2014-09-18 16:37:54

Val till riksdagen - Röster - Högalid 11 Zinkensdamm N

20,92%
3,92%
6,50%
2,67%
21,58%
10,42%
13,42%
10,25%
9,75%
0,58%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 81,26%
+3,33
2010: 77,93%

Röstfördelning - valdistrikt Högalid 11 Zinkensdamm N

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 251 20,92% -79 -7,83 330 28,75%
C Centerpartiet 47 3,92% +2   45 3,92%
FP Folkpartiet liberalerna 78 6,50% +11 +0,66 67 5,84%
KD Kristdemokraterna 32 2,67% -22 -2,04 54 4,70%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 259 21,58% -17 -2,46 276 24,04%
V Vänsterpartiet 125 10,42% +18 +1,10 107 9,32%
MP Miljöpartiet de gröna 161 13,42% -31 -3,31 192 16,72%
SD Sverigedemokraterna 123 10,25% +78 +6,33 45 3,92%
FI Feministiskt initiativ 117 9,75% +97 +8,01 20 1,74%
ÖVR Övriga partier 7 0,58% -5 -0,46 12 1,05%
  Giltiga röster 1200 100,00% +52   1148 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 11 0,91% +1 +0,04 10 0,86%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,25% +3 +0,25    
VDT Valdeltagande 1214 81,26% +56 +3,33 1158 77,93%
  Antal röstberättigade 1494   +8   1486  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Högalid 11 Zinkensdamm N

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 2 0,17% -7 -0,62 9 0,78%
  Direktdemokraterna 1 0,08% +1 +0,08    
DjuP Djurens parti 1 0,08% +1 +0,08    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,08% +1 +0,08    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1 0,08% -1 -0,09 2 0,17%
ENH Enhet     -1 -0,09 1 0,09%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,08% +1 +0,08    
  Totalt övriga partier 7 0,58% -5 -0,46 12 1,05%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Högalid 11 Zinkensdamm N

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se