2014-09-13 06:51:13

Val till kommunfullmäktige i Vallentuna - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Jaana Tilles, 50 år, grundskollärare, Bällstalund
 2. Kenneth Bylund, 70 år, företagare, Bällstaberg
 3. IngMarie Elfström, 53 år, socionom, Södra Åby
 4. Thomas Arctaedius, 54 år, verkställande direktör, Markim
 5. Catharina Fridén Hedrenius, 44 år, musiklärare, Snapptuna
 6. Jerri Bergström, 51 år, ingenjör, Vallentuna C
 7. Anette Karlsson, 44 år, assistent, Åby Park
 8. Adam Westerberg, 22 år, studerande, Kragstalund
 9. Marie Wildhammar Okker, 40 år, informatör, Bällstaberg
 10. Pär Elfström, 56 år, lärare, Södra Åby
 11. Parvin Amjadi, 60 år, företagare, Åby Park
 12. Ulf Lundström, 61 år, omsorgsassistent, Kragstalund
 13. Anna-Maria Valladolid, 45 år, frivilligutvecklare, Åby Park
 14. Sven-Olof Ekström, 74 år, bussförare, Dragonvreten
 15. Carina Hååg, 55 år, kommunikation och IT-ansvarig, Ormsta
 16. Lars Svensson, 27 år, flygplatskontrollant, Vallentuna C
 17. Birgitta Skärborn, 51 år, administratör, Rosendal
 18. Lars Barkström, 74 år, företagare, Ormsta
 19. Marita Edlund, 54 år, enhetschef, Södra Haga
 20. Daniel Färm, 42 år, egen företagare, Uthamra
 21. Birgitta Forsberg, 72 år, socionom, Rickeby
 22. Göte Axelsson, 61 år, redaktör, Västra Bällsta
 23. Susanne Larsson, 44 år, sales associate, Lindholmen
 24. Magnus Ekström, 47 år, byggnadsarbetare, Vallentuna C
 25. Lena Lantz, 63 år, tågmästare, Bällstalund
 26. Jan-Erik Forsberg, 66 år, diakon, Rickeby
 27. Birgitta Hansson, 68 år, pensionär, Ormsta
 28. Sven Ljungberg, 66 år, pensionär, Åby Park
 29. Bonny Barkström, 68 år, reklam-idéare, Ormsta
 30. Ove Larsson, 75 år, pensionär, Lindholmen
 31. Agneta Westerberg, 49 år, avdelningschef, Kragstalund
 32. Roland Ahl, 47 år, ombudsman, Brottby
 33. Eva Eriksson, 71 år, pensionär, Rosengården
 34. Tommy Eckelöv, 74 år, pensionär, Södra Haga
 35. Marie-Louise Lenti-Nilsson, 70 år, slöjdare, Rosengården
 36. Bengt Skogert, 73 år,fd ombudsman , Ormsta
 37. Gunilla Schwieler Boija, 76 år, pensionär, Kragstalund
 38. Mauritz Lindroth, 75 år, pensionär, Mörbygården
 39. Milot Sköld, 82 år, pensionär, Vallentuna C
 40. Rolf Lindblad, 76 år, typograf, Karlberg
 41. Karin Dahl-Strandin, 75 år, pens. folkskollärare, Östra Bällsta
Vallentuna
0002-06699

