraterna 1103 2,72% -131 -0,42 1234 3,14%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15394 37,92% +550 +0,14 14844 37,77%
V Vänsterpartiet 2669 6,57% +94 +0,02 2575 6,55%
MP Miljöpartiet de gröna 2960 7,29% -233 -0,83 3193 8,13%
SD Sverigedemokraterna 3782 9,32% +2551 +6,18 1231 3,13%
FI Feministiskt initiativ 1283 3,16% +1128 +2,77 155 0,39%
ÖVR Övriga partier 303 0,75% -27 -0,09 330 0,84%
  Giltiga röster 40601 100,00% +1304   39297 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 396 0,97% -100 -0,28 496 1,25%
OG Ogiltiga röster - övriga 13 0,03% +7 +0,02 6 0,02%
VDT Valdeltagande 41010 86,18% +1211 +1,88 39799 84,29%
  Antal röstberättigade 47588   +373   47215  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Östersund

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
19,65% 8,06% 4,24% 2,55% 38,10% 6,75% 7,92% 8,41% 3,50% 0,82% 1,01% 0,04% 86,32%
22,81% 7,22% 5,09% 2,38% 31,75% 7,79% 10,09% 7,96% 4,27% 0,66% 0,25% 0,08% 79,62%
25,15% 8,02% 4,79% 2,75% 29,70% 7,19% 8,26% 8,38% 4,79% 0,96% 1,07%   82,50%
20,37% 8,84% 4,55% 3,11% 33,08% 7,66% 9,09% 7,15% 4,97% 1,18% 0,83% 0,17% 80,54%
17,49% 7,84% 3,16% 3,25% 32,55% 7,66% 11,09% 10,01% 5,50% 1,44% 1,33%   83,94%
17,91% 9,11% 3,31% 2,59% 37,47% 6,94% 9,11% 7,87% 4,24% 1,45% 1,53% 0,20% 81,92%
18,90% 8,90% 3,74% 2,42% 36,37% 6,37% 8,90% 9,78% 3,74% 0,88% 0,87%   81,31%
18,68% 6,41% 4,18% 1,77% 42,29% 6,97% 6,41% 10,22% 2,51% 0,56% 0,74%   88,06%
25,21% 10,74% 5,64% 2,98% 28,40% 8,94% 9,47% 4,89% 3,09% 0,64% 0,63%   85,23%
24,36% 8,90% 7,73% 3,81% 29,03% 6,46% 9,43% 5,93% 3,92% 0,42% 0,74%   80,73%
18,88% 7,42% 3,22% 2,56% 44,85% 4,95% 5,85% 8,57% 3,30% 0,41% 1,30%   88,99%
11,36% 6,01% 2,67% 2,12% 46,88% 7,13% 6,01% 12,81% 3,79% 1,22% 1,43%   79,08%
14,71% 7,59% 2,58% 2,31% 48,07% 7,05% 4,54% 9,90% 2,31% 0,95% 1,14% 0,07% 85,41%
18,82% 8,87% 4,14% 1,77% 37,64% 9,36% 7,88% 6,70% 4,04% 0,79% 1,55%   84,65%
17,02% 7,54% 5,20% 2,14% 39,45% 7,75% 8,46% 8,77% 3,06% 0,61% 0,81% 0,10% 84,62%
20,86% 8,64% 3,67% 3,02% 40,18% 5,62% 7,01% 7,50% 2,77% 0,73% 0,89%   85,32%
19,25% 7,55% 5,57% 1,89% 43,40% 5,47% 7,45% 7,36% 1,51% 0,57% 0,75%   89,00%
25,17% 8,76% 4,72% 2,80% 37,35% 3,49% 6,16% 8,69% 2,19% 0,68% 0,48%   90,51%
13,83% 5,67% 1,77% 2,13% 51,95% 5,50% 6,21% 10,82% 1,60% 0,53% 2,75% 0,17% 81,49%
19,79% 8,51% 5,11% 2,13% 29,15% 7,45% 13,83% 5,74% 7,23% 1,06% 1,47%    
18,19% 11,18% 3,23% 2,87% 37,74% 6,41% 6,70% 10,16% 2,85% 0,67% 0,92% 0,02% 86,05%
14,27% 7,54% 3,67% 3,47% 48,42% 5,71% 3,67% 9,89% 2,24% 1,12% 0,71% 0,10% 84,53%
