2014-09-13 06:51:13

Val till kommunfullmäktige i Danderyd - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Catharina Melian, Ösby
 2. Jan Lilja, Klingsta
 3. Anette Jellve, Kevinge
 4. Olov Johansson, Stocksund
 5. Taslima Moon Sheikh, Mörbyskogen
 6. Karsten Inde, Långängen
 7. Ulla Lilja, Klingsta
 8. Iraj Oraji-Guivi, Skogsvik
 9. Jenny Åkervall, Stocksund
 10. Sivert Svärling, Mörbyskogen
 11. Ingrid Elmér, Charlottenberg
 12. Robert Cloarec, Mörbyskogen
 13. Karl Stenqvist, Stocksund
 14. Jelena Röshoff Wedberg, Inverness
 15. Ingar Beckman Hirschfeldt, Stocksund
 16. Bernt Hofström, Skogsvik
 17. Margareta Schwartz, Stocksund
 18. Jan Lindström, Stocksund
 19. Inger Jerstedt Ahl, Ekeby
 20. Inger Ruin, Stocksund
 21. Åke Johansson, Mörbylund
 22. Karin Löfdahl, Långängen
 23. Åke Werner, Enebyberg
 24. Gunilla Sundberg, Ekeby
 25. Kerstin Eliasson, Stocksund
Danderyd
0002-06701

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Siv Sahlström, Kommunalråd
 2. Kristin Eriksson, Geolog
 3. Patrik Nimmerstam, Rektor
 4. Lovisa Eriksson, Jurist
 5. Marcus Engström, Leg. apotekare
 6. Lena Ringstedt, Konsult
 7. Jörgen Elfving, Egen företagare
 8. Eva Lindman Marko, Psykolog
 9. Dick Lindberg, Arkitekt
 10. Inger Fabian, Socionom, diplomerad
 11. Jesper Isaksson, Civilekonom
 12. Anna-Karin Öhrström, Folkskolelärare
 13. Christian Ljungdahl, Civilingenjör
 14. Anna Ohlén, Frisör
 15. Maria Mandahl, Psykologkandidat
 16. Mats Ostelius, Jägmästare
 17. Christina Strenger-Böös, Egen företagare
 18. Jan Christer Eriksson, Professor
 19. Eva Moëll Elmquist, Fil.kand
 20. Agneta Zimmerman, Apotekare
 21. Christina Söderström Lind, Projektledare
 22. Robert Swartling, Egen företagare
 23. Johan Lagerbielke, Civilekonom
 24. Gunilla Stjernberg, Leg. sjukgymnast
 25. Patric Helje, Driftingenjör
 26. Eva Edling, Jur.kand
 27. Hans Kjellman, Fil.pol.mag.
 28. Börje Peratt, Producent
 29. Maja Bergquist, Stallansvarig
 30. Eva Melander, Miljöingenjör
 31. Pontus Dahlström, Entreprenör
 32. Rune Johansson, Gymnastikdirektör
 33. Tord Håkansson, Leg. tandläkare
 34. Bertil Grahn, Byggnadsingenjör
 35. Bo Gradin, Chaufför
 36. Lennart Meldahl, Småföretagare
 37. Marianne Pettersson, Pensionär
 38. Folke Palmgren, Pol.mag.
 39. Eva Wennmalm Eriksson, Fil.mag.
 40. Gustaf Stjernberg, f.d. direktör
Danderyd kommun
0004-09408