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Patrik Lundholm, Speditör, 33 år, Vallentuna
 2. Ann-Charlotte Höglund, Fritidsledare, 44 år, Bällsta
 3. Lars Carlsson, Driftingenjör, 46 år, Centrum
 4. Sofia Segergren, Kommunikatör, 42 år, Lindholmen
 5. Elisabeth Rydström, Diakon, 60 år, Dragonvreten
 6. Erika Nordell, Egenföretagare, 56 år, Björkby Gård
 7. Annika Isaksson, Förvaltningsledare IT, 34 år, Vallentuna
 8. Anne-Marie Karlsson, Ekonom, 70 år, Frösunda
 9. Charlott Viberg, Ekonomichef, 42 år, Vallentuna
 10. Edwin Gines Arrunategui, Leg. Sjuksköterska, 44 år, Bällsta
 11. Mattias Andersson, Förvaltningschef, 43 år, Brottby
 12. Björn Furugren Beselin, Gymnasielärare, 42 år, Brottby
 13. Jeanette Viio, Egenföretagare, 48 år, Össeby
 14. Åke Uddén, Pensionär, 70 år, Vada
 15. Monika Andersson, Säljchef, 52 år, Garns-Ekskogen
 16. Per-Everth Staff, Byggnadsingenjör, 44 år, Kårsta
 17. Anna-Karin Backman, Konstterapeut, 55 år, Brottby
 18. Bengt Dahlbeck, Pensionär, 67 år, Garn
 19. Anne Spetz, Pensionär, 73 år, Össeby
 20. Johan Lindgren, Lantbrukare, 59 år, Kårsta
 21. Jenny Stenberg, Försäkringstjänsteman, 49 år, Garn
 22. John Höglund, Servicetekniker, 45 år, Bällsta
 23. Ulrika Dahlbäck Ollén, Ticket service agent, 53 år, Garn
 24. Patrik Jansson, Egenföretagare, 45 år, Björkby gård
 25. Kersti Palmgren, Vårdare, 52 år, Vallentuna
 26. Finn Kronsporre, Jurist, 48 år, Brottby
 27. Åke Eriksson, Controller, 64 år, Vallentuna
 28. Louisa Kronsporre, Studerande, 18 år, Brottby
Vallentuna kommun
0004-07432
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Mattias Andersson, Förvaltningschef, 43 år, Brottby
 2. Björn Furugren Beselin, Gymnasielärare, 42 år, Brottby
 3. Jeanette Viio, Egenföretagare, 48 år, Össeby
 4. Åke Uddén, Pensionär, 70 år, Vada
 5. Monika Andersson, Säljchef, 52 år, Garns-Ekskogen
 6. Per-Everth Staff, Byggnadsingenjör, 44 år, Kårsta
 7. Anna-Karin Backman, Konstterapeut, 55 år, Brottby
 8. Bengt Dahlbeck, Pensionär, 67 år, Garn
 9. Anne Spetz, Pensionär, 73 år, Össeby
 10. Johan Lindgren, Lantbrukare, 59 år, Kårsta
 11. Patrik Lundholm, Speditör, 33 år, Vallentuna
 12. Ann-Charlotte Höglund, Fritidsledare, 44 år, Bällsta
 13. Lars Carlsson, Driftingenjör, 46 år, Centrum
 14. Sofia Segergren, Kommunikatör, 42 år, Lindholmen
 15. Elisabeth Rydström, Diakon, 60 år, Dragonvreten
 16. Erika Nordell, Egenföretagare, 56 år, Björkby Gård
 17. Annika Isaksson, Förvaltningsledare IT, 34 år, Vallentuna
 18. Anne-Marie Karlsson, Ekonom, 70 år, Frösunda
 19. Charlott Viberg, Ekonomichef, 42 år, Vallentuna
 20. Edwin Gines Arrunategui, Leg. Sjuksköterska, 44 år, Bällsta
 21. Jenny Stenberg, Försäkringstjänsteman, 49 år, Garn
 22. John Höglund, Servicetekniker, 45 år, Bällsta
 23. Ulrika Dahlbäck Ollén, Ticket service agent, 53 år, Garn
 24. Patrik Jansson, Egenföretagare, 45 år, Björkby gård
 25. Kersti Palmgren, Vårdare, 52 år, Vallentuna
 26. Finn Kronsporre, Jurist, 48 år, Brottby
 27. Åke Eriksson, Controller, 64 år, Vallentuna
 28. Louisa Kronsporre, Studerande, 18 år, Brottby
Vallentuna kommun
0004-07433

Direktdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Direktdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Karin Forsell
 2. Lennart Hedman
 3. Aida Ericsson
 4. Per Norbäck
 5. Karl Ericsson
 6. Anders Berken
 7. Stig Andersson
 8. Inga-Sarah Lindholm
Vallentuna
1118-08398

