2014-09-13 06:51:13

Val till kommunfullmäktige i Upplands-Bro - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Camilla Janson, 49,Terapeut/mentalskötare/Oppositionsråd, Tibble
 2. Rolf Nersing, 38,Ekonom, Kockbacka
 3. Solange Olame Bayibsa, 24, Butiksanställd, Bro C
 4. Naser Vukovic, 52,Egen företagare, Råby
 5. Catharina Andersson, 64,Designer, Brunna
 6. Jan Lannefelt, 74,Småföretagare, Eriksberg
 7. Kerstin Ahlin, 56,Kanslist, Råby
 8. Conny Timan, 71,Ingenjör, Brunna
 9. Birgitta Nylund, 69,Systemadministratör, Tibble
 10. Seid Alajbegovic, 39,Terminalarbetare, Finnsta
 11. Hibo Salad Ali, 25,Studerande, Kungsängen
 12. Sven-Inge Nylund, 64,Konsult, Tibble
 13. Helena Austrell, 53,Ungdomshandledare, Tibble
 14. Kimmo Lindstedt, 46,Entreprenadarbetare, Råby
 15. Mary Svenberg, 62,Personlig handläggare, Råby
 16. Christian Kronsell, 35,Projektledare, Tibble
 17. Mia Andersson, 38,Regionchef, Kungsängen
 18. Björn-Inge Björnberg, 57,Ombudsman, Tibble
 19. Annika Falk, 66,Ombudsman, Kungsängen
 20. Per Hellman, 44,HR-generalist, Finnsta
 21. Anni Ullberg, 72,Arbetsterapeut, Rättarboda
 22. Shapoor Azad, 56,Statsvetare, Brunna
 23. Karin Scott-Piili, 46,Hälsopedagog, Finnsta
 24. Aza Cheragwandi, 20,Studerande, Brunna
 25. Hjalmar Wikholm, 40,Civilekonom, Kungsängen
 26. Jane Eklund, 70,Förskollärare, Finnsta
 27. Jennifer Janson, 23,Sjuksköterskestuderande, Tibble
 28. Serkan Karabas, 18,Studerande, Brunna
 29. Britt-Marie Gerdin, 68,Socionom, Tibble
 30. Egil Johansson, 85,Pensionär, Tibble
 31. Birgitta Holmström, 66,Lektor, Tibble
 32. Linda Pettersson, 40,Vårdare, Kungsängen
 33. Per-Åke Lilja, 68,Pensionär, Råby
 34. Liisa Korkala, 65,Pensionär, Gamla Bro
 35. Leif Janson, 73,F.d.forskare, Tibble
 36. Anna Johansson, 35,Lärarstuderande, Gamla Bro
 37. Roger Gerdin, 68,Ekonom, Tibble
 38. Sussanne Persson, 49,Ekonom, Gamla Bro
 39. Tord Rahm, 69,Pensionär, Finnsta
 40. Ann-Marie Fridh, 66, Bro C
 41. Jörgen Sandström, 49, Kungsängen
 42. Kajsa Norman, 47,Undersköterska, Tibble
 43. Carl-Göran Andersson, 76, Kungsängen
 44. Lilja Johansson Lindfors, 68,Svampkonsulent, Råby
 45. Leif Öhman, 73,Pensionär, Råby
 46. Susanne Engzell, 62,Assistent, Tibble
 47. Jan Westin, 71, Ålsta
 48. Berit Svensson, 71,Barnskötare, Finnsta
 49. Lars Hållbus, 70,Egen företagare, Håbo-Tibble
 50. Suzan Aktas, 48,Tandsköterska, Kungsängen
 51. Sara Gezelius, 55,Kommunikationsstrateg, Brunna
 52. Abu Bakr Ahmed, 71,Ingenjör, Brunna
 53. Lars Bergendahl, 76,F.d. försäkringstjänsteman, Tibble
 54. Bengt Johansson, 66,Elingenjör, Råby
Upplands-Bro
0002-06698