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Bengt Sylvan, kommunalråd, Enebyberg
 2. Charlotta Malm, företagare, Djursholm
 3. Jonas Uebel, borgarrådssekreterare, Danderyd
 4. Birgitta Lindgren, egenföretagare, Enebyberg
 5. Lars-Gunnar Wallin, civilekonom, Danderyd
 6. Torun Hegardt, fd undervisningsråd, Djursholm
 7. Magnus Stenflo, Danderyd
 8. Ewa Bergman, speciallärare, Stocksund
 9. Fredrik Palmqvist, sjöofficer, Djursholm
 10. Monica Renstig, företagare, Danderyd
 11. Elvy Svennerstål, fd enhetschef EU, Stocksund
 12. Rolf Lundgren, Djursholm
 13. Maarit Nordmark, civilingenjör, Stocksund
 14. Anders Hektor, kansliråd, Enebyberg
 15. Elisabet Abramovicz, generalsekreterare, Djursholm
 16. Tommy Lindgren, företagare, Enebyberg
 17. Wiveca Haas, egenföretagare, Enebyberg
 18. Ingemar Ståhl, arkitekt SAR, Djursholm
 19. Ulla Löwenhielm, fd skolledare, Djursholm
 20. Robert Roos, civilingenjör, Stocksund
 21. Birgitta Gottfries Dahlberg, företagsläkare, Danderyd
 22. Peter Dörlich, fil mag, Enebyberg
 23. Lilian Grassman, företagare, Danderyd
 24. Tomas Hedborg, redaktör, Danderyd
 25. Marianne Andersson, fil kand, Danderyd
 26. Isak Abramovicz, seniorrådgivare, Djursholm
 27. Ernst Klein, journalist, Danderyd
 28. Ulf Uebel, fd skolledare, Enebyberg
 29. Margareta Sandell, civilekonom, Danderyd
 30. Peter Haas, Enebyberg
 31. Arne Weinz, entreprenör, Djursholm
 32. Agneta Aust Kettis, docent, Djursholm
 33. Ingrid Kärnekull, fil mag, Danderyd
 34. Sorina Weinz, redovisningskonsult, Djursholm
 35. Christina Thorsell, kommunikationschef, Enebyberg
 36. P.O. Håkansson, Danderyd
Danderyd
0003-07189

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Peter Forssman, Direktör
 2. Eva Lannerö, Barnläkare
 3. Eva Borelius-Zätterström, Sjukgymnast
 4. Dorothea Hårleman, Sjukvårdsadministratör
 5. Gustaf Mårtensson, Egen företagare
 6. Lars-Olof Ödlund, tekn. Magister
 7. Christina Hermelin, fd. Byråassistent
 8. Christian Klingspor, Herr
 9. Annika Casteberg, Ekonom
 10. Anders Danielsson, Direktör
 11. Louise Pettersson, Egen företagare
 12. Lena Bergengren, Egen företagare
 13. Iwona Sjölie, Pedagog
 14. Lena Forssman, Pedagog
 15. Ingegerd Linton, fd. Försäkringstjänsteman
 16. Simon Liliedahl, fd. Riksdagsledamot
 17. Curt Hellgren, Lärare
 18. Håkan Johanson, Fastighetskonsult
 19. Olof Hermelin, Företagare
 20. Sven-Olof Eriksson, Tjänsteman
 21. Gunnar Liljegren, Civilingenjör
 22. Bertil Hjelmqvist, fd. Mäklare
Danderyd
0068-07841

KULTURpartiet i Danderyd

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KULTURpartiet i Danderyd

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Kåge Klang, förläggare, Enebyberg
 2. Lars Olsson, konstnär, fil.dr., Danderyd
 3. Anna-Lena Lindström Olsson, samhällsplanerare, civ.ing., Danderyd
 4. Carina Linné, konstnär, kommunik.strateg, Stocksund/Tranholmen
 5. Anna Werner, fotograf, Djursholm
 6. Hans Kolb, skulptör, jur.kand, Stocksund
 7. Birgitta Samuelsson, konstnär, lektor Konstfack, Danderyd
 8. Karin Nordvaller, konstnär, jur.kand, Djursholm
 9. Franciska Sieurin-Lönnqvist, arkeolog, grafisk formgivare, Danderyd
 10. Lars af Sillén, konstnär, egenföretagare, Enebyberg
 11. Barbo Hedberg-Ottosson, musikpedagog, Djursholm
 12. David Puig Serinyà, fotokonstnär, Djursholm
 13. Anna-Lena Borg, konstnär, Biomedicinsk analytiker (BMA), Danderyd
 14. Anna Henryson, konststuderande, Danderyd
Danderyd
1183-08828

