2014-09-18 21:37:30

Val till riksdagen - Röster - 5 Västra Söderort

21,95%
4,25%
5,96%
3,08%
26,19%
9,61%
12,33%
6,90%
8,74%
0,98%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,75%
+1,02
2010: 83,72%

Röstfördelning - kommunvalkrets 5 Västra Söderort

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 20032 21,95% -4144 -7,42 24176 29,37%
C Centerpartiet 3880 4,25% -84 -0,56 3964 4,82%
FP Folkpartiet liberalerna 5443 5,96% -491 -1,24 5934 7,21%
KD Kristdemokraterna 2809 3,08% -426 -0,85 3235 3,93%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23902 26,19% +2812 +0,57 21090 25,62%
V Vänsterpartiet 8773 9,61% +1065 +0,25 7708 9,36%
MP Miljöpartiet de gröna 11252 12,33% -257 -1,65 11509 13,98%
SD Sverigedemokraterna 6300 6,90% +3273 +3,23 3027 3,68%
FI Feministiskt initiativ 7973 8,74% +7092 +7,67 881 1,07%
ÖVR Övriga partier 898 0,98% +97 +0,01 801 0,97%
  Giltiga röster 91262 100,00% +8937   82325 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 566 0,62% -72 -0,15 638 0,77%
OG Ogiltiga röster - övriga 50 0,05% +18 +0,02 32 0,04%
VDT Valdeltagande 91878 84,75% +8883 +1,02 82995 83,72%
  Antal röstberättigade 108416   +9283   99133  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets 5 Västra Söderort

