2014-09-18 18:17:06

Val till riksdagen - Röster - Ekängen, Saltängen V

42,40%
7,72%
12,81%
5,33%
8,51%
2,31%
10,18%
5,09%
4,85%
0,80%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 88,58%
+1,06
2010: 87,52%

Röstfördelning - valdistrikt Ekängen, Saltängen V

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 533 42,40% -59 -6,20 592 48,60%
C Centerpartiet 97 7,72% -39 -3,45 136 11,17%
FP Folkpartiet liberalerna 161 12,81% +38 +2,71 123 10,10%
KD Kristdemokraterna 67 5,33% -26 -2,31 93 7,64%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 107 8,51% +14 +0,88 93 7,64%
V Vänsterpartiet 29 2,31% -3 -0,32 32 2,63%
MP Miljöpartiet de gröna 128 10,18% +18 +1,15 110 9,03%
SD Sverigedemokraterna 64 5,09% +41 +3,20 23 1,89%
FI Feministiskt initiativ 61 4,85% +55 +4,36 6 0,49%
ÖVR Övriga partier 10 0,80%   -0,03 10 0,82%
  Giltiga röster 1257 100,00% +39   1218 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,47% -2 -0,18 8 0,65%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,08%     1 0,08%
VDT Valdeltagande 1264 88,58% +37 +1,06 1227 87,52%
  Antal röstberättigade 1427   +25   1402  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Ekängen, Saltängen V

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 6 0,48% -3 -0,26 9 0,74%
DjuP Djurens parti 3 0,24% +3 +0,24    
ENH Enhet 1 0,08% +1 +0,08    
SPI SPI Välfärden     -1 -0,08 1 0,08%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014            
  Totalt övriga partier 10 0,80%   -0,03 10 0,82%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Ekängen, Saltängen V

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se