2014-09-18 21:17:27

Val till riksdagen - Röster - Nacka Västra

33,82%
6,52%
8,95%
5,22%
18,25%
4,60%
10,84%
6,28%
4,65%
0,87%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 89,78%
+0,82
2010: 88,97%

Röstfördelning - kommunvalkrets Nacka Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 10194 33,82% -1346 -7,81 11540 41,64%
C Centerpartiet 1966 6,52% -63 -0,80 2029 7,32%
FP Folkpartiet liberalerna 2698 8,95% -2 -0,79 2700 9,74%
KD Kristdemokraterna 1574 5,22% -260 -1,39 1834 6,62%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5500 18,25% +890 +1,62 4610 16,63%
V Vänsterpartiet 1385 4,60% +178 +0,24 1207 4,35%
MP Miljöpartiet de gröna 3267 10,84% +564 +1,09 2703 9,75%
SD Sverigedemokraterna 1892 6,28% +1151 +3,60 741 2,67%
FI Feministiskt initiativ 1403 4,65% +1250 +4,10 153 0,55%
ÖVR Övriga partier 261 0,87% +61 +0,14 200 0,72%
  Giltiga röster 30140 100,00% +2423   27717 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 187 0,62% -26 -0,15 213 0,76%
OG Ogiltiga röster - övriga 14 0,05% +5 +0,01 9 0,03%
VDT Valdeltagande 30341 89,78% +2402 +0,82 27939 88,97%
  Antal röstberättigade 33793   +2390   31403  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Nacka Västra

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
26,57% 5,79% 7,50% 5,29% 21,86% 6,14% 12,71% 7,64% 4,86% 1,64%     87,39%
37,55% 5,58% 10,53% 8,64% 15,16% 4,08% 7,54% 5,73% 4,71% 0,47% 0,47%   87,84%
37,15% 7,03% 7,29% 4,81% 16,98% 3,77% 10,47% 6,44% 5,07% 0,98% 0,39%   83,41%
42,40% 7,72% 12,81% 5,33% 8,51% 2,31% 10,18% 5,09% 4,85% 0,80% 0,47% 0,08% 88,58%
36,68% 7,48% 7,75% 6,00% 16,45% 4,11% 11,60% 5,06% 4,38% 0,47% 0,67% 0,07% 88,88%
25,25% 5,12% 7,50% 4,55% 22,37% 8,51% 11,26% 7,29% 7,22% 0,94% 0,72%   81,59%
29,81% 6,59% 6,46% 3,91% 25,05% 5,41% 10,24% 8,48% 2,80% 1,24% 0,65%   84,18%
21,05% 2,90% 4,94% 1,93% 29,65% 9,99% 12,24% 7,84% 8,38% 1,07% 0,43%   75,59%
30,70% 5,07% 8,54% 4,04% 25,35% 5,26% 9,11% 7,51% 3,57% 0,85% 1,02%   87,13%
36,23% 7,69% 12,32% 5,38% 14,06% 2,73% 12,66% 4,05% 4,47% 0,41% 0,33% 0,08% 90,13%
38,88% 8,85% 8,77% 6,02% 15,09% 2,45% 8,70% 6,47% 4,01% 0,74% 0,30%   91,46%
40,40% 8,26% 13,23% 7,06% 11,94% 2,19% 7,86% 3,68% 4,98% 0,40% 0,49% 0,10% 89,55%
33,20% 4,21% 7,51% 4,13% 22,13% 5,62% 9,99% 7,43% 4,21% 1,57% 0,98% 0,16% 82,55%
32,01% 6,46% 7,55% 4,36% 18,77% 5,45% 13,01% 6,85% 4,67% 0,86% 0,93%   83,94%
32,44% 7,71% 10,25% 5,16% 15,27% 5,09% 12,58% 5,38% 5,60% 0,51% 0,65% 0,07% 86,94%
42,92% 9,31% 12,89% 7,97% 8,64% 3,06% 7,38% 4,32% 2,91% 0,60% 0,15%   89,96%
32,21% 7,92% 11,30% 5,39% 12,78% 4,65% 12,78% 3,70% 8,66% 0,63% 0,63% 0,10% 90,17%
22,59% 5,89% 7,05% 3,47% 21,72% 6,56% 16,60% 7,82% 6,95% 1,35% 0,58%   86,12%
33,64% 6,08% 8,04% 5,59% 21,75% 3,01% 12,03% 6,71% 2,17% 0,98% 0,76%   89,89%
34,15% 5,69% 8,50% 4,95% 20,62% 4,80% 10,05% 6,43% 3,92% 0,89% 1,17%   85,72%
44,01% 8,45% 11,23% 6,10% 12,47% 2,01% 8,45% 4,02% 2,77% 0,49% 0,21% 0,07% 89,49%
24,81% 2,86% 5,34% 3,63% 33,59% 6,39% 8,40% 10,40% 3,44% 1,15% 1,50%   82,80%
35,45% 5,85% 10,87% 5,69% 17,14% 3,60% 10,87% 6,27% 3,43% 0,84% 0,91%   91,09%
34,54% 5,99% 6,76% 4,47% 14,08% 5,04% 15,03% 6,28% 6,85% 0,95% 0,66% 0,47%  
Nacka Västra 33,82% 6,52% 8,95% 5,22% 18,25% 4,60% 10,84% 6,28% 4,65% 0,87% 0,62% 0,05% 89,78%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Nacka Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 139 0,46% -13 -0,09 152 0,55%
DjuP Djurens parti 28 0,09% +28 +0,09    
ENH Enhet 26 0,09% +26 +0,09    
  Direktdemokraterna 13 0,04% +13 +0,04    
KrVP Kristna Värdepartiet 13 0,04% +13 +0,04    
SVP Svenskarnas parti 7 0,02% +5 +0,02 2 0,01%
KLP Klassiskt liberala partiet 4 0,01% -4 -0,02 8 0,03%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 3 0,01% +1   2 0,01%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 1   +1      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1   1  
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -1   1  
SPI SPI Välfärden     -15 -0,05 15 0,05%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 27 0,09% +8 +0,02 19 0,07%
  Totalt övriga partier 261 0,87% +61 +0,14 200 0,72%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Nacka Västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Blankt 9
Hälsopartiet 4
Partiet de fria 4
Partier med färre än 2 röster 10

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se