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
20,42% 4,46% 5,01% 2,03% 26,29% 10,49% 11,27% 8,76% 10,64% 0,63% 0,62% 0,08% 75,44%
14,38% 3,30% 2,29% 2,20% 27,56% 13,28% 15,11% 9,07% 11,36% 1,47% 0,55%   82,00%
18,69% 4,85% 3,26% 3,09% 27,95% 10,58% 12,79% 7,76% 10,14% 0,88% 0,18%   84,90%
16,70% 1,96% 2,78% 2,47% 31,75% 11,86% 8,97% 12,99% 9,48% 1,03% 0,82%   78,49%
22,57% 3,73% 5,73% 3,24% 29,54% 8,22% 8,63% 10,54% 6,31% 1,49% 0,99%   84,16%
17,70% 3,83% 4,36% 2,67% 30,34% 11,03% 11,74% 9,70% 7,38% 1,25% 0,88%   80,31%
23,39% 3,58% 4,93% 2,69% 28,32% 9,32% 9,41% 8,96% 8,33% 1,08% 0,71%   84,89%
19,25% 4,28% 4,81% 3,30% 32,44% 11,68% 8,38% 7,84% 6,68% 1,34% 0,71%   78,15%
43,82% 8,15% 9,14% 6,00% 13,53% 3,14% 6,81% 6,72% 2,24% 0,45% 0,09%   92,01%
36,00% 5,98% 9,74% 3,76% 19,54% 4,37% 10,28% 5,98% 4,23% 0,13% 0,53%   91,73%
40,25% 8,36% 10,81% 5,57% 11,04% 3,01% 10,26% 7,13% 3,12% 0,45% 0,33%   92,21%
19,27% 3,73% 5,48% 3,20% 32,83% 9,14% 11,35% 5,79% 8,07% 1,14% 0,53% 0,15% 79,26%
34,15% 8,80% 9,86% 5,79% 14,26% 3,02% 12,80% 6,68% 4,16% 0,49% 0,57%   91,88%
32,65% 5,37% 8,22% 4,91% 20,66% 5,71% 11,64% 7,08% 2,17% 1,60% 0,79%   87,95%
30,26% 5,01% 6,93% 3,10% 20,15% 5,74% 11,85% 10,39% 5,38% 1,19% 0,90%   83,11%
27,22% 7,52% 12,48% 3,61% 19,55% 5,71% 11,28% 4,06% 7,82% 0,75% 0,75%   88,27%
19,27% 2,15% 4,54% 1,81% 33,56% 11,11% 9,64% 10,66% 5,67% 1,59% 0,68%   78,24%
18,02% 3,58% 3,91% 2,93% 33,66% 9,55% 9,99% 11,62% 5,97% 0,76% 1,18% 0,11% 78,27%
23,29% 3,76% 6,59% 3,06% 29,41% 8,00% 10,00% 10,59% 4,47% 0,82% 1,39%   79,23%
29,66% 6,55% 7,59% 5,75% 24,25% 5,52% 7,47% 8,62% 4,25% 0,34% 0,57% 0,11% 84,56%
31,66% 4,77% 6,45% 3,18% 22,53% 5,36% 10,05% 9,72% 5,53% 0,75% 0,83% 0,08% 87,76%
16,47% 2,19% 2,88% 2,07% 43,43% 8,76% 9,56% 7,49% 5,65% 1,50% 1,25% 0,34% 74,87%
25,22% 2,99% 4,92% 2,72% 29,53% 8,17% 10,54% 10,46% 4,75% 0,70% 1,04%   80,99%
15,13% 2,02% 1,91% 1,46% 43,27% 11,77% 10,43% 5,72% 6,28% 2,02% 0,45%   73,93%
37,80% 7,79% 9,86% 4,07% 17,21% 2,94% 9,86% 5,62% 4,07% 0,78% 0,60% 0,09% 92,31%
38,71% 5,53% 10,27% 5,19% 14,79% 2,48% 11,63% 6,32% 4,63% 0,45% 0,56%   94,49%
29,91% 5,04% 4,96% 3,30% 21,48% 6,52% 14,43% 6,52% 6,61% 1,22% 0,60% 0,09% 88,19%
20,91% 4,99% 6,26% 3,82% 24,84% 10,08% 11,89% 9,45% 6,79% 0,96% 0,63%   81,44%
23,67% 2,31% 5,54% 3,12% 28,41% 11,43% 10,39% 7,04% 7,27% 0,81% 0,80%   65,00%
17,65% 3,63% 4,67% 2,42% 26,64% 14,19% 9,69% 7,27% 12,63% 1,21% 0,34%   78,06%
16,28% 3,30% 5,29% 2,70% 23,18% 12,99% 16,98% 5,19% 13,49% 0,60% 0,69% 0,10% 87,82%
17,61% 5,77% 6,07% 3,18% 17,91% 12,24% 16,02% 4,88% 15,62% 0,70% 0,59%   88,22%
16,51% 3,44% 4,75% 3,21% 21,26% 13,42% 14,96% 9,26% 11,76% 1,43% 0,47% 0,12% 83,37%
22,91% 3,90% 6,22% 3,43% 22,26% 10,76% 12,99% 9,00% 7,88% 0,65% 0,83%   86,75%
18,63% 4,84% 7,30% 2,98% 21,31% 12,74% 16,24% 3,28% 11,77% 0,89% 0,67%   89,95%
14,95% 4,31% 4,31% 2,20% 21,20% 17,06% 15,13% 5,45% 14,69% 0,70% 0,61%   84,06%
14,42% 4,35% 5,38% 1,95% 20,37% 12,81% 18,19% 6,18% 16,25% 0,11% 0,46%   89,23%
11,63% 3,29% 4,46% 2,91% 23,64% 12,02% 18,99% 6,59% 14,92% 1,55% 0,67%   86,51%
13,84% 3,22% 3,65% 1,82% 26,82% 15,45% 14,70% 7,83% 12,12% 0,54% 0,43%   87,56%
16,82% 6,04% 5,78% 2,59% 19,59% 11,48% 17,00% 5,95% 13,81% 0,95% 0,68% 0,17% 84,28%
17,89% 4,26% 5,94% 1,82% 16,42% 11,60% 18,52% 3,14% 19,57% 0,84% 0,56%   89,10%
15,73% 4,55% 6,00% 2,28% 20,60% 11,80% 18,22% 4,35% 15,32% 1,14% 0,82%   85,29%
12,92% 3,48% 5,55% 1,57% 17,23% 13,67% 19,80% 4,64% 19,88% 1,24% 0,33% 0,08% 87,26%
15,37% 3,62% 3,53% 2,62% 17,99% 14,83% 16,00% 5,15% 19,89% 0,99% 0,54% 0,09% 85,35%
27,19% 3,60% 5,17% 2,47% 21,57% 8,65% 13,26% 7,42% 9,78% 0,90% 0,45%   84,58%
