2014-09-15 00:44:33

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Valnatt - Tjörn

Samtliga 12 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

24,5%
4,8%
12,6%
10,2%
25,8%
3,7%
6,0%
8,9%
0,1%
1,4%
0,0%
1,7%
0,0%
0,4%
M C FP KD S V MP SD FI SPVG K VägV PP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 83,7%
+44,9
2010: 38,8%

Preliminär röstfördelning - kommun Tjörn

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 2449 24,5% +1344 +0,8 1105 23,7%
C Centerpartiet 478 4,8% +226 -0,6 252 5,4%
FP Folkpartiet liberalerna 1264 12,6% +634 -0,9 630 13,5%
KD Kristdemokraterna 1021 10,2% +505 -0,9 516 11,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2576 25,8% +1296 -1,7 1280 27,5%
V Vänsterpartiet 369 3,7% +245 +1,0 124 2,7%
MP Miljöpartiet de gröna 597 6,0% +367 +1,0 230 4,9%
SD Sverigedemokraterna 886 8,9% +674 +4,3 212 4,6%
FI Feministiskt initiativ 10 0,1% +9 +0,1 1  
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 135 1,4% -42 -2,4 177 3,8%
K Kommunistiska Partiet     -6 -0,1 6 0,1%
VägV Vägvalet 171 1,7% +55 -0,8 116 2,5%
PP Piratpartiet 3   -4 -0,1 7 0,2%
ÖVR Övriga partier 35 0,4% +34 +0,3 1  
  Giltiga röster 9994 100,0% +5337   4657 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 264 2,6% +237 +2,0 27 0,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 21 0,2% +21 +0,2    
VDT Valdeltagande 10279 83,7% +5595 +44,9 4684 38,8%
  Antal röstberättigade 12286   +207   12079  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Tjörn

Område M C FP KD S V MP SD FI SPVG K VägV PP ÖVR BLANK OG VDT
23,9% 4,0% 14,9% 19,4% 17,7% 3,0% 5,9% 6,4%   2,4%   2,3%   0,1% 2,3%   86,2%
17,9% 2,7% 8,7% 40,2% 21,7%   3,3% 2,7%   1,1%   1,6%     1,1%   88,2%
23,3% 5,3% 10,1% 7,3% 28,8% 6,6% 7,1% 8,8% 0,1% 1,0%   1,3%   0,4% 2,6% 0,2% 83,9%
22,5% 3,2% 10,9% 18,2% 22,7% 2,4% 3,3% 13,4%   1,1%   1,5%   0,7% 3,6% 0,2% 79,5%
26,3% 3,3% 18,6% 12,3% 23,5% 1,8% 3,9% 6,4%   1,3%   1,9% 0,2% 0,7% 3,5% 0,1% 85,1%
25,5% 4,0% 20,9% 6,6% 22,7% 3,4% 6,1% 7,6% 0,1% 1,6%   1,3%   0,2% 2,5% 0,3% 84,5%
18,9% 9,3% 8,3% 5,6% 34,5% 4,4% 4,4% 11,4%   2,1%   1,0%   0,3% 1,7% 0,4% 77,6%
22,8% 5,8% 9,5% 7,5% 27,8% 3,1% 5,9% 14,0% 0,2% 2,0%   1,4%     2,5% 0,3% 81,5%
31,8% 5,1% 11,0% 5,2% 23,5% 4,0% 6,9% 8,6% 0,1% 1,1%   2,6% 0,1%   2,7% 0,4% 88,8%
27,1% 6,7% 11,0% 4,2% 25,7% 5,1% 7,8% 8,2% 0,3% 1,2%   2,0%   0,7% 2,5%   83,8%
23,3% 3,5% 9,6% 5,9% 34,1% 4,6% 8,5% 7,9% 0,2% 0,6%   1,7%   0,3% 1,8% 0,3% 83,5%
15,1% 2,7% 13,0% 43,2% 11,6% 1,4% 5,5% 6,2%       0,7%   0,7% 0,7%   86,5%
Tjörn 24,5% 4,8% 12,6% 10,2% 25,8% 3,7% 6,0% 8,9% 0,1% 1,4%   1,7%   0,4% 2,6% 0,2% 83,7%

http://www.val.se