2014-09-19 09:53:59

Val till riksdagen - Röster - 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan

42,27%
6,26%
11,46%
6,93%
10,20%
3,79%
7,86%
5,77%
4,73%
0,73%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 89,20%
+1,17
2010: 88,03%

Röstfördelning - kommunvalkrets 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 44188 42,27% -2593 -5,18 46781 47,45%
C Centerpartiet 6545 6,26% -2702 -3,12 9247 9,38%
FP Folkpartiet liberalerna 11979 11,46% +1619 +0,95 10360 10,51%
KD Kristdemokraterna 7241 6,93% -642 -1,07 7883 8,00%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10667 10,20% +1557 +0,96 9110 9,24%
V Vänsterpartiet 3960 3,79% +383 +0,16 3577 3,63%
MP Miljöpartiet de gröna 8216 7,86% +223 -0,25 7993 8,11%
SD Sverigedemokraterna 6037 5,77% +3788 +3,49 2249 2,28%
FI Feministiskt initiativ 4946 4,73% +4155 +3,93 791 0,80%
ÖVR Övriga partier 759 0,73% +159 +0,12 600 0,61%
  Giltiga röster 104538 100,00% +5947   98591 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 410 0,39% -100 -0,12 510 0,51%
OG Ogiltiga röster - övriga 28 0,03% -5 -0,01 33 0,03%
VDT Valdeltagande 104976 89,20% +5842 +1,17 99134 88,03%
  Antal röstberättigade 117689   +5069   112620  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
41,11% 5,26% 13,11% 5,26% 9,14% 4,07% 10,33% 4,37% 6,95% 0,40% 0,69%   78,36%
39,77% 5,88% 12,99% 6,50% 13,61% 4,57% 7,02% 5,27% 3,51% 0,88% 0,18%   85,60%
38,78% 5,22% 10,53% 8,96% 12,89% 2,76% 8,86% 6,30% 5,02% 0,69% 0,20%   84,06%
38,12% 5,52% 11,16% 4,86% 15,47% 4,75% 7,62% 6,63% 4,86% 0,99% 0,22%   84,29%
39,09% 7,63% 13,65% 6,83% 10,84% 3,61% 8,17% 5,89% 3,61% 0,67% 0,40%   85,23%
39,10% 5,91% 12,49% 4,49% 14,35% 4,05% 8,21% 4,60% 6,13% 0,66% 0,98%   81,88%
29,73% 4,54% 9,68% 6,94% 14,57% 7,28% 10,28% 7,46% 9,25% 0,26% 0,26% 0,17% 74,89%
32,08% 6,74% 7,19% 5,57% 13,48% 7,28% 10,78% 7,82% 7,55% 1,53% 0,36%   83,92%
40,24% 5,92% 9,87% 6,68% 13,14% 3,49% 7,21% 6,30% 5,85% 1,29% 0,30%   81,39%
49,93% 6,22% 11,47% 10,27% 6,45% 2,17% 3,07% 6,82% 2,77% 0,82% 0,60%   70,86%
53,62% 5,75% 11,41% 9,24% 5,33% 1,50% 4,58% 5,66% 2,66% 0,25% 0,33%   85,34%
30,59% 6,75% 10,17% 6,10% 12,45% 7,16% 11,07% 6,18% 8,62% 0,90% 0,41%   81,02%
55,09% 5,33% 14,23% 9,54% 4,29% 0,79% 2,54% 4,53% 2,86% 0,79% 0,32%   85,85%
52,96% 5,22% 12,73% 9,67% 4,80% 2,37% 3,34% 6,68% 2,02% 0,21% 0,21%   85,82%