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Mikael Adersteg, Egen företagare
 2. Carolin Robson, Jurist
 3. Ruby Rosén, Fil mag, speciallärare
 4. Rolf Hansen, Jägmästare
 5. Gun-Britt Lindström, Kommunikatör och projektledare
 6. Kjell Rosén, Miljösamordnare
 7. Jenny Theng, Fil kand
 8. Fredrik Olsson, PR-konsult
 9. Anna Götlind, Professor
 10. Jonas Lundgren, Inköpare
 11. Paul Fuehrer, Universitetslektor
 12. Ann-Sofi Adersteg, Apotekare
 13. Sven Norén, Datakonsult
 14. Meit Krakau, Läkare
 15. Sigvald Freylander, Egenföretagare
 16. Ingela Carlberg, Friskvårdskonsult, Sjuksköterska
 17. Ann-Marie Sjölinder, Pensionär
Danderyd
0055-06876

Moderaterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Olle Reichenberg, Kommunalråd, 44 år
 2. Isabella Jernbeck, Riksdagsledamot, 52 år
 3. Anders Paulsen, Egenföretagare, 54 år
 4. Carina Erlandsson, Småföretagare, 58 år
 5. Hanna Bocander, Jurist, 33 år
 6. Johanna Hornberger, Jurist, 39 år
 7. Camilla Ferenius, Ekonomie licentiat, 47 år
 8. Inger Olsson-Blomberg, Pol. mag, 63 år
 9. Torsten Sjögren, Pensionerad VD, 67 år
 10. Björn Hamilton, Civilingenjör, 69 år
 11. Jan Lindqvist, Tillväxtchef, 54 år
 12. Erik Hafström, Jur. kand, 75 år
 13. Ulla Hurtig Nielsen, Valcoach, 64 år
 14. Christer Bergquist, Lantbrukare, 66 år
 15. Leo Smidhammar, Företagare, 56 år
 16. Brigitta Hultblad, Analytiker, Nationalekonom, 46 år
 17. Anders Bergstrand, Verksjurist, 68 år
 18. Boris von Uexküll, Läkare, 69 år
 19. Lennart Waldenström, Advokat, 70 år
 20. Bigitta Sundman, Auktoriserad revisor, 48 år
 21. Johan Hjelmqvist, Civilekonom, 52 år
 22. Jennie Lindqvist, Politisk sekreterare, 28 år
 23. Sofia Widegren, Studerande, 21 år
 24. Mats Nilsson, Marknadschef, 66 år
 25. Claes Breitholtz, Managementkonsult, 69 år
 26. Andreas Tidström, Jurist, 55 år
 27. Katja Isacsson, Jurist, 28 år
 28. Peter Lilliebjörn, Affärskonsult, 60 år
 29. Lena Cronvall Morén, Civilekonom, 68 år
 30. Tord Kyhlstedt, Civilekonom, 73 år
 31. Ludvig Waldenström, Fartygsbefäl, Småföretagare, 30 år
 32. Anna Hverén Edman, Bolagsjurist, 37 år
 33. Richard Jansson, Civilekonom, 63 år
 34. Johan Groth, Förbundssekreterare, Tekn.dr, 52 år
 35. Anna Sarkany, Jurist, 48 år
 36. Dario O'Donnell, Legitimerad läkare, 61 år
 37. Sanna Tachmetova, Studerande, 30 år
 38. Sven Carlson, Egenföretagare, 61 år
 39. Robert Nibelius, VD, 53 år
 40. Eva Hiort, Adjunkt, 67 år
 41. Lena Strååt, Fil. kand, 68 år
 42. Mattias Arenius, Företagare, 43 år
 43. Christina Böös, Egenföretagare, 49 år
 44. Hans Hedin, Pensionerad flygvapenofficer, 66 år
 45. Marléne Forsgren, Civilekonom, 57 år
 46. Kaviraj Appadu, Samhällsvetare, 56 år
Danderyd
0001-09411

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Christer Erestål, 49, projektledare, Danderyd
 2. Lars-Olov Höglund, 64, civilingenjör, Danderyd
 3. Rudiger Glassing, 51, chaufför, Danderyd
Danderyd
0110-06096

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Marina A. Davidsdotter, Beteendevetare
 2. Kamil Siddique, Företagare
 3. Erik Hagman, Föreståndare
 4. Gunnar Blomquist, Docent
 5. Marianne Ramström, Pensionär
Danderyd
0005-06011

http://www.val.se