2014-09-18 13:56:10

Val till riksdagen - Röster - Eskilstuna Kloster

20,65%
2,97%
5,04%
3,01%
35,64%
6,08%
7,24%
16,11%
2,37%
0,88%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 82,83%
+0,17
2010: 82,66%

Röstfördelning - kommunvalkrets Eskilstuna Kloster

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 3032 20,65% -636 -5,25 3668 25,91%
C Centerpartiet 436 2,97% -60 -0,53 496 3,50%
FP Folkpartiet liberalerna 740 5,04% -309 -2,37 1049 7,41%
KD Kristdemokraterna 442 3,01% -149 -1,16 591 4,17%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5232 35,64% +332 +1,03 4900 34,61%
V Vänsterpartiet 893 6,08% +43 +0,08 850 6,00%
MP Miljöpartiet de gröna 1063 7,24% -246 -2,00 1309 9,25%
SD Sverigedemokraterna 2365 16,11% +1227 +8,07 1138 8,04%
FI Feministiskt initiativ 348 2,37% +319 +2,17 29 0,20%
ÖVR Övriga partier 129 0,88% +1 -0,03 128 0,90%
  Giltiga röster 14680 100,00% +522   14158 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 213 1,43% +34 +0,18 179 1,25%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,03% -3 -0,02 7 0,05%
VDT Valdeltagande 14897 82,83% +553 +0,17 14344 82,66%
  Antal röstberättigade 17985   +631   17354  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Eskilstuna Kloster

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
19,75% 2,62% 4,74% 2,77% 33,45% 6,20% 8,75% 17,78% 2,84% 1,09% 2,21%   81,00%
26,47% 3,37% 5,06% 1,95% 29,04% 7,73% 9,06% 13,68% 3,11% 0,53% 1,75%   85,01%
27,36% 3,55% 5,42% 3,83% 28,20% 4,01% 8,31% 15,31% 2,52% 1,49% 2,28%   84,90%
27,46% 2,54% 5,57% 3,69% 29,92% 6,07% 7,62% 13,52% 2,79% 0,82% 1,29% 0,08% 79,09%
16,09% 3,24% 4,96% 2,53% 41,70% 5,16% 7,39% 15,89% 2,43% 0,61% 0,80%   85,57%
30,26% 4,97% 7,83% 4,87% 25,61% 3,70% 5,82% 15,34% 0,95% 0,63% 0,53% 0,11% 89,04%
15,45% 3,03% 4,00% 4,14% 51,45% 5,66% 3,86% 10,34% 1,10% 0,97% 0,55% 0,14% 76,12%
9,87% 0,70% 3,62% 2,09% 51,04% 5,01% 3,62% 23,09% 0,70% 0,28% 0,96%   74,01%
16,55% 2,81% 4,27% 2,19% 34,65% 8,01% 8,95% 18,42% 3,12% 1,04% 1,64%   81,55%
23,80% 2,58% 6,88% 2,20% 36,81% 4,78% 6,41% 14,05% 2,01% 0,48% 1,23%   84,72%
21,21% 3,19% 5,20% 3,94% 36,46% 6,62% 6,96% 14,25% 1,51% 0,67% 0,83%   83,31%
18,76% 3,63% 3,54% 3,93% 33,30% 6,88% 7,27% 18,37% 3,34% 0,98% 2,11% 0,10% 81,14%
11,49% 1,20% 3,20% 2,10% 43,86% 7,09% 6,19% 20,88% 2,70% 1,30% 1,48%   75,32%
18,22% 3,29% 5,16% 2,44% 36,81% 7,23% 6,95% 16,24% 2,44% 1,22% 1,39%   79,76%
20,00% 4,78% 6,96% 0,87% 26,96% 7,39% 13,48% 13,91% 4,78% 0,87% 2,54%    
Eskilstuna Kloster 20,65% 2,97% 5,04% 3,01% 35,64% 6,08% 7,24% 16,11% 2,37% 0,88% 1,43% 0,03% 82,83%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Eskilstuna Kloster

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 65 0,44% -30 -0,23 95 0,67%
ENH Enhet 18 0,12% +15 +0,10 3 0,02%
KrVP Kristna Värdepartiet 11 0,07% +11 +0,07    
  Direktdemokraterna 8 0,05% +8 +0,05    
KLP Klassiskt liberala partiet 6 0,04% +4 +0,03 2 0,01%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 5 0,03% +5 +0,03    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 4 0,03% +1 +0,01 3 0,02%
DjuP Djurens parti 3 0,02% +3 +0,02    
SVP Svenskarnas parti 3 0,02% +2 +0,01 1 0,01%
SPI SPI Välfärden     -2 -0,01 2 0,01%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 6 0,04% -15 -0,11 21 0,15%
  Totalt övriga partier 129 0,88% +1 -0,03 128 0,90%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Eskilstuna Kloster

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 6

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se