2014-09-15 01:19:35

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Blekinge län

Preliminär röstfördelning per kommun - Blekinge län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
19,5% 6,3% 3,3% 2,3% 39,5% 4,1% 8,4% 14,1% 0,1% 2,3% 1,4% 0,3% 82,1%
19,7% 6,3% 5,7% 3,4% 38,1% 5,5% 5,8% 13,4% 0,1% 2,0% 1,2% 0,3% 84,1%
9,9% 10,3% 1,6% 3,7% 51,5% 6,4% 2,3% 14,0%   0,3% 1,3% 0,5% 79,2%
17,4% 9,3% 5,0% 1,6% 35,8% 5,3% 3,8% 16,0% 0,1% 5,7% 1,0% 0,4% 83,7%
19,1% 3,9% 2,1% 1,7% 42,6% 3,6% 2,4% 22,3% 0,1% 2,2% 1,1% 0,3% 83,1%
Blekinge län 18,4% 6,9% 4,3% 2,7% 39,6% 5,1% 5,3% 15,1% 0,1% 2,6% 1,2% 0,4% 83,1%

http://www.val.se