2014-09-15 01:02:48

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Jämtlands län

Preliminär röstfördelning per kommun - Jämtlands län

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
21,6% 21,8% 1,3% 1,4% 39,0% 1,8% 5,3% 7,5% 0,1% 0,2% 1,7% 0,2% 79,4%
10,4% 26,4% 2,1% 0,5% 37,3% 5,6% 2,1% 7,3% 0,1% 8,2% 1,1% 0,4% 76,1%
16,1% 17,6% 2,1% 1,4% 37,1% 5,5% 1,1% 7,2% 0,2% 11,9% 1,4% 0,3% 79,2%
12,5% 28,4% 1,4% 2,0% 34,4% 9,3% 5,2% 6,6% 0,1% 0,1% 1,6% 0,5% 80,8%
1,7% 17,7% 0,8% 1,9% 51,2% 7,1% 0,9% 4,0%   14,8% 2,4% 0,4% 79,3%
12,2% 12,6% 0,5% 0,5% 47,6% 8,9% 2,2% 8,8%   6,6% 1,7% 0,4% 79,5%
16,2% 19,2% 2,9% 2,3% 30,4% 2,5% 8,4% 3,2% 0,1% 14,9% 1,3% 0,2% 78,7%
19,6% 13,6% 6,8% 2,2% 35,6% 7,8% 8,3% 5,9% 0,2% 0,2% 1,5% 0,3% 82,3%
Jämtlands län 16,4% 17,2% 4,1% 1,8% 37,2% 7,0% 6,0% 6,2% 0,1% 3,9% 1,5% 0,4% 80,7%

http://www.val.se