28,52% 7,04% 8,01% 2,20% 15,58% 7,13% 15,14% 3,52% 12,06% 0,79% 0,52% 0,17% 90,58%
21,60% 4,42% 4,77% 2,43% 22,29% 10,58% 12,23% 8,85% 11,62% 1,21% 0,94% 0,09% 81,13%
20,32% 4,11% 4,35% 2,26% 22,98% 9,60% 16,21% 7,26% 11,85% 1,05% 0,32%   84,63%
19,48% 4,00% 4,80% 2,31% 21,35% 10,68% 15,39% 8,72% 12,19% 1,07% 1,31% 0,18% 82,09%
22,18% 4,06% 3,98% 2,46% 21,17% 9,31% 13,89% 7,62% 13,97% 1,35% 0,76%   82,07%
20,98% 3,65% 7,37% 3,13% 20,01% 11,09% 17,26% 3,35% 12,28% 0,89% 0,44%   92,09%
23,26% 3,67% 6,98% 3,49% 23,70% 10,47% 11,00% 8,41% 7,69% 1,34% 1,41%   81,82%
30,03% 6,85% 12,12% 6,11% 13,91% 5,06% 12,86% 5,90% 6,74% 0,42% 0,32%   88,23%
32,86% 8,44% 11,66% 7,04% 13,47% 4,52% 11,16% 4,62% 5,73% 0,50% 0,30%   90,48%
30,74% 9,57% 14,19% 6,24% 12,73% 3,89% 12,49% 4,79% 4,87% 0,49% 0,24%   89,44%
31,70% 5,61% 10,31% 6,10% 17,39% 4,70% 11,22% 6,59% 5,68% 0,70% 0,49% 0,07% 87,44%
27,72% 7,38% 8,74% 2,44% 18,19% 7,31% 15,90% 3,80% 7,88% 0,64% 0,29%   93,65%
24,49% 3,95% 9,66% 3,40% 22,31% 10,48% 11,29% 3,40% 10,07% 0,95% 0,41% 0,14% 86,33%
33,86% 7,58% 12,52% 3,88% 17,20% 4,14% 11,55% 3,35% 5,20% 0,71% 0,18% 0,09% 92,89%
33,13% 6,91% 10,52% 4,06% 18,11% 5,48% 12,17% 2,85% 6,24% 0,53% 0,22%   92,19%
12,23% 2,66% 5,33% 1,33% 21,67% 15,13% 17,68% 7,63% 15,86% 0,48% 0,48% 0,24% 86,13%
21,59% 6,45% 5,83% 2,73% 19,11% 9,93% 13,40% 9,18% 9,43% 2,36% 0,62%   83,52%
17,29% 4,79% 4,06% 1,30% 20,21% 11,12% 15,67% 6,33% 17,86% 1,38% 1,12%   84,76%
16,51% 2,98% 4,74% 1,35% 26,39% 13,67% 10,15% 10,55% 12,72% 0,95% 0,94% 0,13% 75,00%
28,23% 6,72% 7,14% 4,41% 18,57% 7,66% 13,64% 4,51% 8,08% 1,05% 0,52%   90,29%
17,38% 3,83% 5,25% 2,51% 22,51% 10,82% 13,22% 8,63% 14,43% 1,42% 0,54% 0,11% 86,16%
28,11% 5,80% 9,00% 4,56% 19,36% 8,63% 12,70% 6,66% 4,32% 0,86% 0,73%   87,47%
21,67% 4,93% 5,54% 1,72% 19,33% 10,71% 16,26% 5,30% 12,56% 1,97% 0,85%   83,40%
16,16% 4,89% 6,00% 2,12% 16,44% 12,74% 19,48% 4,80% 16,07% 1,29% 0,55%   89,34%
12,63% 1,28% 2,30% 1,40% 44,13% 11,99% 9,44% 8,29% 7,02% 1,53% 0,38% 0,13% 60,57%
8,36% 0,86% 2,58% 1,60% 52,89% 13,53% 7,63% 6,40% 5,54% 0,62% 0,24% 0,24% 70,67%
11,64% 0,42% 1,26% 1,36% 55,35% 11,11% 8,60% 7,23% 2,31% 0,73% 0,42%   71,44%
14,51% 2,02% 3,55% 2,79% 34,10% 13,83% 12,20% 6,05% 9,70% 1,25% 0,48% 0,10% 77,44%
15,61% 1,98% 2,71% 1,66% 37,88% 12,28% 9,99% 9,47% 7,08% 1,35% 0,72%   69,44%
11,71% 1,69% 3,10% 3,10% 48,66% 12,98% 6,49% 6,21% 4,94% 1,13% 0,56% 0,14% 64,79%
14,56% 1,10% 3,11% 2,81% 42,67% 10,94% 7,83% 10,04% 5,62% 1,31% 0,99% 0,10% 70,52%
14,85% 1,61% 4,58% 1,98% 46,53% 11,76% 7,05% 6,81% 4,46% 0,37% 0,25% 0,37% 68,38%
11,78% 1,56% 2,64% 1,08% 44,59% 13,58% 6,97% 9,25% 6,97% 1,56% 0,48%   76,07%
7,94% 0,31% 1,40% 0,93% 59,97% 11,06% 10,90% 4,83% 2,02% 0,62% 0,47%   62,20%
10,56% 0,36% 2,43% 1,70% 58,13% 12,38% 7,52% 3,88% 2,18% 0,85% 0,48%   62,63%
25,96% 2,52% 2,67% 3,41% 38,87% 7,27% 6,23% 10,09% 2,37% 0,59%   0,15% 70,39%
18,82% 1,64% 5,36% 4,49% 37,86% 10,28% 9,96% 4,27% 5,80% 1,53% 0,11% 0,11% 72,07%
11,15% 1,50% 1,00% 2,16% 48,59% 11,31% 7,32% 12,65% 3,16% 1,16% 0,66%   55,50%
13,93% 1,25% 1,95% 1,39% 49,86% 8,50% 8,08% 9,19% 4,46% 1,39% 0,83% 0,14% 65,61%
8,82% 1,36% 1,22% 1,36% 50,34% 13,03% 8,96% 5,70% 7,60% 1,63% 0,14% 0,14% 61,89%
33,44% 3,32% 7,64% 5,76% 25,91% 6,42% 7,42% 5,54% 3,88% 0,66% 0,44% 0,11% 81,43%
26,67% 2,34% 6,80% 6,38% 28,59% 8,29% 9,99% 7,01% 2,98% 0,96% 0,63%   84,78%
12,31% 0,38% 0,38% 0,77% 61,35% 12,31% 5,58% 4,62% 1,54% 0,77% 0,19%   56,14%
21,84% 3,24% 6,12% 2,91% 26,44% 9,57% 13,14% 6,15% 9,33% 1,27% 0,93% 0,21%  
5 Västra Söderort 21,95% 4,25% 5,96% 3,08% 26,19% 9,61% 12,33% 6,90% 8,74% 0,98% 0,62% 0,05% 84,75%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets 5 Västra Söderort