51,06% 5,94% 12,87% 11,07% 4,48% 2,04% 4,15% 5,46% 2,36% 0,57% 0,16%   86,74%
45,79% 6,57% 13,45% 6,37% 9,03% 2,98% 5,34% 5,24% 4,21% 1,03%     84,84%
30,84% 6,72% 10,38% 4,78% 14,86% 7,62% 11,50% 6,50% 5,90% 0,90% 0,52%   84,34%
22,43% 4,02% 8,37% 4,35% 17,75% 10,71% 15,85% 7,48% 7,59% 1,45% 0,66% 0,11% 76,85%
32,60% 9,29% 10,08% 4,88% 11,65% 4,72% 13,23% 5,98% 7,09% 0,47% 0,16%   85,95%
13,74% 5,89% 7,99% 3,37% 15,15% 11,92% 16,83% 3,93% 17,39% 3,79% 0,70%   78,38%
24,82% 8,42% 11,84% 5,42% 14,55% 4,28% 17,83% 5,14% 6,28% 1,43% 0,99%   84,09%
43,90% 6,38% 9,52% 6,75% 9,61% 3,23% 8,41% 7,12% 4,16% 0,92% 0,55%   83,69%
41,03% 9,71% 13,74% 7,88% 7,05% 2,66% 8,24% 4,12% 5,31% 0,27% 0,09%   92,24%
35,35% 5,12% 9,69% 3,86% 13,70% 6,85% 12,36% 4,88% 6,85% 1,34% 0,47% 0,08% 76,15%
41,24% 6,90% 11,63% 6,18% 11,17% 4,27% 6,90% 6,99% 4,36% 0,36% 0,63% 0,09% 82,82%
36,27% 4,29% 10,24% 5,40% 16,43% 4,92% 8,81% 7,14% 5,79% 0,71% 0,55% 0,08% 83,64%
37,78% 5,47% 10,68% 6,27% 14,39% 4,94% 9,44% 4,94% 4,94% 1,15% 0,61%   86,17%
39,23% 6,10% 11,69% 6,71% 12,50% 4,78% 8,33% 4,47% 5,89% 0,30% 0,10%   86,40%
35,95% 8,16% 10,10% 5,09% 11,95% 5,33% 10,90% 5,25% 6,22% 1,05% 0,56%   84,18%
40,43% 7,13% 11,55% 5,69% 11,10% 3,61% 9,39% 5,05% 5,51% 0,54% 0,54%   88,27%
45,71% 6,48% 11,10% 4,07% 12,42% 1,98% 8,68% 4,40% 4,62% 0,55% 0,33% 0,11% 86,64%
40,73% 6,67% 11,94% 6,81% 11,06% 4,62% 7,25% 4,98% 5,27% 0,66% 0,29%   86,87%
54,11% 5,81% 11,99% 9,57% 5,28% 1,70% 3,76% 5,01% 2,24% 0,54% 0,36%   77,54%
50,77% 5,70% 10,95% 11,31% 6,33% 1,90% 3,98% 5,88% 2,71% 0,45% 0,09%   85,94%
54,33% 5,50% 9,68% 7,44% 7,24% 0,92% 3,77% 7,65% 3,06% 0,41% 0,30%   86,62%
51,94% 4,49% 15,00% 7,55% 6,02% 1,33% 4,59% 6,33% 2,04% 0,71% 0,51%   86,18%
50,24% 7,16% 12,62% 7,16% 6,31% 2,67% 3,16% 6,80% 3,28% 0,61% 0,36%   79,75%
52,16% 5,20% 8,72% 7,75% 5,99% 2,64% 6,61% 7,31% 3,08% 0,53% 0,35%   82,12%
50,52% 6,64% 11,99% 9,43% 8,03% 1,63% 4,31% 4,66% 2,44% 0,35%     85,13%
53,82% 6,53% 11,18% 9,19% 4,65% 1,44% 5,32% 5,54% 2,10% 0,22% 0,44%   85,89%
43,45% 6,92% 11,34% 7,40% 11,13% 3,53% 5,77% 4,62% 4,96% 0,88% 0,41%   78,21%
42,49% 7,80% 11,95% 6,36% 10,02% 3,76% 8,29% 5,01% 3,37% 0,96% 0,48%   86,13%
42,69% 5,71% 10,25% 8,15% 12,69% 2,94% 7,06% 5,71% 4,12% 0,67% 0,67%   88,15%
38,04% 6,87% 10,04% 5,98% 14,03% 5,17% 7,83% 6,57% 4,51% 0,96% 0,44% 0,22% 83,77%
43,70% 7,37% 10,98% 6,76% 10,37% 3,00% 8,14% 4,76% 4,38% 0,54% 0,76%   87,76%
