2014-09-16 16:35:36

Val till riksdagen - Röster - Katarina 2 Mosebacke

28,91%
5,39%
9,58%
3,25%
14,29%
9,24%
11,29%
5,65%
11,38%
1,03%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,63%
+3,90
2010: 81,73%

Röstfördelning - valdistrikt Katarina 2 Mosebacke

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 338 28,91% -25 -4,42 363 33,33%
C Centerpartiet 63 5,39% -27 -2,88 90 8,26%
FP Folkpartiet liberalerna 112 9,58% +15 +0,67 97 8,91%
KD Kristdemokraterna 38 3,25% -5 -0,70 43 3,95%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 167 14,29% -18 -2,70 185 16,99%
V Vänsterpartiet 108 9,24% +11 +0,33 97 8,91%
MP Miljöpartiet de gröna 132 11,29% -28 -3,40 160 14,69%
SD Sverigedemokraterna 66 5,65% +39 +3,17 27 2,48%
FI Feministiskt initiativ 133 11,38% +115 +9,72 18 1,65%
ÖVR Övriga partier 12 1,03% +3 +0,20 9 0,83%
  Giltiga röster 1169 100,00% +80   1089 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,43% -1 -0,12 6 0,55%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,09 1 0,09%
VDT Valdeltagande 1174 85,63% +78 +3,90 1096 81,73%
  Antal röstberättigade 1371   +30   1341  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Katarina 2 Mosebacke

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 7 0,60% -1 -0,14 8 0,73%
  Direktdemokraterna 2 0,17% +2 +0,17    
DjuP Djurens parti 1 0,09% +1 +0,09    
ENH Enhet 1 0,09% +1 +0,09    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,09%   +0,09 1 0,09%
  Totalt övriga partier 12 1,03% +3 +0,20 9 0,83%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Katarina 2 Mosebacke

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se