2014-09-16 20:19:04

Val till riksdagen - Röster - Korsbacka / Arvidsborg

16,93%
3,16%
3,39%
2,03%
38,37%
2,82%
6,09%
24,94%
1,13%
1,13%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 77,43%
-0,54
2010: 77,97%

Röstfördelning - valdistrikt Korsbacka / Arvidsborg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 150 16,93% -81 -9,14 231 26,07%
C Centerpartiet 28 3,16% +7 +0,79 21 2,37%
FP Folkpartiet liberalerna 30 3,39% -32 -3,61 62 7,00%
KD Kristdemokraterna 18 2,03% -4 -0,45 22 2,48%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 340 38,37% +9 +1,02 331 37,36%
V Vänsterpartiet 25 2,82% -13 -1,47 38 4,29%
MP Miljöpartiet de gröna 54 6,09% +19 +2,14 35 3,95%
SD Sverigedemokraterna 221 24,94% +86 +9,71 135 15,24%
FI Feministiskt initiativ 10 1,13% +10 +1,13    
ÖVR Övriga partier 10 1,13% -1 -0,11 11 1,24%
  Giltiga röster 886 100,00%     886 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 1,33%     12 1,33%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,11%     1 0,11%
VDT Valdeltagande 899 77,43%   -0,54 899 77,97%
  Antal röstberättigade 1161   +8   1153  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Korsbacka / Arvidsborg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 4 0,45% -7 -0,79 11 1,24%
  Direktdemokraterna 2 0,23% +2 +0,23    
DjuP Djurens parti 1 0,11% +1 +0,11    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,11% +1 +0,11    
SPI SPI Välfärden 1 0,11% +1 +0,11    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,11% +1 +0,11    
  Totalt övriga partier 10 1,13% -1 -0,11 11 1,24%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Korsbacka / Arvidsborg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se