2014-09-18 14:20:17

Val till riksdagen - Röster - I vallokal ej räknade röster

21,84%
3,24%
6,12%
2,91%
26,44%
9,57%
13,14%
6,15%
9,33%
1,27%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 721 21,84% -445 -5,96 1166 27,79%
C Centerpartiet 107 3,24% -50 -0,50 157 3,74%
FP Folkpartiet liberalerna 202 6,12% -38 +0,40 240 5,72%
KD Kristdemokraterna 96 2,91% -49 -0,55 145 3,46%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 873 26,44% -319 -1,98 1192 28,41%
V Vänsterpartiet 316 9,57% -66 +0,46 382 9,11%
MP Miljöpartiet de gröna 434 13,14% -217 -2,37 651 15,52%
SD Sverigedemokraterna 203 6,15% +50 +2,50 153 3,65%
FI Feministiskt initiativ 308 9,33% +246 +7,85 62 1,48%
ÖVR Övriga partier 42 1,27% -5 +0,15 47 1,12%
  Giltiga röster 3302 100,00% -893   4195 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 31 0,93% +1 +0,22 30 0,71%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,21% +3 +0,11 4 0,09%

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 16 0,48% -18 -0,33 34 0,81%
ENH Enhet 5 0,15% +5 +0,15    
DjuP Djurens parti 3 0,09% +3 +0,09    
KrVP Kristna Värdepartiet 3 0,09% +3 +0,09    
DPNS De Nya Svenskarna D.P.N.S 2 0,06% +2 +0,06    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 2 0,06% +2 +0,06    
  Direktdemokraterna 1 0,03% +1 +0,03    
  Fredsdemokraterna 1 0,03% +1 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,03% -2 -0,04 3 0,07%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,03% +1 +0,03    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1 0,03% -4 -0,09 5 0,12%
  Sverige ut ur EU / Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 1 0,03% +1 +0,03    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,02 1 0,02%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 5 0,15% +1 +0,08 4 0,09%
  Totalt övriga partier 42 1,27% -5 +0,15 47 1,12%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Sverigesmultidemokrater 3
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se