2014-09-18 22:06:29

Val till riksdagen - Röster - 1 Södermalm-Enskede

23,15%
4,98%
7,61%
3,10%
19,47%
9,82%
14,17%
5,81%
11,07%
0,83%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 89,31%
+1,51
2010: 87,80%

Röstfördelning - kommunvalkrets 1 Södermalm-Enskede

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 26917 23,15% -6329 -7,07 33246 30,22%
C Centerpartiet 5784 4,98% -1456 -1,61 7240 6,58%
FP Folkpartiet liberalerna 8846 7,61% -428 -0,82 9274 8,43%
KD Kristdemokraterna 3599 3,10% -808 -0,91 4407 4,01%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 22637 19,47% +1399 +0,17 21238 19,31%
V Vänsterpartiet 11413 9,82% +755 +0,13 10658 9,69%
MP Miljöpartiet de gröna 16470 14,17% -2061 -2,68 18531 16,84%
SD Sverigedemokraterna 6757 5,81% +3905 +3,22 2852 2,59%
FI Feministiskt initiativ 12871 11,07% +11257 +9,60 1614 1,47%
ÖVR Övriga partier 962 0,83% +10 -0,04 952 0,87%
  Giltiga röster 116256 100,00% +6244   110012 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 631 0,54% -227 -0,23 858 0,77%
OG Ogiltiga röster - övriga 43 0,04%     43 0,04%
VDT Valdeltagande 116930 89,31% +6017 +1,51 110913 87,80%
  Antal röstberättigade 130927   +4608   126319  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets 1 Södermalm-Enskede

