2014-09-14 23:58:30

Val till kommunfullmäktige i Motala - Valnatt

Samtliga 25 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

20,2%
5,5%
6,5%
3,0%
41,9%
5,5%
5,4%
10,4%
0,2%
1,0%
0,3%
0,1%
0,2%
M C FP KD S V MP SD FI SPI DjuP SVP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 83,6%
+1,3
2010: 82,4%

Preliminär mandatfördelning - kommun Motala

Förk. Parti Antal
2014
Antal
+/-
Antal
2010
M Moderaterna 12 -2 14
C Centerpartiet 3   3
FP Folkpartiet liberalerna 4   4
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23 -3 26
V Vänsterpartiet 4   4
MP Miljöpartiet de gröna 3 +1 2
SD Sverigedemokraterna 6 +4 2
FI Feministiskt initiativ      
SPI SPI Välfärden      
DjuP Djurens parti      
SVP Svenskarnas parti      
Totalt 57   57

Preliminär röstfördelning - kommun Motala

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 5575 20,2% -1096 -4,6 6671 24,8%
C Centerpartiet 1519 5,5% +295 +1,0 1224 4,5%
FP Folkpartiet liberalerna 1785 6,5% -165 -0,8 1950 7,2%
KD Kristdemokraterna 825 3,0% -105 -0,5 930 3,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11555 41,9% -256 -2,0 11811 43,8%
V Vänsterpartiet 1508 5,5% +7 -0,1 1501 5,6%
MP Miljöpartiet de gröna 1484 5,4% +272 +0,9 1212 4,5%
SD Sverigedemokraterna 2858 10,4% +1646 +5,9 1212 4,5%
FI Feministiskt initiativ 44 0,2% +44 +0,2    
SPI SPI Välfärden 289 1,0% -15 -0,1 304 1,1%
DjuP Djurens parti 77 0,3% +77 +0,3    
SVP Svenskarnas parti 30 0,1% -32 -0,1 62 0,2%
ÖVR Övriga partier 45 0,2% -23 -0,1 68 0,3%
  Giltiga röster 27594 100,0% +649   26945 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 414 1,5% +33 +0,1 381 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 102 0,4% +88 +0,3 14 0,1%
VDT Valdeltagande 28110 83,6% +770 +1,3 27340 82,4%
  Antal röstberättigade 33617   +420   33197  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Motala

Område M C FP KD S V MP SD FI SPI DjuP SVP ÖVR BLANK OG VDT
19,9% 4,1% 6,3% 2,5% 45,0% 5,6% 4,9% 9,6% 0,2% 1,3% 0,4% 0,2% 0,1% 1,4% 0,4% 82,1%
25,9% 3,0% 8,4% 2,5% 40,5% 5,4% 6,0% 6,7% 0,1% 1,0% 0,3% 0,1% 0,1% 2,1% 0,5% 91,3%
27,0% 2,7% 6,9% 2,4% 44,1% 3,1% 4,8% 6,5% 0,2% 1,9% 0,3% 0,1%   0,7% 0,1% 87,5%
27,0% 4,0% 8,2% 4,2% 34,7% 4,2% 5,5% 9,1% 0,3% 2,4% 0,3% 0,2%   1,2% 0,3% 82,8%
6,9% 1,5% 3,8% 2,1% 62,5% 7,7% 4,1% 10,3% 0,1% 0,6% 0,2% 0,2% 0,1% 1,2% 0,6% 75,4%
23,1% 2,2% 7,4% 3,1% 46,2% 4,3% 3,5% 7,0% 0,1% 2,0% 0,4% 0,2% 0,1% 1,0% 0,4% 80,3%
9,9% 29,4% 5,9% 4,0% 28,7% 5,6% 3,8% 11,5%     0,2%   0,9% 1,6% 0,9% 82,4%
22,5% 2,1% 5,7% 2,8% 44,3% 5,0% 5,0% 10,2% 0,1% 1,9% 0,5%     1,2% 0,4% 86,6%
16,1% 3,0% 6,3% 1,4% 48,3% 6,1% 5,3% 11,1% 0,2% 1,2% 0,9% 0,2% 0,1% 1,7% 0,4% 80,1%
21,7% 10,9% 5,3% 1,8% 34,7% 6,1% 5,4% 12,8% 0,2% 0,9%     0,1% 2,1% 0,3% 88,2%
11,4% 0,7% 4,1% 2,5% 56,8% 7,3% 4,3% 11,1% 0,3% 0,6% 0,5% 0,2% 0,2% 1,0%   70,7%
20,9% 4,4% 6,6% 2,1% 41,0% 6,6% 5,0% 10,9% 0,4% 1,2% 0,4% 0,4%   2,1% 0,3% 80,8%
20,4% 6,8% 6,6% 3,4% 39,1% 5,4% 5,9% 11,1% 0,1% 0,8% 0,2% 0,1% 0,2% 1,5% 0,4% 85,1%
21,5% 3,1% 6,8% 2,0% 46,4% 4,3% 5,7% 8,1% 0,1% 1,9% 0,1%   0,1% 1,4% 0,5% 87,4%
22,5% 10,4% 9,0% 5,5% 34,3% 3,7% 5,9% 7,8%   0,5% 0,2%   0,1% 1,3% 0,3% 89,4%
24,5% 9,0% 8,2% 5,1% 28,2% 5,4% 7,0% 11,7% 0,1%       0,7% 0,9% 0,2% 88,3%
24,4% 4,8% 7,2% 3,6% 36,3% 5,7% 6,0% 11,0% 0,3% 0,5% 0,3%     1,9% 0,2% 88,0%
20,2% 8,1% 4,3% 8,7% 35,2% 3,2% 4,4% 15,1%   0,6%     0,1% 2,2% 0,3% 88,2%
21,5% 11,5% 6,3% 3,6% 33,4% 3,4% 4,4% 14,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 1,0% 0,9% 0,6% 85,7%
18,2% 3,7% 5,3% 2,3% 46,0% 6,2% 4,7% 11,9% 0,1% 0,9% 0,3% 0,3% 0,1% 1,4% 0,3% 81,3%
25,8% 13,3% 4,0% 3,1% 28,4% 6,4% 7,6% 10,7% 0,2% 0,5%       2,3% 1,1% 84,5%
23,2% 10,8% 9,7% 3,2% 23,4% 6,1% 6,3% 15,2% 0,6% 0,8%     0,8% 1,3% 0,6% 85,8%
11,1% 1,9% 5,9% 2,6% 55,1% 6,0% 4,7% 11,0% 0,3% 0,9% 0,2% 0,2% 0,2% 1,5% 1,0% 77,2%
21,0% 4,4% 8,3% 2,0% 37,1% 8,0% 9,0% 9,1% 0,1% 1,0% 0,1%   0,1% 1,3% 0,1% 83,2%
20,9% 2,9% 6,8% 2,4% 42,3% 5,3% 6,5% 11,0% 0,1% 1,2% 0,6% 0,1% 0,1% 1,7% 0,2% 85,7%
18,2% 16,2% 2,7% 3,9% 34,3% 5,7% 4,6% 13,3% 0,1% 0,4%   0,1% 0,3% 2,1%   85,9%
19,3% 12,0% 5,4% 2,8% 37,3% 5,7% 4,8% 12,6%   0,1%       1,8% 0,3% 87,0%
Motala 20,2% 5,5% 6,5% 3,0% 41,9% 5,5% 5,4% 10,4% 0,2% 1,0% 0,3% 0,1% 0,2% 1,5% 0,4% 83,6%

http://www.val.se