2014-09-18 15:09:58

Val till riksdagen - Röster - Maria 1 Ivar Lo:s park mm

25,20%
4,55%
10,32%
3,59%
14,17%
9,71%
13,65%
5,42%
12,86%
0,52%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 78,52%
+1,69
2010: 76,83%

Röstfördelning - valdistrikt Maria 1 Ivar Lo:s park mm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 288 25,20% -63 -7,36 351 32,56%
C Centerpartiet 52 4,55% -21 -2,22 73 6,77%
FP Folkpartiet liberalerna 118 10,32% +15 +0,77 103 9,55%
KD Kristdemokraterna 41 3,59% -15 -1,61 56 5,19%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 162 14,17% -6 -1,41 168 15,58%
V Vänsterpartiet 111 9,71%   -0,59 111 10,30%
MP Miljöpartiet de gröna 156 13,65% -16 -2,31 172 15,96%
SD Sverigedemokraterna 62 5,42% +37 +3,11 25 2,32%
FI Feministiskt initiativ 147 12,86% +134 +11,65 13 1,21%
ÖVR Övriga partier 6 0,52%   -0,03 6 0,56%
  Giltiga röster 1143 100,00% +65   1078 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1 0,09% -2 -0,19 3 0,28%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1144 78,52% +63 +1,69 1081 76,83%
  Antal röstberättigade 1457   +50   1407  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Maria 1 Ivar Lo:s park mm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DjuP Djurens parti 4 0,35% +4 +0,35    
PP Piratpartiet 1 0,09% -4 -0,38 5 0,46%
SVP Svenskarnas parti 1 0,09% +1 +0,09    
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,09 1 0,09%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014            
  Totalt övriga partier 6 0,52%   -0,03 6 0,56%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Maria 1 Ivar Lo:s park mm

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se