2014-09-18 12:44:42

Val till riksdagen - Röster - Borås 3

23,22%
5,68%
5,05%
4,93%
30,96%
5,76%
6,42%
14,87%
2,30%
0,80%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,37%
+0,38
2010: 84,99%

Röstfördelning - kommunvalkrets Borås 3

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 5814 23,22% -1186 -5,63 7000 28,85%
C Centerpartiet 1422 5,68% +94 +0,21 1328 5,47%
FP Folkpartiet liberalerna 1265 5,05% -562 -2,48 1827 7,53%
KD Kristdemokraterna 1234 4,93% -175 -0,88 1409 5,81%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7750 30,96% +13 -0,93 7737 31,89%
V Vänsterpartiet 1442 5,76% +113 +0,28 1329 5,48%
MP Miljöpartiet de gröna 1608 6,42% +81 +0,13 1527 6,29%
SD Sverigedemokraterna 3723 14,87% +1922 +7,45 1801 7,42%
FI Feministiskt initiativ 576 2,30% +533 +2,12 43 0,18%
ÖVR Övriga partier 200 0,80% -60 -0,27 260 1,07%
  Giltiga röster 25034 100,00% +773   24261 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 256 1,01% +4 -0,02 252 1,03%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,02% -3 -0,01 7 0,03%
VDT Valdeltagande 25294 85,37% +774 +0,38 24520 84,99%
  Antal röstberättigade 29629   +778   28851  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Borås 3

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
17,06% 15,14% 4,05% 6,82% 21,54% 4,48% 6,18% 21,32% 0,43% 2,99% 2,09%   86,62%
30,70% 5,33% 4,96% 4,23% 22,06% 6,25% 9,19% 12,50% 4,60% 0,18% 0,18%   89,20%
28,66% 5,37% 7,59% 5,58% 26,45% 4,95% 6,64% 12,12% 2,21% 0,42% 1,04% 0,10% 86,88%
24,35% 4,46% 5,58% 5,76% 27,88% 5,39% 8,18% 15,06% 3,16% 0,19% 0,92% 0,18% 87,74%
19,28% 4,07% 6,78% 5,27% 34,79% 6,63% 5,72% 13,55% 3,16% 0,75% 1,04%   84,51%
16,24% 2,56% 3,31% 3,16% 37,29% 7,97% 7,67% 18,05% 2,11% 1,65% 0,60%   83,63%
18,90% 4,36% 4,59% 4,14% 32,21% 7,72% 6,38% 18,46% 3,02% 0,22% 0,89%   81,85%
24,45% 3,99% 3,99% 5,40% 31,36% 6,47% 5,76% 15,68% 1,68% 1,24% 1,14%   82,51%
9,50% 2,05% 1,68% 2,98% 46,18% 8,57% 4,84% 18,06% 4,10% 2,05% 1,29%   75,14%
13,30% 3,43% 3,43% 2,36% 47,64% 6,87% 4,51% 15,02% 3,00% 0,43% 0,43%   77,36%
8,94% 2,19% 3,54% 2,19% 44,86% 9,44% 5,90% 19,06% 1,01% 2,87% 0,67%   74,81%
14,65% 1,70% 3,75% 3,24% 41,23% 6,81% 6,81% 18,74% 2,56% 0,51% 0,84% 0,17% 81,79%
9,22% 1,19% 3,92% 2,39% 44,03% 8,19% 7,17% 20,82% 1,88% 1,19% 1,84%   69,18%
10,62% 1,27% 2,12% 2,34% 46,92% 7,22% 6,37% 19,96% 2,76% 0,42% 1,88%   72,18%
18,02% 2,50% 4,83% 3,97% 35,43% 9,66% 8,53% 13,28% 2,50% 1,29% 0,77%   76,46%
10,89% 0,98% 2,72% 2,51% 56,64% 9,59% 5,34% 7,30% 3,59% 0,44% 0,54%   69,14%
6,40% 0,49% 2,46% 0,49% 64,78% 11,08% 5,42% 5,91% 2,46% 0,49% 0,25%   64,40%
30,16% 5,35% 7,23% 6,12% 23,35% 3,82% 7,92% 12,44% 2,85% 0,76% 1,03%   90,59%
25,22% 14,05% 3,64% 3,01% 23,09% 5,27% 5,40% 16,81% 2,76% 0,75% 0,75%   91,15%
17,41% 6,35% 3,56% 5,08% 36,47% 4,83% 4,07% 19,06% 2,67% 0,51% 1,87%   84,60%
19,32% 10,15% 4,19% 6,07% 27,26% 4,64% 5,41% 20,86% 1,55% 0,55% 1,52%   82,73%
26,80% 6,85% 4,42% 7,81% 28,01% 4,77% 5,46% 14,66% 0,95% 0,26% 1,20%   89,98%
28,61% 10,45% 6,09% 7,59% 23,63% 4,48% 5,60% 10,45% 2,11% 1,00% 1,23%   92,19%
23,25% 5,78% 7,90% 7,12% 31,70% 4,00% 5,56% 12,35% 1,56% 0,78% 0,77%   90,33%
32,65% 5,52% 7,48% 4,08% 26,00% 3,78% 5,90% 12,85% 1,13% 0,60% 0,60%   88,20%
23,47% 9,98% 4,82% 3,42% 25,83% 4,29% 7,18% 19,00% 1,31% 0,70% 1,38%   87,59%
39,95% 4,08% 7,30% 6,83% 20,64% 2,04% 6,75% 10,75% 1,49% 0,16% 0,62%   87,45%
32,64% 6,85% 6,05% 6,94% 20,24% 3,57% 6,55% 15,18% 1,29% 0,69% 0,79%   90,88%
33,23% 4,28% 4,48% 7,46% 22,39% 4,28% 6,17% 14,93% 2,19% 0,60% 1,18%   88,74%
22,12% 21,22% 3,39% 6,32% 18,06% 5,42% 5,87% 14,00% 3,39% 0,23% 1,56%   91,09%
26,57% 5,23% 7,11% 2,30% 19,46% 8,16% 10,67% 10,67% 7,95% 1,88% 1,03% 0,21%  
Borås 3 23,22% 5,68% 5,05% 4,93% 30,96% 5,76% 6,42% 14,87% 2,30% 0,80% 1,01% 0,02% 85,37%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Borås 3

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 95 0,38% -73 -0,31 168 0,69%
ENH Enhet 23 0,09% +22 +0,09 1  
KrVP Kristna Värdepartiet 22 0,09% +22 +0,09    
SVP Svenskarnas parti 17 0,07% +13 +0,05 4 0,02%
DjuP Djurens parti 11 0,04% +11 +0,04    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 6 0,02% +5 +0,02 1  
KLP Klassiskt liberala partiet 5 0,02% +5 +0,02    
  Framstegspartiet 4 0,02% +4 +0,02    
  Direktdemokraterna 3 0,01% +3 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 0,01% +2 +0,01    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1   +1      
SPI SPI Välfärden 1   -75 -0,31 76 0,31%
VägV Vägvalet 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 9 0,04% -1   10 0,04%
  Totalt övriga partier 200 0,80% -60 -0,27 260 1,07%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Borås 3

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 9

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se