2014-09-14 23:13:10

Val till riksdagen - Valnatt - Sigtuna

Samtliga 23 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

30,2%
4,3%
5,1%
5,2%
28,4%
4,6%
6,4%
12,9%
1,9%
1,1%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 77,2%
-2,5
2010: 79,7%

Preliminär röstfördelning - kommun Sigtuna

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 6915 30,2% -1548 -8,1 8463 38,2%
C Centerpartiet 990 4,3% +6 -0,1 984 4,4%
FP Folkpartiet liberalerna 1165 5,1% -402 -2,0 1567 7,1%
KD Kristdemokraterna 1191 5,2% -122 -0,7 1313 5,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6501 28,4% +298 +0,3 6203 28,0%
V Vänsterpartiet 1057 4,6% +223 +0,8 834 3,8%
MP Miljöpartiet de gröna 1462 6,4% +73 +0,1 1389 6,3%
SD Sverigedemokraterna 2953 12,9% +1851 +7,9 1102 5,0%
FI Feministiskt initiativ 442 1,9% +389 +1,7 53 0,2%
ÖVR Övriga partier 249 1,1% +30 +0,1 219 1,0%
  Giltiga röster 22925 100,0% +798   22127 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 175 0,8% -27 -0,1 202 0,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 54 0,2% +46 +0,2 8  
VDT Valdeltagande 23154 77,2% +817 -2,5 22337 79,7%
  Antal röstberättigade 29983   +1960   28023  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Sigtuna

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
21,9% 2,5% 3,5% 4,5% 37,8% 6,3% 6,7% 13,6% 1,9% 1,2% 0,8% 0,1% 72,4%
22,9% 3,3% 5,3% 2,8% 34,2% 5,1% 5,2% 17,5% 3,3% 0,5% 1,3% 0,2% 75,3%
28,8% 2,0% 4,7% 3,2% 30,9% 5,5% 6,6% 15,1% 2,4% 0,8% 0,7% 0,1% 79,6%
22,7% 3,7% 3,6% 3,1% 34,2% 6,3% 7,6% 14,1% 2,9% 1,7% 1,2%   73,6%
21,1% 3,1% 4,0% 4,5% 35,6% 6,7% 7,2% 15,4% 1,4% 1,0% 0,3% 0,3% 71,3%
9,9% 0,5% 2,1% 3,4% 47,3% 7,2% 7,0% 19,3% 1,5% 1,8% 1,1%   62,7%
14,1% 2,6% 2,4% 4,7% 45,4% 6,8% 5,5% 14,7% 1,5% 2,2% 0,7%   68,9%
15,9% 2,3% 3,2% 3,3% 47,9% 7,9% 6,4% 9,4% 2,1% 1,5% 0,9% 0,1% 63,3%
14,3% 1,0% 2,4% 8,3% 47,4% 9,5% 4,2% 10,0% 1,0% 1,9% 0,7%   66,0%
25,4% 2,7% 4,5% 6,2% 35,8% 5,0% 6,2% 11,8% 1,7% 0,7% 0,8% 0,1% 82,6%
35,3% 2,8% 3,0% 5,4% 28,9% 3,4% 7,2% 10,8% 2,0% 1,0% 0,4% 0,1% 76,3%
17,9% 2,6% 1,7% 4,8% 41,2% 8,3% 9,4% 11,9% 1,1% 1,0% 0,5%   68,7%
36,7% 5,7% 6,3% 5,7% 20,9% 3,3% 6,1% 12,3% 1,9% 1,0% 0,8% 0,3% 81,5%
46,7% 6,3% 8,6% 7,0% 11,5% 1,4% 5,1% 11,7% 1,4% 0,3% 0,5% 0,3% 85,1%
41,9% 5,5% 9,3% 6,0% 16,6% 2,1% 6,3% 9,0% 3,0% 0,2% 0,6% 1,0% 85,4%
35,9% 3,8% 7,6% 8,0% 20,5% 3,4% 7,4% 10,9% 1,9% 0,6% 0,5% 0,3% 78,7%
41,9% 5,0% 7,0% 7,0% 17,1% 3,2% 4,9% 10,3% 2,5% 1,2% 0,5%   81,4%
32,1% 3,6% 6,6% 5,1% 28,5% 4,0% 7,0% 10,8% 1,7% 0,7% 0,8%   82,3%
17,3% 1,8% 2,1% 1,6% 43,1% 5,1% 8,3% 16,5% 2,2% 2,0% 1,3% 0,9% 72,0%
21,4% 4,2% 4,6% 4,9% 32,7% 6,7% 5,5% 15,2% 2,6% 2,1% 1,5% 0,2% 72,7%
38,6% 8,9% 5,8% 4,6% 17,0% 3,2% 5,7% 13,0% 2,1% 1,2% 1,0% 0,5% 82,1%
31,4% 12,4% 3,2% 4,3% 18,2% 3,1% 4,8% 20,0% 1,8% 1,1% 0,6% 0,5% 83,5%
42,4% 7,2% 6,2% 5,0% 16,3% 2,1% 5,0% 13,1% 1,4% 1,4% 1,0% 0,1% 84,2%
31,7% 5,4% 3,7% 3,4% 26,5% 4,5% 9,3% 12,5% 1,4% 1,7% 0,7%   84,7%
48,9% 6,1% 7,7% 9,2% 10,4% 1,8% 4,9% 9,7% 0,9% 0,4% 0,5% 0,3% 86,4%
Sigtuna 30,2% 4,3% 5,1% 5,2% 28,4% 4,6% 6,4% 12,9% 1,9% 1,1% 0,8% 0,2% 77,2%

http://www.val.se