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Lisa Edwards, Företagare, Bro
 2. Mattias Peterson, Teknisk koordinator, Bro
 3. Ricard Koljo, Administratör, Kungsängen
 4. Berit Brofalk, F.d. Gymnasielärare, Bro
 5. Arne Berglund, Ingenjör, Kungsängen
 6. Per Skånberg, Konsult, Bro
 7. Lars Malmström, F.d. Gymnasielärare, Bro
 8. Ingrid Eriksson, Personalvetare, Bro
 9. Maria Andersson, Vårdare, Håbo-Tibble
 10. Bertil Axelsson, Ekonom, Kungsängen
Upplands-Bro kommun
0004-07383

Djurens parti

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Djurens parti

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Junaid Joosani, 35, ingenjör
Upplands-Bro
1136-09229

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Yvonne Stein, kommunalråd, Bro
 2. Martin Normark, energiexpert, Kungsängen
 3. Börje Wredén, regionplanerare, Håbo-Tibble
 4. Nawal Al-Ibrahim, gymnasielärare, Tibble
 5. Niklas Odelberg, kommunikatör, Kungsängen
 6. Marianne Stigle, adjunkt, Kungsängen
 7. Anders Eklöf, gymnasielärare, Tibble
 8. Sören Fridman, egenföretagare, Bro
 9. André Javdan, IT-konsult, Bro
 10. Gunnar Gredenman, civilekonom, Brunna
 11. Lise Lidbäck, konsult, Kungsängen
 12. Ingemar Hägg, ekonom, Kungsängen
 13. Iréne Eklöf, leg sjuksköterska, Tibble
 14. Bengt Lidbäck, försäkringstjänsteman, Kungsängen
 15. Madelene Borelid, egenföretagare, Brunna
 16. Dimitri Christidis, egenföretagare, Bro
 17. Zoran Celper, konsult, Kungsängen
 18. Monica Nordebo, konsult, Kungsängen
 19. Gunvor Hansson, arbetsterapeut, Bro
 20. Ingela Nordebo, socionom, Brunna
 21. Lars Allerstam, fd lärare, Tibble
 22. Gunnar Kvarnefalk, ingenjör, Kungsängen
 23. Lennart Stigle, revisor, Kungsängen
 24. Börje Sandén, hembygdsforskare, Bro
Upplands-Bro
0003-06753

Högerpartiet de konservativa

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Högerpartiet de konservativa

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Oscar Lagberg, 32 år, partisekreterare
Upplands-Bro
0452-09146

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Jan Stefanson, publisher, Håtuna
 2. Tina Teljstedt, fil kand, Kungsängen
 3. Marlene Juthstrand, skötare, Bro
 4. Margot Ågholm Lindh, administratör, Bro
 5. Anna-Maj Lilly, socionom, Kungsängen
 6. Jan-Erik Björk, ingenjör, Bro
 7. Ingvar Landälv, civilingenjör, Kungsängen
 8. Margareth Berglund, familjerådgivare, Kungsängen
 9. Göran Rydstedt, avdelningsdirektör, Kungsängen
 10. Jarl Teljstedt, mäklare, Kungsängen
 11. Kaarina Calonius Eriksson, tolk, Kungsängen
 12. Roger Tistam, undersköterska, Bro
 13. Per-Erik Nordell, företagare, Kungsängen
 14. Gunilla Persson Skyttedal, vårdbiträde, Bro
 15. Anders Fredriksson, IT-strateg, Håtuna
 16. Tommy Wiberg, journalist, Bro
 17. Christoffer Teljstedt, studerande, Kungsängen
 18. Linus Stefansson, serviceman, Bro
Upplands-Bro
0068-07871

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Anna Norberg, Projektledare
 2. Sara Ridderstedt, Journalist
 3. Tilman D. Thulesius, Ingenjör
 4. Anna Kristoffers Envall, Gymnasielärare
 5. Moslim Akill Ali, Studerande
 6. Mariana Ledesma, Ekotoxikolog
 7. Martina Olsson, Bibliotikarie
 8. Tina Hedberg, Beteendevetare
 9. Helen Fälldin, Bibliotikarie
 10. Mats Valger, Lärare
 11. Josephine-Charlotte Halvarsson, Speciallärare
 12. Habtom Kidane Haile, Ekonom
 13. Anita Sharma Stork, Egen företagare
 14. André Wright, Egen företagare
 15. Angelica Hede, Socionom
 16. Sven Örnsten, Psykolog
 17. Torbjörn Molin, Egen företagare
 18. Sandra Larsson, Psykolog
 19. Hans-Ragnar Magnusson, Personlig assistent
 20. Ingegerd Bergkvist, Ekonom
 21. Nawzad Hamasharif, Biolog
 22. Carina Arenander, Ekonom
 23. Thomas Hede, Fil. Dr. Atmosfärsvetenskap
Upplands-Bro
0055-06588

Moderaterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Iréne Seth, Egenföretagare, civilekonom, Kungsängen
 2. Anders Åkerlind, Flygkapten, Kungsängen
 3. Minna Ahokas, Egenföretagare, Håtuna
 4. Armin Khajehdehi, Administratör, Kungsängen
 5. Marcus Sköld, Diplomingenjör, Kungsängen
 6. Mait Johansson, Administratör, Håtuna
 7. Fredrik Kjos, Skattejurist, Kungsängen
 8. Vesna Rajic, Handläggare, Bro
 9. Paul Gustavsson, Avdelningschef, Bro
 10. Katrin Lainpelto, Jur dr, Håtuna
 11. Tom Slettengren, Jurist, civilekonom, Håtuna
 12. Göran Malmestedt, Egenföretagare, Kungsängen
 13. Lisbeth Waern, Ekonom, Kungsängen
 14. Lars Axelsson, Egenföretagare, Kungsängen
 15. Rolf Andersson, Polis, Kungsängen
 16. Gunnel Permén, Rektor, Bro
 17. Thomas Ljunggren, Systemutvecklare, Bro
 18. Kerstin Molander, Fd departementssekreterare, Kungsängen
 19. Stanislaw Lewalski, Maskinist, Kungsängen
 20. Björn Elfvelin, Studerande, Kungsängen
 21. Björn Liljedahl, Egenföretagare, Bro
 22. Josef Cederferm, Marknads- & försäljningschef, Ådö
 23. René Scherer, Pensionär, Bro
 24. Jörgen Pihl, Ingenjör, Bro
 25. Karim Najar, Doktorand KTH, Kungsängen
 26. Mats Högberg, Civilingenjör, Kungsängen
 27. Carl Tesch, Smed, Håtuna
 28. Madeleine Nyström, Fd advokatsekreterare, Kungsängen
 29. Lena Åkerlind, Lärare, Kungsängen
 30. Sune Alsgren, Egenföretagare, Bro
 31. Gunnel Thies, Pensionär, Kungsängen
 32. Johan Seth, Entreprenör, Kungsängen
Upplands-Bro
0001-09034

Svenskarnas parti

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svenskarnas parti

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Mats Brodin, 22 år, Butiksbiträde
Upplands-Bro
0972-08800

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Eskil Berglund, 70, busschaufför, Bro
 2. Johan Silversjö, 45, it-konsult, Kungsängen
 3. Anitha Shlars Nygårds, 62, skådespelerska, Bro
Upplands-Bro
0110-08248

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Kerstin Åkare, Grundskollärare, Kungsängen
 2. Khalouta Simba, Kulturarbetare, Bro
 3. Annelies Lindblom, f.d. lärare, Kungsängen
 4. Erik Karlsson, Konsult, Håbo-Tibble
 5. Amal Yazigi, Tolk, Kungsängen
 6. Kjell A Johansson, f.d. lärare, Kungsängen
 7. Khurshid Alam Chowdhury, Vårdare, Bro
 8. Anita Edman, Bibliotekarie, Bro
 9. Martin Arovén, Pensionär, Tibble
 10. Cecilia Golborne, Lärare, Kungsängen
 11. Hans Göran Enedahl, Civilingenjör, Kungsängen
 12. Amna Akhter, Lärare, Bro
 13. Rodolfo Farias, Lagerarbetare, Kungsängen
 14. Gunhild Nyland, Personlig assistent, Bro
 15. Leif Edman, Pensionär, Bro
 16. Marianne Kjellberg, Verksamhetschef, Brunna
 17. Ammar Makboul, Bro
 18. Malin Makboul, Bro
 19. Robert Moback, Brevbärare, Bro
 20. Saber Garbaya, Studerande/timanställd, Tibble
Upplands-Bro
0005-06543

http://www.val.se