2014-09-15 17:56:51

Val till riksdagen - Röster - Södervärn

9,29%
2,40%
4,15%
0,98%
22,30%
19,13%
11,91%
9,40%
18,80%
1,64%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 72,70%
+5,02
2010: 67,68%

Röstfördelning - valdistrikt Södervärn

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 85 9,29% -48 -7,05 133 16,34%
C Centerpartiet 22 2,40% +3 +0,07 19 2,33%
FP Folkpartiet liberalerna 38 4,15% +3 -0,15 35 4,30%
KD Kristdemokraterna 9 0,98%   -0,12 9 1,11%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 204 22,30% -9 -3,87 213 26,17%
V Vänsterpartiet 175 19,13% +30 +1,31 145 17,81%
MP Miljöpartiet de gröna 109 11,91% -54 -8,11 163 20,02%
SD Sverigedemokraterna 86 9,40% +36 +3,26 50 6,14%
FI Feministiskt initiativ 172 18,80% +154 +16,59 18 2,21%
ÖVR Övriga partier 15 1,64% -14 -1,92 29 3,56%
  Giltiga röster 915 100,00% +101   814 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,97% -4 -0,60 13 1,57%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 924 72,70% +97 +5,02 827 67,68%
  Antal röstberättigade 1271   +49   1222  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Södervärn

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 7 0,77% -4 -0,59 11 1,35%
DjuP Djurens parti 2 0,22% +2 +0,22    
ENH Enhet 1 0,11% +1 +0,11    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,11% -1 -0,14 2 0,25%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,11% +1 +0,11    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1 -0,12 1 0,12%
SPI SPI Välfärden     -14 -1,72 14 1,72%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,33% +2 +0,21 1 0,12%
  Totalt övriga partier 15 1,64% -14 -1,92 29 3,56%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Södervärn

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Svul Häme 2
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se