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Ylva Mozis, 39 år, statsvetare, Bällstaberg
 2. Per-Olof Björkman, 71 år, civilekonom, Örtagården
 3. Gunnel Orselius-Dahl, 67 år, talpedagog, Centrum
 4. Roswitha Melzer, 65 år, adjunkt, Snapptuna
 5. Måns Tånneryd, 46 år, civilingenjör datateknik, Uthamra
 6. Charlotte Huldt, 69 år, jur kand, Brottby
 7. Felicia Liu, 32 år, tolk, Nyby
 8. Horst Melzer, 74 år, fd bankdirektör, Snapptuna
 9. Ragnar Dahl, 71 år, byggnadsingenjör, Centrala Vallentuna
 10. Sahar Sjöberg, 38 år, account manager, Kragstalund
 11. Margareta Lindqvist, 56 år, adjunkt, Västra Bällsta
 12. Karl-Erik Forsgren, 70 år, verksamhetsutvecklare, Rosendal
 13. Ylva Westlund, 43 år, pressansvarig, Östra Bällsta
 14. Tore Hjerpe, 81 år, pensionär, Solgårdsgärde
 15. Kerstin Lidegran, 82 år, speciallärare, Norrgården
 16. Ola Glav, 79 år, pensionerad gymnasielärare, Rosengården
 17. Jörgen Hellberg, 49 år, ek kand, Västlunda
 18. Camilla Fernlund, 49 år, barnsköterska, Ekeby
 19. Christer Ekström, 68 år, fd televerkare, Centrala Vallentuna
 20. Ragnar Glav, 54 år, tekn dr, Västra Bällsta
 21. Karin Unnerstad, 48 år, IT-projektledare, Stensta Brottby
 22. Johan Porseryd, 38 år, servicechef, Ekeby
 23. Åsa Borglund, 40 år, statsvetare, Bällstaberg
 24. Staffan Modig, 77 år, fd miljöchef, Bällstaberg
Vallentuna
0003-06765

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Stig Nyman, Landstingsråd
 2. Michel Louis, IT-ansvarig
 3. Petter Eklund, VD
 4. Maj Birgersson, Adjunkt
 5. Ulrika Erlandsson, Förlagschef
 6. Birgitta Karlsson, Handikappkonsulent
 7. Erik Sköldeberg, Jur.kand
 8. Emma Svensson, Politisk sekreterare
 9. Markus Jägerskogh, Datakonsult
 10. Eleanor Rydén, Pedagog
 11. Andreas Fischer, Universitetslektor
 12. Anna-Karin Ahl, Konsult
 13. Claes-Robert von Post, Jur.dr
 14. Anna Greta Nilsson, Administratör
Vallentuna
0068-07875

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Margareta Lundberg, Gymnasielärare, 68, Brottby
 2. Timo Grönlund, Arbetsförmedlare, 43, Kragstalund
 3. Jennie Bergenholtz, Ekonom, 57, Kragsta
 4. Nicklas Steorn, Konsult, 42, Vallentuna
 5. Jenny Thörnberg, Fotograf, 35, Brottby
 6. Bengt Båvegård, Lärare, 47, Vallentuna
 7. Katrin Brandberg, Samordnare Matsäkerhet, 53, Åby Park
 8. Lars Nordesjö, Bibliotekarie, 40, S. Ormsta
 9. Jennifer Giri, Bankanställd, 49, Uthamrahöjden
 10. Åke Carlestam, Civilingenjör, 86, Vallentuna
 11. Elin Strid, Leg. Sjuksköterska, 34, Vallentuna
 12. Gunnar Lundgren, Präst, 75, Lindholmen
 13. Tove Stolt, Arbetsterapeut, 30, Västergården
 14. Rasmus Neideman, Gymnasielärare, 45, Bällsta
 15. Louise Schröder, Socionom, 33, Västergården
 16. Dan Thelin, Egen företagare, 43, Vallentuna
 17. Mia Agvald Jägborn, Naturvårdsplanerare, 54, Ormsta
 18. Johan Sidenmark, Konsult, 46, Vallentuna
 19. Therese Stierner, Redovisningsekonom, 46, Kragsta
 20. Anders Wåhrberg, Verksamhetschef, 41, Vallentuna
 21. Karina Wedenski, Miljöhandläggare, 32, Vallentuna
 22. Claes Bergenholtz, Pensionär, 65, Kragsta
 23. Jenny Önskog, Aktuarie, 35, Bällstaberg
 24. Tomas Lorsell, IT-tekniker, 51, Snapptuna
Vallentuna
0055-06772

Moderaterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Örjan Lid, Kommunstyrelsens ordförande, 61
 2. Parisa Liljestrand, Rektor, 31
 3. Ray Idermark, Ordf kommunfullmäktige, 68
 4. Roger Gadde, Bankdirektör, 66
 5. Marie-Louise Lövenbeck, Socionom, 67
 6. Elwe Nilsson, F.d. Landstingsråd, 71
 7. Raimo Vuojärvi, Verkställande Direktör, 67
 8. Johan Skog, Banktjänsteman, 24
 9. Eva Thorin, Ekonom, 61
 10. Fredrik Carlsson, Tekn. Dr., 40
 11. Zarah Sjökvist, Samhällsplaneringsstudent, 24
 12. Stig Alexandersson, Jur. lic, 65
 13. Bengt-Åke Grip, Civilingenjör, 54
 14. Bengt Lindahl, Konsult, 67
 15. Tommy Schiött, Säljare, 60
 16. Maya Mallo, Jurist, 34
 17. Ove Eriksson, Styrelsearbetare, 67
 18. Monica Emilsson, Konsult, 69
 19. Göran Eriksson, Företagare, 72
 20. Christina Birger, Lantmästare, 57
 21. Per Haraldsson, Fastighetsekonom, 46
 22. Margareta Svanström, Administratör, skribent, 65
 23. Anneli Vuojärvi, Optiker, 64
 24. Christer Karlsson, Civilingenjör, 53
 25. Magdaléna Cerha, Konstnär, 67
 26. Alexandra Herlin, Butiksbiträde, 27
 27. Hans Heneby, Företagare, 49
 28. Lars Filipoff, Entreprenör, 63
 29. Lillemor Filipoff, 66
 30. Claes Eriksson, Entreprenör, 63
 31. Sigge Ramqvist, Fil.Doktor, 72
 32. Kerstin Strängbäck, Förskollärare, 70
 33. Staffan Liljestrand, Egenföretagare, 43
 34. Arne Karlsson, Förvaltare, 73
 35. Mona Karlsson, Ingenjör, 71
 36. Anders Idermark, Konsult, 36
 37. Bo Landström, Försäljningschef, 57
 38. Maria Östfalk, Handläggare, 51
 39. Gudrun Eyjolfsson, Rektor, 41
Vallentuna
0001-08803

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Fredrik Lindahl, 27, väktare
 2. Filip Bjerring, 57, gravör
 3. Joakim Oskarsson, 27, väktare
 4. Ulla Wenell, 71, pensionär
 5. Cecilia Richtoff, 40, redovisningsekonom
 6. Viktoria Ramström, 44, kund- och personalansvarig
Vallentuna
0110-06111

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Fredrik Ahlkvist, Kulturarbetare och tillgänglighetscoach, Ormsta
 2. Ola Nordstrand, Lokförare, Sörgården
 3. Johan Rönn, Anläggare, Västanberga
 4. Angelica Johansson, Studerande, Kårsta
 5. Johan Fagerhem, Lärare, Vallentuna
 6. Svein Tryti, Konstnär, Angarn
 7. Sarah Kraft, Polis, Brottby
 8. Lena Lundgren, Bibliotekarie, Brottby
 9. Dag Ericson, Fil.lic., Vallentuna
 10. Inger Larsson, Socialpedagog och Leg.psykoterapeut, Brottby
 11. Monica Ahlkvist, Kulturarbetare och pensionär, Ormsta
Vallentuna
0005-06019

http://www.val.se