2014-09-15 10:32:24

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Valnatt - Katrineholm

Samtliga 20 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

14,8%
6,2%
6,0%
3,4%
42,3%
4,8%
6,2%
9,4%
0,1%
0,0%
0,3%
6,4%
0,2%
M C FP KD S V MP SD FI sjuk PP VåfP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 82,3%
+3,6
2010: 78,7%

Preliminär röstfördelning - kommun Katrineholm

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 3092 14,8% -500 -3,8 3592 18,6%
C Centerpartiet 1295 6,2% -18 -0,6 1313 6,8%
FP Folkpartiet liberalerna 1253 6,0% -683 -4,0 1936 10,0%
KD Kristdemokraterna 701 3,4% -101 -0,8 802 4,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8843 42,3% +753 +0,4 8090 41,9%
V Vänsterpartiet 994 4,8% +123 +0,2 871 4,5%
MP Miljöpartiet de gröna 1291 6,2% -154 -1,3 1445 7,5%
SD Sverigedemokraterna 1972 9,4% +1102 +4,9 870 4,5%
FI Feministiskt initiativ 29 0,1% +29 +0,1    
sjuk Sjukvårdspartiet     -351 -1,8 351 1,8%
PP Piratpartiet 71 0,3% +71 +0,3    
VåfP Vård för pengarna 1331 6,4% +1331 +6,4    
ÖVR Övriga partier 32 0,2% +17 +0,1 15 0,1%
  Giltiga röster 20904 100,0% +1619   19285 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 366 1,7% -342 -1,8 708 3,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 38 0,2% +32 +0,1 6  
VDT Valdeltagande 21308 82,3% +1309 +3,6 19999 78,7%
  Antal röstberättigade 25898   +494   25404  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Katrineholm

Område M C FP KD S V MP SD FI sjuk PP VåfP ÖVR BLANK OG VDT
14,2% 6,2% 6,1% 3,4% 43,3% 4,3% 6,0% 9,1% 0,2%   0,3% 6,7% 0,2% 1,8% 0,2% 82,4%
16,2% 18,9% 6,5% 1,5% 26,7% 4,0% 4,0% 9,0% 0,3%     12,7% 0,1% 1,9%   84,4%
12,4% 2,9% 4,8% 3,3% 49,0% 5,1% 5,5% 9,5% 0,2%   0,5% 6,2% 0,5% 1,9% 1,0% 80,3%
23,0% 5,4% 9,5% 5,6% 31,6% 2,4% 6,6% 6,7% 0,1%   0,6% 8,3%   2,0% 0,1% 85,6%
15,7% 8,5% 6,1% 3,0% 37,2% 3,7% 7,2% 11,4% 0,1%   0,2% 6,9%   1,8%   88,0%
8,2% 5,4% 5,4% 4,0% 53,6% 4,6% 5,2% 9,2%     0,5% 3,7% 0,5% 2,5%   76,0%
7,6% 2,6% 3,2% 1,6% 57,7% 5,3% 5,2% 10,3% 0,4%   0,5% 5,7%   1,3%   75,4%
15,0% 4,4% 6,4% 4,3% 44,5% 4,6% 6,7% 8,0% 0,1%   0,3% 5,7%   1,5% 0,2% 85,7%
15,0% 2,8% 5,7% 4,1% 43,7% 5,7% 8,8% 8,6% 0,4%   0,4% 4,7% 0,1% 2,5%   82,4%
14,9% 3,2% 8,1% 3,5% 49,9% 4,3% 4,9% 6,5% 0,1%   0,1% 4,5%   1,7% 0,1% 79,7%
14,1% 8,5% 6,1% 2,8% 38,8% 3,4% 6,1% 11,5% 0,1%   0,1% 8,5% 0,1% 1,0% 0,1% 86,0%
15,4% 6,2% 5,9% 3,3% 41,3% 5,2% 6,3% 9,7% 0,1%   0,4% 6,0% 0,2% 1,7% 0,2% 82,2%
17,9% 12,3% 5,6% 3,5% 26,9% 5,5% 8,4% 9,9% 0,2%   0,4% 9,0% 0,5% 2,4% 0,1% 86,9%
8,7% 2,5% 4,5% 1,6% 52,1% 7,8% 5,5% 10,8% 0,1%   0,7% 5,8%   1,5% 1,1% 75,1%
17,3% 15,0% 5,2% 6,0% 30,7% 5,1% 5,0% 11,4% 0,1%     4,1%   2,6%   82,8%
15,1% 4,4% 6,9% 3,4% 46,3% 5,3% 4,1% 8,8% 0,3%   0,1% 5,3% 0,2% 1,2%   76,8%
18,6% 3,9% 8,0% 4,4% 43,3% 2,8% 6,5% 6,7%     0,3% 5,4% 0,1% 1,7%   91,0%
15,9% 3,0% 5,0% 2,4% 49,1% 3,9% 6,3% 7,8%     0,4% 6,0% 0,2% 1,1%   81,3%
10,5% 4,0% 4,8% 1,8% 50,0% 7,9% 5,2% 10,4% 0,1%   1,0% 4,2% 0,2% 1,7% 0,6% 74,3%
14,3% 1,6% 4,7% 1,0% 49,9% 6,7% 6,4% 10,8%     0,2% 4,1% 0,2% 1,2%   77,9%
15,4% 9,5% 5,5% 3,4% 32,1% 5,1% 6,1% 14,2% 0,4%   0,4% 7,9%   1,4%   83,9%
17,5% 6,6% 6,6% 4,7% 33,8% 3,8% 9,3% 8,9%     0,3% 8,5% 0,1% 1,7% 0,1% 90,3%
Katrineholm 14,8% 6,2% 6,0% 3,4% 42,3% 4,8% 6,2% 9,4% 0,1%   0,3% 6,4% 0,2% 1,7% 0,2% 82,3%

http://www.val.se