44,21% 7,78% 10,15% 5,03% 11,95% 3,32% 7,69% 5,22% 4,27% 0,38% 0,09%   84,40%
39,33% 7,15% 11,10% 5,43% 12,58% 3,82% 8,26% 5,43% 6,29% 0,62% 0,73% 0,12% 82,21%
38,80% 6,90% 8,38% 5,56% 11,62% 4,51% 10,14% 7,46% 5,92% 0,70%     74,38%
41,10% 6,91% 12,40% 4,91% 10,15% 4,08% 10,07% 4,83% 4,99% 0,58% 0,17% 0,08% 85,46%
43,25% 7,61% 11,11% 4,53% 10,68% 3,76% 8,80% 4,87% 5,04% 0,34% 0,17%   87,46%
36,61% 6,94% 13,28% 5,46% 12,40% 5,02% 9,00% 6,42% 4,50% 0,37% 0,73% 0,07% 85,75%
30,81% 6,73% 11,83% 4,89% 12,82% 6,94% 11,47% 6,16% 7,29% 1,06% 0,56%   85,85%
32,57% 6,04% 11,43% 4,82% 15,59% 4,41% 11,67% 5,47% 6,78% 1,22% 0,08%   84,32%
39,66% 6,80% 12,37% 4,53% 12,56% 4,06% 8,97% 5,00% 5,19% 0,85% 0,19%   84,88%
35,36% 6,08% 12,04% 5,83% 14,96% 6,08% 9,13% 5,58% 4,44% 0,51% 0,25%   85,05%
41,64% 7,47% 13,02% 4,44% 10,58% 4,73% 8,36% 4,59% 4,59% 0,59% 0,88%   86,71%
42,13% 5,50% 12,49% 5,79% 10,30% 3,95% 9,32% 4,30% 5,72% 0,49% 0,42% 0,14% 87,21%
44,00% 8,29% 9,26% 5,47% 10,49% 3,26% 8,64% 4,59% 5,03% 0,97% 0,26%   85,88%
42,61% 7,89% 14,96% 4,99% 8,43% 3,63% 9,52% 3,72% 3,81% 0,45% 0,18% 0,09% 89,48%
38,75% 6,16% 13,17% 5,32% 11,20% 5,14% 8,78% 3,17% 7,47% 0,84% 0,37%   85,66%
43,54% 7,85% 10,12% 4,71% 11,61% 4,19% 8,03% 3,84% 5,67% 0,44% 0,69%   86,18%
37,58% 7,74% 14,53% 6,96% 10,32% 5,42% 7,48% 3,61% 6,02% 0,34% 0,51%   88,76%
40,32% 8,01% 11,17% 6,56% 11,76% 4,09% 9,97% 3,24% 4,18% 0,68% 0,34% 0,17% 87,27%
29,96% 6,33% 8,78% 4,81% 15,36% 7,85% 12,57% 3,71% 9,79% 0,84% 0,92%   85,31%
40,09% 5,29% 13,36% 7,05% 10,28% 4,11% 8,22% 7,49% 3,67% 0,44% 0,29%   52,46%
59,26% 4,19% 9,14% 12,82% 3,30% 1,14% 2,66% 5,71% 1,78%   0,13%   85,02%
57,46% 5,52% 11,30% 9,58% 4,06% 1,21% 3,02% 5,61% 1,73% 0,52% 0,17%   81,76%
51,99% 6,48% 12,10% 9,06% 6,25% 1,87% 3,59% 6,09% 2,26% 0,31% 0,39%   83,89%
55,49% 4,32% 10,60% 10,20% 4,87% 0,78% 4,08% 7,38% 1,88% 0,39% 0,08%   83,72%
52,27% 5,95% 12,99% 10,64% 3,99% 1,72% 3,21% 6,42% 2,27% 0,55% 0,23%   86,44%
51,15% 5,02% 12,43% 8,68% 5,96% 2,38% 4,68% 6,64% 2,55% 0,51%   0,09% 82,93%
49,08% 4,71% 11,77% 8,72% 8,54% 2,44% 4,10% 8,72% 1,39% 0,52% 0,35%   82,45%
42,47% 5,50% 11,51% 8,21% 10,07% 3,47% 6,18% 7,95% 3,55% 1,10% 0,34%   86,57%
57,56% 4,10% 14,58% 9,72% 3,02% 0,54% 2,48% 6,16% 1,51% 0,32% 0,32%   84,22%
45,24% 6,79% 11,59% 7,75% 7,91% 3,12% 7,43% 5,84% 3,20% 1,12% 0,64%   84,55%
