2014-09-15 00:31:27

Val till kommunfullmäktige i Järfälla - Valnatt

Samtliga 37 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

29,1%
4,4%
7,1%
5,0%
31,2%
6,5%
8,6%
7,4%
0,3%
0,6%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 79,4%
-1,5
2010: 80,8%

Preliminär mandatfördelning - kommun Järfälla

Förk. Parti Antal
2014
Antal
+/-
Antal
2010
M Moderaterna 17 -4 21
C Centerpartiet 3 +1 2
FP Folkpartiet liberalerna 4 -1 5
KD Kristdemokraterna 3 -1 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 20 +1 19
V Vänsterpartiet 4 +1 3
MP Miljöpartiet de gröna 6 +2 4
SD Sverigedemokraterna 4 +1 3
FI Feministiskt initiativ      
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Järfälla

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 12064 29,1% -1675 -5,4 13739 34,5%
C Centerpartiet 1837 4,4% +427 +0,9 1410 3,5%
FP Folkpartiet liberalerna 2935 7,1% -788 -2,3 3723 9,3%
KD Kristdemokraterna 2069 5,0% -129 -0,5 2198 5,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12948 31,2% +1033 +1,3 11915 29,9%
V Vänsterpartiet 2680 6,5% +681 +1,4 1999 5,0%
MP Miljöpartiet de gröna 3554 8,6% +607 +1,2 2947 7,4%
SD Sverigedemokraterna 3091 7,4% +1329 +3,0 1762 4,4%
FI Feministiskt initiativ 109 0,3% +109 +0,3    
ÖVR Övriga partier 230 0,6% +101 +0,2 129 0,3%
  Giltiga röster 41517 100,0% +1695   39822 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 357 0,8% -87 -0,3 444 1,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 173 0,4% +162 +0,4 11  
VDT Valdeltagande 42047 79,4% +1770 -1,5 40277 80,8%
  Antal röstberättigade 52978   +3144   49834  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Järfälla

