2014-09-15 02:22:22

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Gävleborgs län

Preliminär röstfördelning per kommun - Gävleborgs län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
9,3% 11,9% 3,8% 3,1% 31,6% 5,5% 3,9% 12,3% 0,1% 18,6% 1,5% 0,3% 81,6%
25,3% 4,5% 7,5% 3,0% 30,0% 8,8% 7,5% 13,0% 0,2% 0,2% 1,1% 0,5% 82,5%
8,7% 5,6% 6,2% 1,8% 36,4% 12,4% 2,0% 8,8%   18,0% 1,2% 0,7% 73,6%
14,8% 15,4% 2,4% 3,0% 37,2% 10,6% 6,4% 9,5% 0,2% 0,6% 1,4% 0,4% 81,1%
16,8% 11,6% 6,7% 2,2% 29,6% 9,5% 7,0% 12,1% 0,1% 4,5% 2,8% 0,5% 78,2%
12,4% 15,5% 7,1% 3,6% 36,1% 4,9% 4,6% 15,6%   0,2% 1,6% 0,2% 80,2%
6,7% 15,2% 5,0% 1,9% 47,2% 4,5% 3,9% 15,4%   0,1% 1,7% 1,1% 79,0%
7,4% 27,9% 2,1% 10,4% 35,0% 3,3% 3,2% 10,6%   0,1% 1,4% 0,1% 82,5%
15,2% 6,0% 5,0% 2,2% 41,4% 8,8% 4,1% 12,3% 0,1% 4,9% 1,0% 0,3% 82,7%
10,4% 15,2% 3,2% 2,9% 36,6% 8,4% 4,3% 15,5%   3,5% 1,1% 0,1% 81,8%
Gävleborgs län 17,0% 9,9% 5,3% 3,1% 34,2% 8,4% 5,7% 12,4% 0,1% 3,8% 1,3% 0,4% 81,4%

http://www.val.se