2014-09-15 01:17:05

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Valnatt - Uddevalla

Samtliga 32 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

19,7%
4,9%
5,4%
7,5%
33,5%
8,0%
6,6%
11,4%
0,1%
1,9%
0,0%
0,1%
0,5%
0,3%
M C FP KD S V MP SD FI SPVG K VägV PP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 82,2%
+39,5
2010: 42,8%

Preliminär röstfördelning - kommun Uddevalla

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 6490 19,7% +1656 -8,2 4834 27,9%
C Centerpartiet 1625 4,9% +1059 +1,7 566 3,3%
FP Folkpartiet liberalerna 1786 5,4% +1123 +1,6 663 3,8%
KD Kristdemokraterna 2480 7,5% +646 -3,1 1834 10,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11038 33,5% +5948 +4,1 5090 29,4%
V Vänsterpartiet 2640 8,0% +1783 +3,1 857 5,0%
MP Miljöpartiet de gröna 2169 6,6% +1083 +0,3 1086 6,3%
SD Sverigedemokraterna 3748 11,4% +2575 +4,6 1173 6,8%
FI Feministiskt initiativ 44 0,1% +31 +0,1 13 0,1%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 625 1,9% -409 -4,1 1034 6,0%
K Kommunistiska Partiet     -31 -0,2 31 0,2%
VägV Vägvalet 17 0,1% -23 -0,2 40 0,2%
PP Piratpartiet 156 0,5% +139 +0,4 17 0,1%
ÖVR Övriga partier 98 0,3% +33 -0,1 65 0,4%
  Giltiga röster 32916 100,0% +15613   17303 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1462 4,2% +1232 +2,9 230 1,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 129 0,4% +117 +0,3 12 0,1%
VDT Valdeltagande 34507 82,2% +16962 +39,5 17545 42,8%
  Antal röstberättigade 41961   +942   41019  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Uddevalla