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
20,32% 3,10% 6,34% 2,42% 22,58% 10,50% 13,90% 8,31% 10,88% 1,66% 0,75%   73,62%
19,04% 3,90% 5,85% 2,77% 24,06% 12,37% 14,99% 7,05% 8,32% 1,65% 0,67% 0,07% 87,90%
19,95% 4,10% 5,57% 2,94% 23,36% 10,44% 15,16% 7,73% 9,98% 0,77% 0,61%   86,68%
18,66% 4,60% 5,76% 2,47% 20,92% 10,56% 15,29% 6,58% 14,13% 1,03% 0,41% 0,07% 88,47%
19,78% 3,36% 4,55% 2,08% 29,97% 10,68% 12,66% 7,81% 7,62% 1,48% 1,46% 0,10% 83,43%
17,66% 2,69% 4,79% 1,90% 32,63% 12,08% 10,38% 9,98% 7,39% 0,50% 0,50% 0,10% 83,93%
20,16% 4,77% 4,95% 2,84% 22,64% 11,27% 16,77% 6,14% 9,62% 0,82% 0,64% 0,09% 88,77%
20,30% 4,23% 6,55% 2,65% 24,52% 9,53% 15,24% 6,71% 9,11% 1,16% 0,33%   86,07%
21,54% 4,32% 5,56% 4,25% 21,00% 10,58% 15,06% 6,10% 10,66% 0,93% 0,61% 0,08% 87,34%
20,34% 4,86% 4,60% 2,48% 22,37% 9,90% 14,77% 6,01% 13,35% 1,33% 0,87% 0,17% 86,46%
24,28% 3,33% 5,87% 4,29% 20,77% 9,90% 11,83% 7,89% 10,87% 0,96% 0,87%   81,75%
21,72% 5,10% 6,41% 3,69% 18,57% 7,27% 14,88% 9,12% 11,29% 1,95% 0,43%   78,39%
19,33% 3,24% 5,83% 2,50% 21,46% 10,36% 15,26% 8,42% 12,67% 0,93% 1,19% 0,09% 79,99%
20,09% 5,18% 6,79% 3,30% 20,27% 10,45% 14,55% 9,55% 8,21% 1,61% 0,53%   82,73%
23,02% 4,41% 8,91% 3,72% 19,59% 10,48% 13,52% 6,27% 8,91% 1,18% 0,87%   84,91%
25,43% 7,05% 7,05% 4,39% 24,39% 7,17% 12,02% 5,09% 6,59% 0,81% 0,80%   86,94%
31,35% 8,92% 8,58% 5,15% 16,59% 6,06% 13,62% 4,81% 4,12% 0,80% 0,34% 0,11% 90,14%
26,84% 8,07% 11,06% 3,90% 14,87% 6,53% 15,05% 3,90% 9,43% 0,36% 0,18%   90,50%
29,15% 7,14% 8,17% 3,44% 15,05% 6,28% 14,53% 4,64% 11,26% 0,34% 0,43%   90,61%
26,50% 6,52% 6,41% 2,99% 17,84% 8,76% 13,89% 6,30% 10,04% 0,75% 0,21%   83,90%
16,05% 2,21% 4,53% 2,09% 31,16% 14,30% 13,60% 6,16% 9,07% 0,81% 0,81% 0,23% 78,22%
16,18% 3,92% 4,66% 2,33% 37,50% 10,05% 11,03% 5,51% 7,60% 1,23% 0,85%   74,89%
25,19% 5,06% 7,43% 3,66% 24,54% 9,36% 12,06% 3,77% 8,18% 0,75% 0,64%   84,31%
13,75% 1,93% 3,86% 2,57% 38,82% 11,70% 13,24% 5,27% 7,58% 1,29% 0,26%   81,17%
20,13% 4,00% 5,42% 2,84% 18,58% 10,84% 17,94% 4,52% 15,23% 0,52% 0,39%   72,71%
18,71% 2,99% 9,75% 5,07% 24,08% 8,56% 17,21% 5,17% 7,86% 0,60% 0,40%   83,53%
23,26% 6,74% 8,50% 4,50% 15,64% 8,80% 15,44% 4,20% 12,51% 0,39% 0,20%   89,29%
23,22% 4,61% 6,81% 3,07% 17,95% 9,12% 16,03% 6,14% 12,38% 0,67% 0,48%   85,68%
19,75% 5,44% 6,49% 2,10% 17,08% 10,02% 14,60% 5,53% 17,27% 1,72% 0,38%   82,45%
19,80% 5,23% 5,98% 1,99% 18,56% 11,08% 16,56% 4,36% 15,69% 0,75% 0,74%   86,52%
21,97% 4,96% 7,17% 2,88% 17,38% 11,61% 13,68% 6,14% 13,24% 0,96% 0,37%   86,32%
15,97% 4,73% 5,86% 1,42% 18,34% 10,96% 17,20% 6,71% 17,77% 1,04% 0,56%   84,18%
21,32% 5,35% 7,80% 3,25% 16,26% 8,82% 17,27% 4,99% 14,02% 0,94% 0,79% 0,07% 86,87%
18,20% 3,67% 7,35% 2,86% 26,37% 9,96% 12,41% 6,61% 11,51% 1,06% 0,33%   86,79%
20,92% 3,92% 6,50% 2,67% 21,58% 10,42% 13,42% 10,25% 9,75% 0,58% 0,91% 0,25% 81,26%
21,56% 6,71% 7,26% 3,52% 21,34% 10,12% 13,86% 6,93% 8,14% 0,55% 0,44% 0,11% 87,05%
26,16% 4,65% 8,96% 4,13% 17,21% 9,92% 12,03% 5,62% 10,97% 0,35% 0,70% 0,09% 85,29%
17,10% 5,70% 7,98% 2,80% 20,52% 10,05% 16,79% 4,15% 13,99% 0,93% 0,72%   87,33%
18,90% 4,25% 5,26% 1,23% 20,47% 13,20% 16,22% 4,92% 14,21% 1,34% 0,56%   87,28%
20,18% 4,88% 8,20% 3,13% 22,03% 11,89% 12,53% 7,74% 8,29% 1,11% 0,55%   86,38%
20,79% 5,01% 7,78% 1,87% 18,77% 9,42% 15,71% 5,16% 14,81% 0,67% 0,52%   85,66%
16,14% 4,72% 7,97% 3,77% 21,38% 11,95% 14,88% 7,02% 11,43% 0,73% 0,62% 0,10% 84,45%
20,77% 5,67% 10,38% 1,63% 16,54% 8,75% 18,17% 4,81% 12,88% 0,38% 0,38%   89,15%
15,31% 4,33% 6,34% 2,32% 20,59% 12,25% 15,95% 6,02% 15,73% 1,16% 0,53%   83,95%
20,74% 3,78% 9,81% 3,37% 24,41% 7,76% 13,99% 3,88% 11,54% 0,72% 0,61% 0,10% 86,64%
22,56% 5,10% 9,20% 3,59% 16,02% 10,56% 13,94% 6,75% 11,64% 0,65% 0,64% 0,07% 73,95%
28,91% 5,39% 9,58% 3,25% 14,29% 9,24% 11,29% 5,65% 11,38% 1,03% 0,43%   85,63%
22,42% 4,50% 9,00% 3,46% 16,45% 9,52% 14,72% 5,02% 13,85% 1,04% 0,35%   86,62%
21,74% 4,40% 6,80% 1,99% 16,10% 11,62% 16,93% 5,48% 14,36% 0,58% 0,08%   88,42%
21,24% 6,51% 7,32% 2,52% 18,06% 9,28% 17,09% 5,04% 11,80% 1,14% 0,41%   83,77%
26,32% 4,83% 8,36% 2,45% 17,38% 10,53% 13,41% 5,05% 11,10% 0,58% 0,29%   90,50%
