2014-09-13 06:51:13

Val till kommunfullmäktige i Täby - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Conny Fogelström, 54 år,Oppositionsråd,Gribbylund
 2. Annica Gryhed, 43 år,Gymnasielärare,Ellagård
 3. Janne Boman, 75 år,Utredare,Gribbylund
 4. Agneta Bjerregaard, 53 år,Försäljningschef,Täby kyrkby
 5. Jan-Olof Hedbom, 66 år,Socionom,Täby kyrkby
 6. Camilla Henricsson Bajas, 46 år,Administratör,Viggbyholm
 7. Lars-Göran Nilsson, 71 år,Förbundsombudsman,Gribbylund
 8. Linnea Carlson, 20 år,Studerande,Täby kyrkby
 9. Johan Blix, 67 år,Kontraktsprost,Hägernäs strand
 10. Eva Lindau, 66 år,Journalist,Täby centrum
 11. Michael Lundahl, 54 år,Försäljningschef,Täby kyrkby
 12. Ann Georgsson, 50 år,Förbundsombudsman,Täby kyrkby
 13. Patrik Rasmusson, 47 år,Personalman, Gribbylund
 14. Eva Mattsson Franzén, 54 år,Docent,Ellagård
 15. Mikael Hellström, 50 år,Försäkringstjänsteman,Näsbypark
 16. Ellen Tengström, 18 år,Studerande,Gribbylund
 17. John van den Tempel, 70 år,Aktiv pensionär,Hägernäs
 18. Ghodsi Zolfagarbegi, 51 år,Enhetschef,Lahäll
 19. Matts Forslund, 70 år,Målare,Ellagård
 20. Rigmor Svaneberg, 48 år,Samhällsplanerare,Näsbypark
 21. Alf Bjälnes, 58 år,Lärare,Viggbyholm
 22. Malin Hedberg, 40 år,Programhandläggare,Näsbypark
 23. Anders Westin, 54 år,Sjuksköterska,Hägernäs strand
 24. Åsa Hallström, 57 år,Lärare,Täby centrum
 25. Lars Nordin, 53 år,Civilingenjör,Skarpäng
 26. Jenny Hygins, 43 år,Lärare,Skarpäng
 27. Jan Aspefjord, 69 år,Elektriker,Grindtorp
 28. Ewa Björkman, 42 år,Ombudsman,Roslags Näsby
 29. Johan Häggqvist, 31 år,Supporttekniker,Täby centrum
 30. Elisabeth Ljungwald, 53 år,Barnskötare,Östra Vallabrink
 31. Kjell Rautio, 50 år,Välfärdsutredare,Täby centrum
 32. Gunilla Lundberg, 54 år,Socionom,Visinge
 33. Per-Olof Brogren, 66 år,Pressombudsman,Skarpäng
 34. Birgitta Segerström, 69 år,Pensionär,Täby kyrkby
 35. Olof Pontusson, 77 år,Ekonom,Skarpäng
 36. Anki von Essen Wallden, 55 år,Skötare,Grindtorp
 37. Lars Lindström, 77 år,Pensionär,Viggbyholm
 38. Viktoria Färm, 44 år,Personalvetare,Gribbylund
 39. Lars F Fallgren, 64 år,Marknadsförare,Viggbyholm
 40. Towe Fogelström, 47 år,Sjuksköterska,Gribbylund
 41. Sören Björding, 52 år,Försäljare,Näsbypark
 42. Susanne Holmgren, 46 år,Administratör,Hägernäs
 43. Khalid Al-Alwani, 30 år,Undersköterska,Hägernäs
 44. Birgit Söderberg, 71 år,Pensionär,Täby kyrkby
 45. Herman Brundin, 68 år,Ingenjör,Ensta
 46. Ylva Blomqvist, 71 år,Utredare,Hägernäs
 47. Björn Sterner, 70 år,Ingenjör,Ellapark
 48. Berit Johansson, 58 år,Sjuksköterska,Roslags Näsby
 49. Mridul Bhattacharjee, 50 år,Civilekonom,Vallatorp
 50. Anita Börlin, 74 år,Utbildare,Hägernäs
 51. Lars Vidén, 79 år,Arkitekt,Grindtorp
 52. Jelena Gresjnova, 53 år,Förskollärare,Täby centrum
 53. Karl-Erik Israelsson, 73 år,Ingenjör,Östra Vallabrink
 54. Inger Nybrant, 69 år,Avdelningsdirektör,Näsbypark
 55. Svante Erhardsson, 81 år,Pensionär,Grindtorp
 56. Iris Kull, 80 år,Pensionär,Täby centrum
 57. Markus Selin, 36 år,Teknikkonsultchef,Täby kyrkby
 58. Lisbeth Sundström, 77 år,Fd bildredaktör,Grindtorp
 59. Hans Pettersson, 67 år,Pensionär,Täby kyrkby
 60. Annika Hansson, 77 år,Sjuksköterska,Grindtorp
 61. Bo Gustafsson Grip, 74 år,Fd oppositionsråd,Grindtorp
Täby Västra och Täby Östra
0002-06292

