2014-09-17 18:42:20

Val till riksdagen - Röster - Saltsjö-Duvnäs, Saltängen Ö

42,92%
9,31%
12,89%
7,97%
8,64%
3,06%
7,38%
4,32%
2,91%
0,60%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 89,96%
+0,41
2010: 89,55%

Röstfördelning - valdistrikt Saltsjö-Duvnäs, Saltängen Ö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 576 42,92% -82 -6,52 658 49,44%
C Centerpartiet 125 9,31% -25 -1,96 150 11,27%
FP Folkpartiet liberalerna 173 12,89% +17 +1,17 156 11,72%
KD Kristdemokraterna 107 7,97% -29 -2,24 136 10,22%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 116 8,64% +27 +1,96 89 6,69%
V Vänsterpartiet 41 3,06% +12 +0,88 29 2,18%
MP Miljöpartiet de gröna 99 7,38% +13 +0,92 86 6,46%
SD Sverigedemokraterna 58 4,32% +39 +2,89 19 1,43%
FI Feministiskt initiativ 39 2,91% +38 +2,83 1 0,08%
ÖVR Övriga partier 8 0,60% +1 +0,07 7 0,53%
  Giltiga röster 1342 100,00% +11   1331 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2 0,15% -3 -0,23 5 0,37%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,07 1 0,07%
VDT Valdeltagande 1344 89,96% +7 +0,41 1337 89,55%
  Antal röstberättigade 1494   +1   1493  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Saltsjö-Duvnäs, Saltängen Ö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 3 0,22% -4 -0,30 7 0,53%
  Direktdemokraterna 2 0,15% +2 +0,15    
DjuP Djurens parti 1 0,07% +1 +0,07    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,07% +1 +0,07    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,07% +1 +0,07    
  Totalt övriga partier 8 0,60% +1 +0,07 7 0,53%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Saltsjö-Duvnäs, Saltängen Ö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se