2014-09-15 00:21:49

Val till kommunfullmäktige i Ale - Valnatt

Samtliga 17 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

21,1%
5,0%
3,3%
3,5%
33,6%
6,2%
5,7%
10,6%
0,2%
7,0%
3,6%
0,3%
M C FP KD S V MP SD FI ADK FiA ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 83,2%
+1,5
2010: 81,7%

Preliminär mandatfördelning - kommun Ale

Förk. Parti Antal
2014
Antal
+/-
Antal
2010
M Moderaterna 10 -1 11
C Centerpartiet 2   2
FP Folkpartiet liberalerna 2 -1 3
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17   17
V Vänsterpartiet 3   3
MP Miljöpartiet de gröna 3 +1 2
SD Sverigedemokraterna 5 +2 3
FI Feministiskt initiativ      
ADK Ale - demokraterna 3 -3 6
FiA Framtid i Ale 2 +2  
Totalt 49   49

Preliminär röstfördelning - kommun Ale

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 3735 21,1% -26 -1,3 3761 22,4%
C Centerpartiet 881 5,0% +77 +0,2 804 4,8%
FP Folkpartiet liberalerna 582 3,3% -369 -2,4 951 5,7%
KD Kristdemokraterna 624 3,5% -32 -0,4 656 3,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5944 33,6% +18 -1,7 5926 35,3%
V Vänsterpartiet 1097 6,2% +150 +0,6 947 5,6%
MP Miljöpartiet de gröna 1003 5,7% +163 +0,7 840 5,0%
SD Sverigedemokraterna 1879 10,6% +945 +5,1 934 5,6%
FI Feministiskt initiativ 29 0,2% +29 +0,2    
ADK Ale - demokraterna 1242 7,0% -680 -4,4 1922 11,5%
FiA Framtid i Ale 635 3,6% +635 +3,6    
ÖVR Övriga partier 48 0,3% +8   40 0,2%
  Giltiga röster 17699 100,0% +918   16781 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 248 1,4% -28 -0,2 276 1,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 84 0,5% +74 +0,4 10 0,1%
VDT Valdeltagande 18031 83,2% +964 +1,5 17067 81,7%
  Antal röstberättigade 21678   +787   20891  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Ale

Område M C FP KD S V MP SD FI ADK FiA ÖVR BLANK OG VDT
21,1% 4,8% 3,0% 2,8% 36,3% 7,7% 6,6% 9,9% 0,2% 5,5% 1,9% 0,4% 2,2%   86,9%
17,1% 2,6% 1,8% 1,5% 38,5% 8,6% 6,9% 13,5% 0,4% 3,1% 5,5% 0,6% 0,9% 0,5% 75,0%
22,0% 2,5% 4,7% 2,5% 36,5% 5,4% 6,1% 8,3% 0,2% 3,8% 7,3% 0,8% 0,8% 0,7% 80,5%
21,3% 2,3% 3,0% 2,5% 38,4% 6,0% 5,9% 13,5% 0,1% 4,0% 2,8% 0,2% 2,3% 0,6% 81,7%
18,8% 4,0% 2,8% 2,3% 42,2% 5,3% 5,0% 9,8% 0,2% 4,5% 4,4% 0,5% 1,9% 0,2% 85,2%
12,5% 1,4% 1,8% 2,9% 48,3% 8,1% 4,1% 11,1% 0,2% 3,8% 5,7% 0,2% 1,1% 0,9% 75,1%
25,1% 1,7% 5,5% 3,4% 38,0% 5,6% 5,5% 7,2%   4,0% 3,8% 0,2% 0,8% 0,6% 87,9%
26,1% 4,2% 4,4% 3,6% 30,7% 6,8% 5,1% 9,5% 0,4% 4,7% 4,3% 0,1% 0,8% 0,1% 88,8%
18,0% 13,4% 1,6% 4,3% 24,1% 4,4% 3,5% 15,2% 0,1% 14,1% 1,2% 0,1% 1,9% 1,9% 84,4%
18,2% 7,4% 2,5% 2,1% 25,1% 7,7% 5,2% 11,4% 0,2% 17,4% 2,5% 0,3% 1,3% 0,2% 82,3%
17,8% 6,4% 2,7% 3,1% 28,8% 6,4% 6,0% 10,8%   15,0% 2,6% 0,3% 1,1% 0,3% 83,3%
24,3% 12,9% 2,2% 7,2% 18,2% 5,6% 5,1% 13,3% 0,1% 9,1% 1,7% 0,4% 1,6% 0,2% 84,2%
20,9% 2,8% 4,0% 2,0% 38,3% 7,4% 6,1% 10,7% 0,3% 4,6% 2,9%   0,8% 0,6% 79,6%
17,9% 3,4% 3,1% 2,1% 34,2% 8,1% 7,4% 12,1% 0,4% 4,4% 6,5% 0,5% 1,3%   76,9%
23,8% 5,3% 5,9% 6,7% 29,3% 3,9% 6,0% 8,5% 0,1% 8,2% 2,2%   1,1% 0,4% 89,0%
25,0% 5,4% 2,8% 5,5% 32,7% 4,3% 6,0% 8,5% 0,1% 6,6% 3,1%   1,4% 0,2% 84,8%
28,6% 5,5% 3,6% 5,2% 28,1% 4,1% 5,9% 8,4% 0,1% 6,9% 3,5%   1,7% 0,5% 90,9%
Ale 21,1% 5,0% 3,3% 3,5% 33,6% 6,2% 5,7% 10,6% 0,2% 7,0% 3,6% 0,3% 1,4% 0,5% 83,2%

http://www.val.se