Område M C FP KD S V MP SD FI SPVG K VägV PP ÖVR BLANK OG VDT
18,2% 4,9% 4,6% 6,7% 36,7% 8,4% 5,8% 11,9% 0,1% 2,0%     0,5% 0,2% 4,2% 0,4% 82,2%
23,0% 8,5% 6,3% 6,6% 25,8% 10,9% 6,2% 10,6% 0,3% 1,4%   0,2% 0,2%   4,4% 0,3% 86,4%
13,7% 2,3% 3,7% 6,9% 45,7% 8,5% 7,6% 10,1%   1,1%     0,3% 0,1% 4,3% 0,5% 83,2%
19,9% 3,4% 4,4% 7,1% 40,9% 6,8% 6,1% 9,9%   1,3%     0,1% 0,1% 4,9% 0,3% 88,7%
24,7% 3,9% 7,7% 6,5% 33,6% 5,7% 4,7% 9,8% 0,2% 2,3%   0,1% 0,6% 0,2% 4,1%   88,3%
18,9% 3,4% 5,4% 5,8% 35,0% 10,2% 7,2% 10,3% 0,1% 3,0%     0,5% 0,1% 5,8% 0,2% 82,5%
19,0% 3,0% 4,6% 6,9% 37,5% 9,7% 6,9% 9,9% 0,2% 1,1%     0,5% 0,6% 4,3% 0,2% 88,7%
16,2% 3,3% 5,4% 7,6% 33,4% 10,5% 6,8% 12,3% 0,1% 3,7%     0,4% 0,3% 4,4% 0,3% 80,6%
21,3% 1,9% 5,5% 7,1% 38,1% 6,7% 7,1% 9,9% 0,2% 1,3%     0,6% 0,2% 4,9% 0,6% 87,8%
6,1% 2,7% 1,7% 7,5% 54,3% 13,7% 2,9% 9,7%   0,3%     0,9% 0,1% 1,7% 0,8% 66,1%
9,0% 1,4% 2,7% 4,8% 48,9% 14,5% 7,4% 10,5% 0,2% 0,3%     0,3%   1,1% 0,5% 64,8%
8,5% 2,8% 3,2% 4,3% 50,1% 8,2% 4,9% 15,0% 0,1% 1,7%     0,9% 0,4% 2,2% 0,3% 71,3%
12,5% 2,4% 3,8% 5,0% 46,8% 9,1% 5,1% 12,3% 0,1% 2,1%     0,6% 0,3% 4,2% 1,3% 77,2%
22,3% 5,8% 3,9% 8,1% 31,8% 6,4% 5,9% 12,8%   2,9%     0,1%   3,9% 0,1% 87,9%
24,9% 7,8% 5,2% 9,9% 26,1% 6,3% 6,3% 10,6% 0,2% 2,3%     0,1% 0,3% 4,7%   88,8%
22,6% 9,6% 6,6% 7,2% 24,0% 7,4% 6,6% 13,1% 0,2% 1,9%     0,8% 0,2% 4,8% 0,2% 85,1%
17,9% 11,6% 3,2% 7,6% 28,8% 4,1% 3,1% 20,5%   2,8%     0,3% 0,2% 4,1%   86,9%
24,3% 8,5% 3,0% 4,9% 31,0% 8,1% 4,4% 12,2% 0,2% 2,6%     0,8%   4,8% 0,4% 86,7%
21,2% 4,9% 6,2% 8,4% 30,4% 7,6% 7,4% 10,9% 0,1% 1,8%   0,1% 0,5% 0,4% 4,3% 0,4% 82,3%
23,1% 9,6% 5,9% 8,0% 23,0% 5,7% 9,6% 11,5% 0,1% 2,9%     0,3% 0,3% 4,5% 0,3% 89,4%
28,1% 3,3% 7,2% 9,3% 31,2% 4,8% 4,6% 8,5% 0,1% 2,5%   0,1% 0,2% 0,1% 4,3% 0,2% 87,6%
20,8% 4,4% 8,7% 15,1% 25,7% 7,1% 8,2% 7,3% 0,2% 0,8%     0,4% 1,2% 3,2% 0,6% 86,0%
20,1% 5,8% 5,9% 14,6% 28,2% 5,9% 9,5% 7,2% 0,2% 1,0%   0,1% 0,4% 1,1% 2,8% 0,2% 90,9%
31,8% 6,5% 8,1% 9,1% 16,1% 6,6% 9,7% 9,5% 0,2% 1,4%   0,6% 0,5%   3,8% 0,8% 86,8%
19,5% 8,7% 6,5% 11,4% 25,5% 6,4% 8,2% 10,6% 0,2% 2,0%     0,6% 0,4% 4,1% 0,1% 80,4%
22,1% 2,6% 5,2% 5,3% 36,4% 7,6% 6,8% 11,4% 0,2% 1,4%     0,7% 0,2% 4,8% 0,8% 77,9%
17,0% 3,2% 4,8% 6,8% 33,5% 11,0% 7,1% 13,2% 0,1% 2,0%   0,4% 0,4% 0,5% 5,4% 0,4% 78,1%
20,4% 3,9% 6,9% 6,5% 32,7% 9,1% 6,5% 12,2% 0,2% 1,3%     0,2%   4,8% 0,6% 80,0%
25,8% 3,8% 7,1% 6,6% 28,9% 8,3% 7,0% 9,5% 0,1% 2,5%     0,2% 0,3% 5,2% 0,2% 87,3%
19,3% 3,7% 5,9% 8,3% 28,5% 8,0% 9,4% 13,5% 0,1% 1,5%     1,5% 0,4% 3,5% 0,1% 78,8%
19,9% 3,6% 7,1% 7,4% 35,9% 7,7% 6,3% 10,4%   1,1%     0,1% 0,4% 4,9% 0,6% 79,3%
15,1% 2,9% 6,3% 6,4% 38,0% 9,9% 5,7% 12,5% 0,2% 2,2%     0,4% 0,4% 4,6% 0,5% 80,6%
17,3% 7,3% 4,0% 6,0% 35,6% 6,2% 5,5% 15,3% 0,2% 2,0%     0,1% 0,4% 5,3% 0,2% 80,5%
13,6% 3,9% 3,3% 6,1% 39,1% 11,0% 7,3% 11,6% 0,1% 1,4%     1,8% 0,8% 3,0% 0,2% 69,3%
Uddevalla 19,7% 4,9% 5,4% 7,5% 33,5% 8,0% 6,6% 11,4% 0,1% 1,9%   0,1% 0,5% 0,3% 4,2% 0,4% 82,2%

http://www.val.se