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Annica Nordgren, Kommunalråd, Hägernäs
 2. Benita Funke, Ambassadtjänsteman, Gribbylund
 3. Daniel Wemmergård, Lokförare, Hägernäs
 4. Stefan Norell, Auktoriserad revisor, Täby kyrkby
 5. Britt Engdahl, Skolintendent, Täby kyrkby
 6. Per Åke Evén, Pol. mag, Ella park
 7. Siv-Mari Skarp Andersson, Diakon, Hägernäs
 8. Heli Thornberg, Jur. kand, Gribbylund
 9. Stefan Wångstedt, Egenföretagare, Täby centrum
 10. Robert Aspegren, Kulturarbetare, Gribbylund
 11. Sara Borgqvist, Lokförare, Viggbyholm
 12. Kurt Göran Eriksson, Pol. mag, Täby centrum
 13. Anders Eriksson, Civilingenjör, Ella gård
 14. Agneta Helleday, Pensionär, Näsbypark
 15. Andreas Funke, Försäljningsingenjör, Gribbylund
 16. Gunnel Eriksson, Pensionär, Ella gård
 17. Johan Söderberg, Ingenjör, Täby centrum
 18. Malin Nordstrand, Kanslichef, Ella gård
 19. Anders Malmsköld, Säljare, Täby kyrkby
 20. Kerstin Gräns, Informatör, Täby kyrkby
Täby kommun
0004-06464