15,29% 1,73% 4,55% 2,37% 27,48% 16,92% 11,83% 9,65% 9,37% 0,82% 0,36% 0,18% 76,79%
21,26% 5,84% 10,60% 3,06% 13,86% 9,85% 16,64% 4,01% 13,79% 1,09% 0,54%   88,52%
23,26% 5,90% 7,05% 3,17% 14,63% 11,89% 16,04% 5,55% 12,07% 0,44% 0,26%   85,89%
22,84% 5,19% 5,91% 3,09% 17,93% 10,46% 14,19% 5,55% 14,19% 0,64% 0,72% 0,09% 87,80%
20,61% 4,97% 8,33% 2,19% 19,23% 11,18% 13,96% 4,97% 13,89% 0,66% 0,58%   86,11%
18,85% 4,81% 6,78% 2,05% 20,03% 13,49% 15,30% 6,86% 11,12% 0,71% 0,86% 0,08% 84,38%
16,06% 3,02% 5,70% 3,02% 27,81% 13,21% 12,09% 8,29% 10,02% 0,78% 0,94%   83,92%
22,23% 4,62% 7,15% 2,23% 16,62% 10,69% 14,62% 5,23% 16,38% 0,23% 0,54% 0,08% 85,05%
22,81% 3,98% 5,38% 5,88% 18,33% 11,25% 14,74% 7,37% 9,36% 0,90% 0,20% 0,10% 80,50%
22,52% 4,50% 6,06% 2,87% 20,80% 10,65% 13,10% 6,22% 12,94% 0,33% 0,81%   85,72%
24,00% 6,04% 6,13% 3,20% 17,69% 8,62% 15,38% 3,82% 14,67% 0,44% 0,44%   86,92%
21,05% 5,24% 6,43% 2,85% 19,21% 11,31% 14,43% 5,15% 13,60% 0,74% 0,73%   82,41%
21,91% 6,11% 6,56% 2,31% 16,99% 10,06% 15,72% 5,22% 14,38% 0,75% 0,81% 0,07% 86,74%
22,94% 3,25% 5,89% 4,30% 26,79% 9,74% 9,28% 8,23% 8,83% 0,75% 0,53%   84,63%
25,20% 4,55% 10,32% 3,59% 14,17% 9,71% 13,65% 5,42% 12,86% 0,52% 0,09%   78,52%
25,72% 4,72% 9,92% 3,47% 16,96% 8,29% 13,87% 5,01% 11,18% 0,87% 0,67% 0,10% 86,45%
22,66% 3,43% 8,04% 2,64% 18,71% 13,04% 13,83% 5,53% 11,20% 0,92% 0,39%   88,19%
18,82% 6,13% 6,98% 2,04% 19,17% 12,01% 15,33% 6,30% 12,44% 0,77% 0,09%   88,35%
24,98% 5,49% 9,09% 2,78% 17,44% 10,48% 13,10% 4,18% 12,37% 0,08% 0,57% 0,16% 86,80%
27,51% 4,42% 9,61% 2,98% 17,79% 8,62% 12,38% 5,08% 10,94% 0,66% 0,66%   86,27%
24,74% 4,55% 8,63% 2,75% 20,28% 9,76% 12,80% 5,78% 9,86% 0,85% 0,19%   87,94%
18,58% 3,33% 8,60% 3,05% 21,07% 12,75% 12,75% 6,10% 12,94% 0,83% 0,73%   84,37%
19,79% 4,11% 6,42% 2,42% 21,37% 14,95% 12,21% 6,11% 12,00% 0,63% 0,42%   86,57%
28,38% 4,25% 11,73% 3,46% 18,88% 6,03% 11,73% 7,15% 7,71% 0,67% 0,89%   85,59%
24,33% 4,31% 8,13% 3,25% 19,31% 12,38% 12,38% 7,07% 7,92% 0,92% 0,28% 0,07% 89,02%
23,64% 3,93% 8,41% 3,27% 15,89% 10,00% 14,58% 4,67% 14,86% 0,75% 0,74%   86,24%
21,51% 4,51% 8,60% 3,15% 18,78% 10,60% 13,75% 5,46% 12,59% 1,05% 0,31%   84,30%
30,86% 4,52% 11,49% 4,75% 19,91% 6,20% 11,26% 5,28% 5,51% 0,23% 0,31%   84,68%
19,54% 3,87% 6,48% 2,80% 19,15% 12,28% 14,51% 4,64% 16,05% 0,68% 0,29%   85,07%
23,30% 4,69% 7,58% 3,25% 18,90% 10,46% 13,92% 4,76% 12,48% 0,65% 0,57%   86,69%
22,12% 5,27% 9,08% 3,73% 16,05% 10,70% 14,42% 4,21% 13,53% 0,89% 0,48% 0,08% 86,54%
20,77% 3,85% 6,85% 3,32% 17,88% 9,85% 15,74% 6,10% 14,99% 0,64% 0,64% 0,11% 85,55%
30,84% 7,42% 9,31% 4,58% 16,29% 5,75% 13,89% 4,22% 6,84% 0,87% 0,43% 0,07% 93,13%
17,69% 4,42% 7,64% 2,71% 16,78% 11,76% 16,88% 5,63% 15,48% 1,01% 1,09%   83,69%
34,30% 9,53% 9,43% 2,81% 17,65% 3,51% 12,04% 4,31% 5,42% 1,00% 0,30%   89,29%
25,39% 4,93% 7,87% 3,31% 20,60% 8,02% 12,44% 6,03% 10,60% 0,81% 0,59%   87,35%
24,52% 3,83% 11,39% 5,22% 26,09% 6,96% 11,39% 4,09% 6,26% 0,26% 0,43%   86,97%
18,17% 4,12% 7,02% 2,60% 22,29% 13,44% 13,51% 5,95% 11,60% 1,30% 0,76%   89,01%
35,82% 7,24% 7,24% 4,70% 16,33% 6,24% 10,79% 5,01% 6,24% 0,39% 0,38%   90,17%
40,63% 6,47% 14,12% 3,13% 11,53% 2,05% 13,58% 4,53% 3,56% 0,43% 0,11%   92,81%
35,85% 7,38% 10,02% 4,01% 13,95% 4,33% 13,31% 4,97% 5,77% 0,40% 0,56%   89,00%
33,77% 6,46% 9,35% 3,23% 17,55% 7,12% 12,91% 2,73% 6,79% 0,08% 0,41%   90,66%
35,14% 6,88% 10,49% 3,75% 13,54% 4,51% 13,40% 4,38% 6,88% 1,04% 0,07%   90,12%
38,03% 7,08% 8,77% 3,84% 14,97% 4,86% 11,53% 5,06% 5,19% 0,67% 0,40%   91,74%
20,52% 4,43% 5,51% 2,48% 19,22% 11,77% 14,04% 7,56% 13,39% 1,08% 0,21% 0,32% 86,04%
17,36% 2,55% 6,38% 2,38% 22,30% 15,57% 13,79% 6,30% 12,43% 0,94% 0,68%   87,44%
18,57% 5,87% 7,69% 2,25% 14,34% 10,97% 19,08% 4,32% 16,06% 0,86% 0,43%   86,99%
30,64% 7,43% 8,92% 3,54% 14,51% 5,87% 14,93% 3,75% 9,62% 0,78% 0,14%   91,76%
27,19% 5,83% 7,80% 2,89% 15,66% 8,28% 15,16% 5,60% 10,46% 1,13% 0,87% 0,10%  
1 Södermalm-Enskede 23,15% 4,98% 7,61% 3,10% 19,47% 9,82% 14,17% 5,81% 11,07% 0,83% 0,54% 0,04% 89,31%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets 1 Södermalm-Enskede