16,07% 11,46% 2,47% 2,70% 43,93% 6,18% 3,82% 11,35% 1,69% 0,34% 0,56%   81,66%
17,93% 9,00% 2,93% 1,84% 43,29% 6,88% 4,57% 11,93% 1,36% 0,27% 1,21%   85,64%
17,96% 8,45% 3,28% 2,88% 36,96% 8,19% 9,17% 8,72% 3,87% 0,52% 1,04%   79,90%
23,12% 9,73% 5,20% 3,10% 33,08% 5,64% 8,30% 8,19% 3,21% 0,44% 0,98% 0,11% 84,08%
22,41% 10,76% 4,98% 3,29% 32,97% 5,38% 11,16% 5,68% 3,09% 0,30% 0,69%   84,60%
23,25% 9,86% 4,56% 3,24% 32,30% 5,74% 9,49% 6,92% 3,61% 1,03% 0,88%   86,66%
24,85% 11,54% 5,13% 3,65% 31,26% 5,33% 8,88% 6,41% 2,76% 0,20% 0,49%   90,98%
21,89% 9,52% 4,48% 4,23% 31,81% 7,40% 9,44% 7,73% 3,17% 0,33% 1,44%   87,82%
12,46% 22,06% 0,86% 2,87% 36,10% 5,73% 3,30% 13,75% 2,29% 0,57% 1,27%   82,40%
13,56% 15,45% 1,75% 2,48% 44,61% 6,12% 4,23% 9,62% 1,60% 0,58% 0,72%   83,05%
19,89% 19,13% 2,67% 2,67% 31,48% 4,65% 3,89% 12,88% 2,13% 0,61% 0,68% 0,08% 85,46%
20,70% 18,35% 2,52% 3,72% 28,42% 5,37% 7,23% 10,62% 2,79% 0,27% 0,65% 0,05% 87,57%
15,77% 5,85% 2,43% 2,04% 46,78% 8,54% 6,11% 8,54% 3,29% 0,66% 1,10%   87,05%
17,12% 7,86% 3,55% 2,71% 36,81% 6,54% 7,31% 13,78% 2,78% 1,53% 1,30%   82,17%
11,43% 4,53% 2,16% 2,37% 50,94% 8,08% 4,18% 11,22% 3,55% 1,53% 0,76%   76,83%
14,15% 15,58% 2,26% 1,81% 38,68% 5,79% 4,51% 14,75% 1,96% 0,53% 0,75% 0,07% 83,59%
18,60% 7,44% 3,26% 3,26% 29,30% 6,28% 13,72% 8,60% 7,91% 1,63% 1,60%    
Östersund 18,89% 9,68% 3,71% 2,72% 37,92% 6,57% 7,29% 9,32% 3,16% 0,75% 0,97% 0,03% 86,18%

Röstfördelning övriga partier - kommun Östersund

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 180 0,44% -72 -0,20 252 0,64%
ENH Enhet 37 0,09% +35 +0,09 2 0,01%
KrVP Kristna Värdepartiet 16 0,04% +16 +0,04    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 12 0,03% +11 +0,03 1  
DjuP Djurens parti 11 0,03% +11 +0,03    
SVP Svenskarnas parti 11 0,03% +9 +0,02 2 0,01%
KLP Klassiskt liberala partiet 9 0,02% +3 +0,01 6 0,02%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 5 0,01% -5 -0,01 10 0,03%
  Direktdemokraterna 4 0,01% +4 +0,01    
  Framstegspartiet 3 0,01% +3 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2   +1   1  
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1   1  
SPI SPI Välfärden     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 13 0,03% -41 -0,10 54 0,14%
  Totalt övriga partier 303 0,75% -27 -0,09 330 0,84%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Östersund

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 4
Partier med färre än 2 röster 9

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se