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Mats Hasselgren, lärare, kommunalråd, Täby C
 2. Eva Wittbom, univ lektor, kommunalråd, Näsbypark
 3. Hans Ahlgren, civilekonom, Viggbyholm
 4. Eva Strand, leg sjukgymnast, Näsbypark
 5. Jan-Åke Gunnarsson, jur kand, Erikslund
 6. Camilla Ifvarsson, teknologie doktor, Täby Kyrkby
 7. Lars Andersson, driftledare, Hägernäs
 8. Robert Stopp, egenföretagare, Ellapark
 9. Mats Nordström, bostadsrättskonsult, Hägernäs Strand
 10. Sven Fjelkestam, arkitekt, Ensta
 11. Lars Tunberg, civilingenjör, civilekonom, Näsbypark
 12. Britt-Marie Axelsson, leg sjuksköterska, Täby C
 13. Thomas Helleday, marknadsanalytiker, Näsbypark
 14. Keivan Ashhami, arkitekt, Skarpäng
 15. Margaretha Kjellstrand, fd telekomansvarig, Gribbylund
 16. Lars Lindberg, civilingenjör, Viggbyholm
 17. Jan-Åke Willumsen, elektriker, Hägernäs
 18. Britt-Louise Rappe, civilekonom, Ellapark
 19. Petter Norrthon, lärare, Hagby
 20. Birger Carlsson, kansliråd, civilekonom, Tibble
 21. Leif Odselius, civilingenjör, Hägernäs Strand
 22. Barbro von Axelson, fd rektor, Hägernäs Strand
 23. Ulf Schyldt, politisk sekreterare, Näsbydal
 24. Johan Pohl, egen företagare, Skarpäng
 25. Marianne Thunberg, civilekonom, Skarpäng
 26. Staffan Söderlund, civilingenjör, Roslags Näsby
 27. Folke Ullenius, pensionär, Gribbylund
 28. Minna Ranfelt Wittbom, vårdchef, Viggbyholm
 29. Tommy Thunberg, civilingenjör, Skarpäng
 30. Jan Anderstedt, fd informationskonsult, Hägernäs Strand
 31. Anna Berg Willumsen, säljare, tandsköterska, Hägernäs
 32. Mats Bernö, bankkamrer, Roslags Näsby
 33. Carin Wiklund-Jörgensen, rådman, Löttingelund
 34. Lena Dahl, fd rektor, Täby C
 35. Charly Wassberg Borbos, projektledare, Hägernäs Strand
 36. Lars Bergström, bankdirektör, Gribbylund
 37. Amanda Hurst, lärare, Skarpäng
 38. Lars Fond, pensionär, fastighetskonsult, Västra Vallabrink
 39. Barbro Richter Steene, fil kand, Ellagård
 40. Christian Ifvarsson, ekonomie doktor, Täby Kyrkby
 41. Carin Håkansson, veterinär, Ensta
 42. Magnus Wittbom, advokat, Viggbyholm
 43. Syliva Wahlström, personalvetare, ekonom, Ensta
 44. Ludvig Strand, studerande, Näsbypark
 45. Max Mennfort, chefsjurist, Ensta
 46. Håkan Holmbeck, redovisningskonsult, Täby Kyrkby
 47. Emelie Holmgren, studerande, Skarpäng
 48. Norman Thulin, pensionerad ekonomidir, Skarpäng
 49. Tove Skytt, lärare, Näsbypark
 50. Andreas Lindell, fil dr, Gribbylund
 51. Louise Bendz, HR-specialist, Näsbypark
 52. Gun-Britt Wattenström, leg sjuksköterska, Gribbylund
 53. C-H Segerfeldt, skribent, Ellagård
 54. Kristoffer Mörtsjö, projektkoordinator, Näsbypark
 55. Anderz Wahlström, civilingenjör, Skarpäng
 56. Gunilla Luiga, textilkonstnär, Näsbypark
 57. Bengt Hallsten, pensionär, Viggbyholm
 58. Sofia Wieselfors, egenföretagare, projektledare, Gribbylund
 59. Susanna Grosenius Balzano, lärare, Näsbypark
 60. Anna Hamilton, handläggare, Ellagård
 61. Erik Garsten, egenföretagare, Gribbylund
 62. Marie Wahlsberg, socionom, Hägernäs Strand
 63. Mårten Nilsson, arbetssökande, Vallatorp
 64. Alexander Wallentin, lärare, Täby Kyrkby
 65. Eva Norenberg, account manager, Ensta
 66. Göran Mandéus, egenföretagare, Viggbyholm
 67. Johan Taube, konsult, Ellagård
Täby
0003-06824

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Camilla Brodin, 34, chefssekreterare
 2. Rut Casselbrant Ludwig, 59, kommunalråd
 3. Rolf Åbjörnsson, 72, advokat
 4. Eva von Wowern, 42, kansliansv./ombudsman
 5. Stefan Klåvus, 56, företagare
 6. Inga Davisson, 83, fd.speciallärare
 7. Mikael Hollmark, 49, VD
 8. Bernt Nilsson, 68, ingenjör
 9. Allan Nilsson, 72, fd.avdelningsdirektör
 10. Lilian Halvarsson, 64, fil.mag
 11. Ragnar Lundgren, 66, ekonom
 12. Michal Kruczek, 68, civilekonom
 13. David Nilsson, 33, säljare
 14. Susanne Kling, 46, nagelterapeut
 15. Sofia Rosdel, 48, egen företagare
 16. Lars Gottbrink, 69, fd.företagsrepresentant
Täby
0068-08170

