2014-09-16 18:03:00

Val till riksdagen - Röster - Högalid 20 Folkskolegatan mm

15,31%
4,33%
6,34%
2,32%
20,59%
12,25%
15,95%
6,02%
15,73%
1,16%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,95%
+5,20
2010: 78,75%

Röstfördelning - valdistrikt Högalid 20 Folkskolegatan mm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 145 15,31% -45 -7,31 190 22,62%
C Centerpartiet 41 4,33% -15 -2,34 56 6,67%
FP Folkpartiet liberalerna 60 6,34% +5 -0,21 55 6,55%
KD Kristdemokraterna 22 2,32% -11 -1,61 33 3,93%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 195 20,59% +29 +0,83 166 19,76%
V Vänsterpartiet 116 12,25% +13 -0,01 103 12,26%
MP Miljöpartiet de gröna 151 15,95% -32 -5,84 183 21,79%
SD Sverigedemokraterna 57 6,02% +33 +3,16 24 2,86%
FI Feministiskt initiativ 149 15,73% +127 +13,11 22 2,62%
ÖVR Övriga partier 11 1,16% +3 +0,21 8 0,95%
  Giltiga röster 947 100,00% +107   840 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,53%   -0,07 5 0,59%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 952 83,95% +107 +5,20 845 78,75%
  Antal röstberättigade 1134   +61   1073  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Högalid 20 Folkskolegatan mm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Direktdemokraterna 3 0,32% +3 +0,32    
PP Piratpartiet 3 0,32% -3 -0,40 6 0,71%
DjuP Djurens parti 2 0,21% +2 +0,21    
ENH Enhet 1 0,11%   -0,01 1 0,12%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,21% +1 +0,09 1 0,12%
  Totalt övriga partier 11 1,16% +3 +0,21 8 0,95%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Högalid 20 Folkskolegatan mm

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se