2014-09-18 10:55:37

Val till riksdagen - Röster - Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl

22,85%
4,70%
3,03%
4,86%
38,46%
4,06%
6,29%
13,93%
1,11%
0,72%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 90,71%
+1,65
2010: 89,05%

Röstfördelning - valdistrikt Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 287 22,85% -55 -6,26 342 29,11%
C Centerpartiet 59 4,70% +14 +0,87 45 3,83%
FP Folkpartiet liberalerna 38 3,03% -17 -1,66 55 4,68%
KD Kristdemokraterna 61 4,86% -1 -0,42 62 5,28%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 483 38,46% +12 -1,63 471 40,09%
V Vänsterpartiet 51 4,06% +2 -0,11 49 4,17%
MP Miljöpartiet de gröna 79 6,29% -9 -1,20 88 7,49%
SD Sverigedemokraterna 175 13,93% +125 +9,68 50 4,26%
FI Feministiskt initiativ 14 1,11% +11 +0,86 3 0,26%
ÖVR Övriga partier 9 0,72% -1 -0,13 10 0,85%
  Giltiga röster 1256 100,00% +81   1175 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 1,02% -8 -0,73 21 1,76%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1269 90,71% +73 +1,65 1196 89,05%
  Antal röstberättigade 1399   +56   1343  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 7 0,56% -1 -0,12 8 0,68%
DjuP Djurens parti 1 0,08% +1 +0,08    
SPI SPI Välfärden 1 0,08% -1 -0,09 2 0,17%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014            
  Totalt övriga partier 9 0,72% -1 -0,13 10 0,85%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se