2014-09-17 10:53:48

Val till riksdagen - Röster - Högalid 4 Högalidsgatan östra mm

23,22%
4,61%
6,81%
3,07%
17,95%
9,12%
16,03%
6,14%
12,38%
0,67%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,68%
+5,63
2010: 80,05%

Röstfördelning - valdistrikt Högalid 4 Högalidsgatan östra mm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 242 23,22% -23 -4,91 265 28,13%
C Centerpartiet 48 4,61% -31 -3,78 79 8,39%
FP Folkpartiet liberalerna 71 6,81% -1 -0,83 72 7,64%
KD Kristdemokraterna 32 3,07% -20 -2,45 52 5,52%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 187 17,95% +19 +0,11 168 17,83%
V Vänsterpartiet 95 9,12% +21 +1,26 74 7,86%
MP Miljöpartiet de gröna 167 16,03% -13 -3,08 180 19,11%
SD Sverigedemokraterna 64 6,14% +36 +3,17 28 2,97%
FI Feministiskt initiativ 129 12,38% +107 +10,04 22 2,34%
ÖVR Övriga partier 7 0,67% +5 +0,46 2 0,21%
  Giltiga röster 1042 100,00% +100   942 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,48% -4 -0,47 9 0,95%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1047 85,68% +96 +5,63 951 80,05%
  Antal röstberättigade 1222   +34   1188  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Högalid 4 Högalidsgatan östra mm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 4 0,38% +2 +0,17 2 0,21%
  Direktdemokraterna 1 0,10% +1 +0,10    
DjuP Djurens parti 1 0,10% +1 +0,10    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,10% +1 +0,10    
  Totalt övriga partier 7 0,67% +5 +0,46 2 0,21%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Högalid 4 Högalidsgatan östra mm

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se