2014-09-16 18:43:23

Val till riksdagen - Röster - Katarina 4 Axel Landquists park

21,74%
4,40%
6,80%
1,99%
16,10%
11,62%
16,93%
5,48%
14,36%
0,58%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 88,42%
+6,20
2010: 82,21%

Röstfördelning - valdistrikt Katarina 4 Axel Landquists park

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 262 21,74% -52 -8,54 314 30,28%
C Centerpartiet 53 4,40% -11 -1,77 64 6,17%
FP Folkpartiet liberalerna 82 6,80% +4 -0,72 78 7,52%
KD Kristdemokraterna 24 1,99% -23 -2,54 47 4,53%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 194 16,10% +30 +0,28 164 15,81%
V Vänsterpartiet 140 11,62% +10 -0,92 130 12,54%
MP Miljöpartiet de gröna 204 16,93% +14 -1,39 190 18,32%
SD Sverigedemokraterna 66 5,48% +41 +3,07 25 2,41%
FI Feministiskt initiativ 173 14,36% +155 +12,62 18 1,74%
ÖVR Övriga partier 7 0,58%   -0,09 7 0,68%
  Giltiga röster 1205 100,00% +168   1037 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1 0,08% -2 -0,21 3 0,29%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1206 88,42% +166 +6,20 1040 82,21%
  Antal röstberättigade 1364   +99   1265  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Katarina 4 Axel Landquists park

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Direktdemokraterna 2 0,17% +2 +0,17    
DjuP Djurens parti 2 0,17% +2 +0,17    
PP Piratpartiet 2 0,17% -3 -0,32 5 0,48%
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,08% +1 +0,08    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1 -0,10 1 0,10%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014     -1 -0,10 1 0,10%
  Totalt övriga partier 7 0,58%   -0,09 7 0,68%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Katarina 4 Axel Landquists park

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se