2014-09-14 22:36:25

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Valnatt - Selånger övre V

19,7%
9,8%
5,8%
4,0%
40,8%
4,5%
3,1%
10,9%
0,0%
0,0%
0,3%
0,2%
0,9%
0,2%
M C FP KD S V MP SD FI DjuP GPS RS SDL ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 85,8%
+3,4
2010: 82,4%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Selånger övre V

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 230 19,7% -89 -10,0 319 29,7%
C Centerpartiet 114 9,8%   -0,9 114 10,6%
FP Folkpartiet liberalerna 68 5,8% -30 -3,3 98 9,1%
KD Kristdemokraterna 47 4,0% +18 +1,3 29 2,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 476 40,8% +129 +8,4 347 32,3%
V Vänsterpartiet 52 4,5%   -0,4 52 4,8%
MP Miljöpartiet de gröna 36 3,1% -23 -2,4 59 5,5%
SD Sverigedemokraterna 127 10,9% +86 +7,1 41 3,8%
FI Feministiskt initiativ            
DjuP Djurens parti            
GPS GPS - Grönt Perspektiv i Sundsvall 4 0,3% +4 +0,3    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 2 0,2% -3 -0,3 5 0,5%
SDL Sundsvallspartiet 10 0,9% +10 +0,9    
ÖVR Övriga partier 2 0,2% -8 -0,8 10 0,9%
  Giltiga röster 1168 100,0% +94   1074 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 10 0,8% -10 -1,0 20 1,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 7 0,6% +7 +0,6    
VDT Valdeltagande 1185 85,8% +91 +3,4 1094 82,4%
  Antal röstberättigade 1381   +53   1328  

http://www.val.se