2014-09-17 13:28:41

Val till riksdagen - Röster - Sjömarken 1 Södra

39,95%
4,08%
7,30%
6,83%
20,64%
2,04%
6,75%
10,75%
1,49%
0,16%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,45%
-1,26
2010: 88,71%

Röstfördelning - valdistrikt Sjömarken 1 Södra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 509 39,95% -22 -3,08 531 43,03%
C Centerpartiet 52 4,08% -1 -0,21 53 4,29%
FP Folkpartiet liberalerna 93 7,30% -34 -2,99 127 10,29%
KD Kristdemokraterna 87 6,83% -2 -0,38 89 7,21%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 263 20,64% +18 +0,79 245 19,85%
V Vänsterpartiet 26 2,04% -13 -1,12 39 3,16%
MP Miljöpartiet de gröna 86 6,75% +14 +0,92 72 5,83%
SD Sverigedemokraterna 137 10,75% +74 +5,65 63 5,11%
FI Feministiskt initiativ 19 1,49% +17 +1,33 2 0,16%
ÖVR Övriga partier 2 0,16% -11 -0,90 13 1,05%
  Giltiga röster 1274 100,00% +40   1234 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,62% -6 -0,50 14 1,12%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,08 1 0,08%
VDT Valdeltagande 1282 87,45% +33 -1,26 1249 88,71%
  Antal röstberättigade 1466   +58   1408  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Sjömarken 1 Södra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 2 0,16% -6 -0,49 8 0,65%
SPI SPI Välfärden     -5 -0,41 5 0,41%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014            
  Totalt övriga partier 2 0,16% -11 -0,90 13 1,05%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Sjömarken 1 Södra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se