2014-09-16 08:09:47

Val till riksdagen - Röster - Östra Göteborg, Utby

23,44%
4,13%
7,79%
7,09%
20,79%
7,24%
14,72%
8,64%
4,91%
1,25%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 89,68%
+0,64
2010: 89,04%

Röstfördelning - valdistrikt Östra Göteborg, Utby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 301 23,44% -67 -5,93 368 29,37%
C Centerpartiet 53 4,13% +16 +1,17 37 2,95%
FP Folkpartiet liberalerna 100 7,79% -42 -3,54 142 11,33%
KD Kristdemokraterna 91 7,09% -55 -4,56 146 11,65%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 267 20,79% -7 -1,07 274 21,87%
V Vänsterpartiet 93 7,24% +7 +0,38 86 6,86%
MP Miljöpartiet de gröna 189 14,72% +45 +3,23 144 11,49%
SD Sverigedemokraterna 111 8,64% +62 +4,73 49 3,91%
FI Feministiskt initiativ 63 4,91% +57 +4,43 6 0,48%
ÖVR Övriga partier 16 1,25% +15 +1,17 1 0,08%
  Giltiga röster 1284 100,00% +31   1253 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 10 0,77% -4 -0,33 14 1,10%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,08% +1 +0,08    
VDT Valdeltagande 1295 89,68% +28 +0,64 1267 89,04%
  Antal röstberättigade 1444   +21   1423  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Östra Göteborg, Utby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 5 0,39% +4 +0,31 1 0,08%
VägV Vägvalet 3 0,23% +3 +0,23    
DjuP Djurens parti 2 0,16% +2 +0,16    
ENH Enhet 2 0,16% +2 +0,16    
  Direktdemokraterna 1 0,08% +1 +0,08    
  Framstegspartiet 1 0,08% +1 +0,08    
SVP Svenskarnas parti 1 0,08% +1 +0,08    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,08% +1 +0,08    
  Totalt övriga partier 16 1,25% +15 +1,17 1 0,08%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Östra Göteborg, Utby

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se