Kristna Värdepartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristna Värdepartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Michal Kruczek, 69, civilekonom
Täby
1140-09498

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Eva Pethrus, 49 år, skolutvecklingstrateg, Täby kyrkby
 2. Niclas Evén, 37 år, gymnasielärare, Täby centrum
 3. Malin Karlsson, 33 år, informatör, Viggbyholm
 4. Rolf Öberg, 62 år, gymnasielärare, Åkerby
 5. Lisl Giertz, 68 år, f.d. psykolog och gymnasielärare, Täby centrum
 6. Thomas Elevant, 70 år, tekn. dr, Näsbypark
 7. Kerstin Espman, 66 år, f.d. leg. sjukgymnast, Gribbylund
 8. Robert Metell, 49 år, egenföretagare och arkitekt, Täby kyrkby
 9. Elisabeth Johansson, 62 år, kanslichef, Täby kyrkby
 10. Örjan Lundberg, 40 år, IT-konsult, Täby centrum
 11. Marie Umerkajeff, 52 år, auktoriserad dramapedagog, Näsbypark
 12. Göran Bolin, 67 år, teknisk chef, Roslags Näsby
 13. Angelica Bäcklin, 21 år, psykologistudent, Täby kyrkby
 14. Lars Hallström, 59 år, säljare, Åkerby
 15. Veronica Sjöberg, 28 år, jurist, Grindtorp
 16. Patrik Gullbert, 37 år, grafisk formgivare, Näsbydal
 17. Lovisa Sandberg, 19 år, student, Erikslund
 18. Sebastian Genas, 19 år, student, Gribbylund
 19. Selma Haydari, 40 år, biträdande förskolechef, Ellagård
 20. Alberto Umerkajeff, 47 år, sjuksköterska och tolk, Näsbypark
 21. Nina Larsson, 37 år, miljöinformatör, Näsbypark
 22. Mikael Ruotsi, 35 år, jur kand, Täby kyrkby
 23. Ann Wennström, 59 år, konsult, Täby kyrkby
 24. Gunnar Zettersten, 75 år, småföretagare, Gribbylund
 25. Susanne Ellis, 63 år, grundskollärare, Skarpäng
 26. Stefan Andersson, 49 år, ekonom, Täby centrum
 27. Emma Eyre, 38 år, bildlärare, Erikslund
 28. Kristofer Sandberg, 40 år, redaktör, Gribbylund
Täby Västra och Täby Östra
0055-06587

Moderaterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Leif Gripestam, Kommunalråd, 51, Ellagård
 2. Erik Andersson, Kommunalråd, 39, Täby Kyrkby
 3. Filippa Reinfeldt, Landstingsråd, 47, Näsbypark
 4. Johan Algernon, Kommunalråd, 43, Lahäll
 5. Sofia Paulsson, Politiker, 46, Täby Kyrkby
 6. Anna Gustafsson, Enhetschef, 37, Hägernäs
 7. Thomas Nilsonne, Egenföretagare, 57, Ellagård
 8. Irene Svenonius, Stadsdirektör, 46, Näsbypark
 9. Birgitta Kaasik, Egenföretagare, 50, Vallatorp
 10. Niosha Esfahani, Jurist, 28, Roslags Näsby
 11. Carl Henrik Svenson, Student, 24, Roslags Näsby
 12. Fredrik Schulte, Riksdagsman, 32, Näsbypark
 13. Mikael Jensen, Egenföretagare, 59, Näsbypark
 14. Pierre Marchesi, Projektledare, 55, Näsbypark
 15. Daniela Strömberg, Riskanalytiker, 37, Gribbylund
 16. Annie Sternhoff, Student, 23, Täby Centrum
 17. Rolf E Ericsson, Jur. kand, 76, Näsbypark
 18. Cecilia Falk, Studerande, 20, Gribbylund
 19. Patric Hamilton, Jurist, 55, Hägernäs
 20. Claes Gillberg, Ekonom, 67, Lahäll
 21. Viktor Norén, Studerande, 20, Gribbylund
 22. Karin Rönnberg, Kyrkvärd, 74, Lahäll
 23. Curt Ögren, Civilekonom, 59, Ellapark
 24. Camilla Aspegren, Hemmafru, 48, Näsbypark
 25. Peter Carlström, Studerande, 24, Gribbylund
 26. Gunilla Eldebro, Fil mag, bibliotekarie, 65, Täby Centrum
 27. Stefan Oesman, Jur.kand, 55, Gribbylund
 28. Ingela Bendrot, Statssekreterare, 52, Näsbypark
 29. Torsten Björnsson, Fd Överste, 75, Viggbyholm
 30. Maria Dahlin, Leg. Lärare, 48, Täby Centrum
 31. Line Wennberg, Verksamhetsutvecklare, 42, Gribbylund
 32. Solveig Ericsson Beckard, Säljledare, 71, Näsbypark
 33. Veronica Duske, Fd Säljare, 66, Näsbypark
 34. Björn Falk, Civilingenjör, 55, Gribbylund
 35. Malin Forsberg Helgesson, Ekonom, 45, Skarpäng
 36. Jörgen Appelgren, Egenföretagare, 58, Viggbyholm
 37. Marie Sjölund, Fd Enhetschef, 68, Grindtorp
 38. Gerhard Makowsky, Konsult, 71, Ellagård
 39. Mats Nyqvist, Civilekonom, 61, Hägernäs
 40. Mattias Odenberg, Civilekonom , 36, Gribbylund
 41. Jessica Jevrém, Change Manager, 44, Skarpäng
 42. Lars Edvall, Pensionär, 70, Täby Centrum
 43. Joachim Holmqwist, Politisk sekreterare, 42, Täby Kyrkby
 44. Sven Hagström, Dataingenjör, 39, Skarpäng
 45. Lars Hagström, Civilingenjör, 63, Skarpäng
 46. Karla Ramsbäck, Riksombudsman, 60, Östra Vallabrink
 47. Andreas Gustavsson, Sjukgymnast, 37, Hägernäs
 48. Thomas Öster, Civilingenjör, 51, Täby Kyrkby
 49. Eric Gyllenberg, IT-säljchef, 42, Täby Kyrkby
 50. Andrea Herslow, Objektsspecialist, 36, Viggbyholm
 51. Håkan Bager, IT-konsult, 65, Roslags Näsby
 52. Ingrid Ericsson Söderlund, Pol.mag., 77, Skärpäng
 53. Cecilia Silfwerbrand, Projektledare, 69, Skärpäng
 54. Stefan Blomquist, Officer, 56, Täby Centrum
 55. Magnus Boman, Entreprenör, 47, Gribbylund
 56. Anna Brente, Projektledare, 41, Täby Kyrkby
 57. Gabriella Bergström, Studerande, 20, Näsbydal
 58. Reza Dehban, Stuntkoordinator, 41, Vallatorp
 59. Sara Silvferskiöld, Folkhögskolelärare, 52, Skrapäng
 60. Tahir Önal, Försäljare, 32, Grindtorp
 61. Bo Klasmark, Ekonomichef, 73, Lovisedal
 62. Majken Ploby, Pensionerad socionom, 81, Lahäll
Täby
0001-09176

Piratpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Piratpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Kent Filppu, Gribbylund
 2. Ulrich Wisser, Vallatorp
 3. Mattias Långström, Gribbylund
 4. Marta Andino Filppu, Gribbylund
Täby
0524-06630

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Monica Tedestam Berglöw, 52, projektledare, Täby
 2. Alexei Koulikov, 61, elektriker, Täby
 3. Felix Hurtig, 23, lastbilschaufför, Täby
 4. Victor Nilsson, 50, transportarbetare, Täby
Täby
0110-06109

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Elisabeth Faxelid, Professor
 2. Lasse Gottfriedz, Musiklärare
 3. David Andersson, Konstruktör
 4. Shiva Sander, Teknologie doktor
 5. Göran Larsson, Typograf
 6. Jan Wester, Systemspecialist
Täby
0005-06016

http://www.val.se