2014-09-17 18:16:52

Val till riksdagen - Röster - Nysätra, Hästhagen, Ekudden

32,44%
7,71%
10,25%
5,16%
15,27%
5,09%
12,58%
5,38%
5,60%
0,51%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,94%
+1,24
2010: 85,70%

Röstfördelning - valdistrikt Nysätra, Hästhagen, Ekudden

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 446 32,44% +26 -6,42 420 38,85%
C Centerpartiet 106 7,71% +1 -2,00 105 9,71%
FP Folkpartiet liberalerna 141 10,25% +41 +1,00 100 9,25%
KD Kristdemokraterna 71 5,16% -9 -2,24 80 7,40%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 210 15,27% +56 +1,03 154 14,25%
V Vänsterpartiet 70 5,09% +25 +0,93 45 4,16%
MP Miljöpartiet de gröna 173 12,58% +34 -0,28 139 12,86%
SD Sverigedemokraterna 74 5,38% +52 +3,35 22 2,04%
FI Feministiskt initiativ 77 5,60% +68 +4,77 9 0,83%
ÖVR Övriga partier 7 0,51%   -0,14 7 0,65%
  Giltiga röster 1375 100,00% +294   1081 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,65%   -0,18 9 0,82%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,07%   -0,02 1 0,09%
VDT Valdeltagande 1385 86,94% +294 +1,24 1091 85,70%
  Antal röstberättigade 1593   +320   1273  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Nysätra, Hästhagen, Ekudden

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 5 0,36% +2 +0,09 3 0,28%
  Direktdemokraterna 1 0,07% +1 +0,07    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,07% +1 +0,07    
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,09 1 0,09%
SPI SPI Välfärden     -1 -0,09 1 0,09%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014     -2   2 0,19%
  Totalt övriga partier 7 0,51%   -0,14 7 0,65%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Nysätra, Hästhagen, Ekudden

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se