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 457 0,39% -305 -0,30 762 0,69%
ENH Enhet 120 0,10% +98 +0,08 22 0,02%
DjuP Djurens parti 104 0,09% +104 +0,09    
  Direktdemokraterna 48 0,04% +48 +0,04    
SVP Svenskarnas parti 44 0,04% +43 +0,04 1  
KrVP Kristna Värdepartiet 26 0,02% +26 +0,02    
KLP Klassiskt liberala partiet 21 0,02% -6 -0,01 27 0,02%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 20 0,02% +5   15 0,01%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 17 0,01% -20 -0,02 37 0,03%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 9 0,01% -1   10 0,01%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 3   +2   1  
  Sverige ut ur EU / Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 3   +3      
DPNS De Nya Svenskarna D.P.N.S 2   +2      
  Fredsdemokraterna 1   +1      
VägV Vägvalet 1   +1      
SPI SPI Välfärden     -17 -0,02 17 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 86 0,07% +26 +0,02 60 0,05%
  Totalt övriga partier 962 0,83% +10 -0,04 952 0,87%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets 1 Södermalm-Enskede

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Sverigesmultidemokrater 26
Partiet de fria 19
Stockholmspartiet 4
Kommunistiska Partiet 3
Bajenpartiet 2
Hälsopartiet 2
Högerpartiet de konservativa 2
Liberala partiet 2
Pensionärspartiet 2
Satanistiskt initiativ 2
Partier med färre än 2 röster 22

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se