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
23,3% 3,8% 5,9% 4,5% 36,7% 8,5% 8,8% 7,6% 0,3% 0,7% 0,8% 0,4% 74,2%
11,9% 1,9% 3,4% 4,3% 51,4% 10,6% 8,5% 7,0% 0,2% 1,0% 1,4% 0,3% 60,2%
10,3% 1,3% 1,1% 2,4% 52,4% 15,7% 8,1% 7,4% 0,2% 1,1%   2,1% 55,2%
9,3% 0,8% 1,6% 2,8% 57,8% 14,9% 5,9% 5,7%   1,2% 0,9% 0,9% 56,2%
18,1% 3,1% 5,5% 5,2% 38,2% 9,1% 8,1% 11,1% 0,6% 1,0% 1,0% 0,2% 73,8%
15,7% 3,5% 2,5% 2,7% 44,1% 12,5% 8,2% 9,5% 0,1% 1,1% 1,0% 1,1% 66,3%
21,5% 2,4% 5,9% 3,3% 40,2% 11,2% 6,7% 7,9% 0,4% 0,5% 0,5%   66,0%
11,2% 1,8% 3,9% 2,8% 49,9% 13,6% 7,1% 8,8% 0,2% 0,8% 1,1% 0,2% 70,2%
18,5% 3,2% 5,5% 6,5% 42,5% 10,0% 8,1% 4,6% 0,4% 0,7% 0,7%   71,0%
25,2% 2,0% 6,3% 3,6% 36,8% 9,2% 8,7% 7,8%   0,3% 0,8% 1,0% 78,6%
30,4% 5,6% 10,2% 6,0% 27,3% 5,2% 8,1% 6,4% 0,3% 0,6% 0,7% 0,5% 86,0%
35,2% 6,0% 7,8% 5,9% 24,2% 5,7% 8,1% 6,3% 0,3% 0,6% 0,5% 0,5% 80,8%
35,1% 4,6% 9,9% 6,8% 22,4% 4,4% 11,1% 4,9%   0,7% 0,4% 0,3% 91,7%
24,3% 3,5% 5,1% 2,6% 38,5% 7,7% 9,8% 7,8% 0,1% 0,5% 1,4% 0,3% 79,7%
23,9% 3,9% 5,3% 5,6% 29,9% 7,9% 14,0% 8,3% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 77,8%
20,8% 2,9% 5,6% 5,2% 38,4% 8,9% 8,8% 8,4% 0,2% 0,8% 1,3%   77,2%
19,0% 3,4% 4,3% 2,8% 41,9% 9,1% 11,3% 7,2% 0,2% 0,7% 0,7% 0,2% 70,9%
29,2% 4,7% 5,8% 5,1% 31,4% 6,0% 7,8% 8,7% 0,5% 0,9% 1,0% 0,2% 78,0%
37,1% 7,8% 9,7% 4,3% 21,9% 3,5% 7,3% 8,2% 0,1% 0,3% 0,4%   89,2%
34,3% 5,0% 8,1% 5,4% 26,2% 4,6% 8,4% 7,3% 0,3% 0,4% 0,9% 0,5% 84,6%
24,0% 3,1% 7,1% 5,2% 33,0% 7,7% 11,3% 8,0% 0,5% 0,2% 0,9% 0,6% 78,1%
39,3% 5,5% 7,9% 6,8% 18,6% 4,0% 10,4% 6,6% 0,4% 0,5% 1,0% 0,5% 87,1%
45,9% 4,5% 7,8% 5,9% 15,7% 2,8% 6,7% 9,5% 0,7% 0,5% 0,9% 0,2% 84,7%
45,6% 5,8% 7,5% 5,9% 15,9% 3,0% 9,7% 6,4%   0,2% 1,1% 0,3% 84,4%
35,8% 5,0% 5,3% 6,8% 23,6% 4,8% 9,9% 7,8% 0,2% 0,7% 0,5% 0,6% 83,9%
37,3% 4,4% 9,6% 5,0% 24,0% 4,7% 8,1% 6,4% 0,4% 0,1% 0,1% 0,5% 86,2%
34,5% 4,2% 7,4% 5,4% 30,0% 4,0% 7,4% 6,3% 0,3% 0,5% 0,9% 0,4% 89,6%
33,7% 4,9% 8,7% 5,2% 28,6% 3,5% 8,4% 6,6%   0,4% 0,3% 0,4% 87,1%
34,7% 4,3% 7,5% 5,8% 27,9% 4,7% 6,4% 8,5% 0,3% 0,1% 1,0%   86,7%
32,2% 5,2% 8,2% 4,9% 29,9% 4,0% 7,5% 7,8%   0,3% 0,8% 0,3% 87,6%
28,9% 4,9% 10,6% 6,2% 28,5% 5,1% 5,7% 9,1% 0,5% 0,6% 1,2% 0,4% 84,9%
37,7% 6,9% 10,2% 6,0% 22,8% 2,7% 8,0% 5,4% 0,1% 0,3% 0,9% 0,1% 90,0%
22,6% 2,3% 5,4% 3,7% 38,5% 6,9% 7,2% 12,4% 0,2% 0,6% 1,2% 0,5% 77,9%
34,8% 5,6% 8,6% 5,7% 27,1% 4,8% 8,0% 4,6% 0,2% 0,5% 0,3% 0,2% 91,1%
43,6% 5,1% 11,5% 7,9% 17,3% 2,5% 6,3% 5,5% 0,1% 0,3% 0,8% 0,6% 86,6%
24,9% 5,9% 7,8% 3,8% 37,2% 5,8% 6,5% 7,8% 0,1% 0,1% 1,7% 1,4% 75,2%
24,4% 4,5% 6,1% 3,5% 31,6% 7,2% 11,6% 9,8% 0,8% 0,4% 1,4% 0,7% 76,9%
37,0% 6,6% 10,0% 3,6% 21,2% 4,5% 9,6% 6,8%   0,7% 1,4% 0,4% 88,0%
31,9% 7,0% 5,9% 4,5% 26,8% 5,4% 12,3% 4,8% 0,7% 0,6% 0,7% 1,0% 80,3%
Järfälla 29,1% 4,4% 7,1% 5,0% 31,2% 6,5% 8,6% 7,4% 0,3% 0,6% 0,8% 0,4% 79,4%

http://www.val.se