43,46% 5,43% 11,67% 8,45% 8,15% 3,32% 7,04% 6,94% 5,23% 0,30% 0,40%   87,62%
38,14% 7,71% 13,83% 8,20% 11,86% 2,37% 7,31% 6,32% 3,95% 0,30% 0,30%   86,68%
43,81% 5,21% 12,39% 8,26% 9,16% 2,24% 6,91% 8,08% 3,23% 0,72% 0,36%   83,31%
36,47% 6,47% 13,29% 7,18% 10,82% 3,29% 10,24% 6,35% 5,06% 0,82% 0,23%   85,37%
39,46% 6,44% 12,22% 7,65% 10,35% 3,08% 8,12% 7,00% 4,76% 0,93% 0,37%   83,09%
39,54% 6,58% 13,53% 9,16% 11,31% 3,18% 6,73% 5,17% 3,92% 0,89% 0,29%   87,44%
32,75% 6,78% 11,19% 6,26% 10,99% 5,03% 12,22% 6,06% 7,39% 1,33% 0,31%   83,79%
26,36% 4,91% 8,55% 4,18% 15,18% 9,00% 12,91% 7,82% 9,73% 1,36% 0,72% 0,09% 76,38%
36,64% 6,94% 9,93% 5,62% 11,53% 4,50% 10,59% 7,69% 5,53% 1,03% 0,56%   81,10%
40,16% 6,46% 12,18% 6,46% 10,17% 3,49% 9,21% 5,42% 5,57% 0,89% 0,30%   88,07%
41,44% 6,10% 13,23% 7,92% 11,97% 2,46% 6,42% 6,42% 3,41% 0,63% 0,63% 0,16% 84,52%
42,93% 6,47% 14,66% 8,95% 7,44% 2,18% 5,94% 6,99% 3,98% 0,45% 0,45%   85,70%
52,52% 4,69% 11,51% 9,21% 6,55% 1,06% 4,69% 6,73% 2,30% 0,71% 0,09%   87,94%
45,35% 5,67% 10,21% 6,36% 9,28% 3,57% 8,86% 5,14% 4,77% 0,80% 0,43% 0,09%  
3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan 42,27% 6,26% 11,46% 6,93% 10,20% 3,79% 7,86% 5,77% 4,73% 0,73% 0,39% 0,03% 89,20%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 348 0,33% -147 -0,17 495 0,50%
DjuP Djurens parti 93 0,09% +93 +0,09    
SVP Svenskarnas parti 60 0,06% +58 +0,06 2  
ENH Enhet 59 0,06% +46 +0,04 13 0,01%
KLP Klassiskt liberala partiet 44 0,04% +19 +0,02 25 0,03%
KrVP Kristna Värdepartiet 34 0,03% +34 +0,03    
  Direktdemokraterna 21 0,02% +21 +0,02    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 10 0,01% +9 +0,01 1  
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 5   -3   8 0,01%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 3   +3      
SPI SPI Välfärden 3   -5 -0,01 8 0,01%
DPNS De Nya Svenskarna D.P.N.S 1   +1      
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1   -2   3  
  Sverige ut ur EU / Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 76 0,07% +31 +0,03 45 0,04%
  Totalt övriga partier 759 0,73% +159 +0,12 600 0,61%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Sverigesmultidemokrater 36
Partiet de fria 6
Blankt 4
Socialistiska Partiet 3
Fri invandring 2
Satanistiskt initiativ 2
Stockholmspartiet 2
Partier med färre än 2 röster 21

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se