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 399 0,44% -233 -0,33 632 0,77%
DjuP Djurens parti 88 0,10% +88 +0,10    
ENH Enhet 75 0,08% +61 +0,07 14 0,02%
SVP Svenskarnas parti 68 0,07% +66 +0,07 2  
KrVP Kristna Värdepartiet 47 0,05% +47 +0,05    
KLP Klassiskt liberala partiet 34 0,04% +25 +0,03 9 0,01%
  Direktdemokraterna 27 0,03% +27 +0,03    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 24 0,03% +18 +0,02 6 0,01%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 18 0,02% -46 -0,06 64 0,08%
DPNS De Nya Svenskarna D.P.N.S 10 0,01% +10 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 8 0,01% -3   11 0,01%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 7 0,01% +5 +0,01 2  
  Fredsdemokraterna 1   +1      
  Nya Partiet 1   +1      
  Republikanerna 1   +1      
SPI SPI Välfärden 1   -2   3  
  Sverige ut ur EU / Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 88 0,10% +30 +0,03 58 0,07%
  Totalt övriga partier 898 0,98% +97 +0,01 801 0,97%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets 5 Västra Söderort

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Sverigesmultidemokrater 40
Partiet de fria 8
MOR 7
Bajenpartiet 5
Hälsopartiet 2
Kalle Anka Partiet 2
Satanistiskt initiativ 2
Partier med färre än 2 röster 22

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se