2014-09-13 06:51:13

Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Freddie Lundqvist, 55 år,Oppositionsråd,Törnskogen
 2. Gunilla Hultman, 67 år,Förskolelärare,Häggvik
 3. Richard Meyer, 48 år,Fil kand,Rotebro
 4. Mette Hildingsson, 24 år,Barnskötare,Edsberg
 5. Roger Sjöberg, 41 år,Politisk sekreterare,Edsberg
 6. Swapna Sharma, 56 år,Controller,Edsängen
 7. Joakim Jonsson, 42 år,Kundansvarig,Tureberg
 8. Tanja Bojovic, 64 år,Handläggare,Tureberg
 9. Nemanja Kovacevic, 26 år,Säljare,Tureberg
 10. Lilian Lama, 61 år,Studie- och karriärvägledare,Häggvik
 11. Sven Hovmöller, 66 år,Professor,Helenelund
 12. Anne-Marie Leijon, 47 år,Marknad/elhandel,Rotebro
 13. Robin Sjöberg, 37 år,Sales Tool&process champion,Edsberg
 14. Julia Saaristo Mäkitalo, 27 år,Studerande,Kvarnskogen
 15. Peter Nyberg, 39 år,Tegelhagen
 16. Anna Vikström, 57 år,Med.Dr.,Edsbacka
 17. Ridvan Bozan, 27 år,Redovisningsekonom,Tureberg
 18. Berit Forsberg, 69 år,Svampkonsulent,Törnskogen
 19. Per Malmquist, 54 år,Ekonomichef,Sjöberg
 20. Liv Ericsson, 35 år,Förskolelärare,Häggvik
 21. Juwanro Haddad, 39 år,Spårvagnsförare,Tureberg
 22. Ida Johansson, 36 år,Kommunikatör,Töjnan
 23. Bashar Tancro Hussein, 26 år,Jobbcoach/Fritidsledare,Tureberg
 24. Katarina Roa Godoy, 23 år,Studerande,Tureberg
 25. Bjarne Isacson, 59 år,Ombudsman,Helenelund
 26. Nehayat Ahmad, 51 år,Farmaceut,Norrviken
 27. Lars Vestberg, 49 år,Expeditionsassistent,Edsberg
 28. Jennie Hertzman, 32 år,Sociolog,Tureberg
 29. Henrik Gustafsson, 39 år,Pol mag,Viby
 30. Esdigül Sahin, 47 år,Redovisningsekonom,Töjnan
 31. Kjell Ekdahl, 76 år,Pensionär,Edsängen
 32. Siv Enström, 69 år,Fil kand,Fågelsången
 33. Mohamed Musa, 26 år,Fältsekreterare,Tureberg
 34. Stina Bergman Ericsson, 70 år,Pensionär,Sjöberg
 35. David Ask, 70 år,Jur kand,Tureberg
 36. Vivian Enochsson, 74 år,Pensionär,Tureberg
 37. Stig Nyman, 71 år,Pensionär,Edsberg
 38. Ingegerd Ask, 69 år,Pensionär,Tureberg
 39. Karl-Erik Karlsson, 70 år,Pensionär,Rotebro
 40. Yvonne Westerback, 55 år,Vårdbiträde,Töjnan
 41. Sipan Ismail, 51 år,Handläggare,Norrviken
 42. Laura Fuenzalida Karlsson, 65 år,Lagerarbetare,Rotebro
 43. Erik Isacson, 31 år,Studerande,Tureberg
 44. Margareta Henkel, 72 år,Statistiker,Törnskogen
 45. Ola Asplund, 60 år,Utredningschef,Töjnan
 46. Christina Härd, 70 år,Pensionär,Häggvik
 47. Alfonso Ramirez, 51 år,Verkstadsmekaniker,Edsberg
 48. Annica Collstam, 56 år,Fackligt ombud,Norrviken
 49. Magnus Wretman, 48 år,Fackligt ombud,Tureberg
 50. Solvig Cadenius, 76 år,Pensionär,Rotebro
 51. Shashi Kant Sharma, 66 år,Affärsman,Tureberg
 52. Kerstin Edlund, 79 år,Pensionär,Häggvik
 53. Safa Gürsoy, 57 år,Taxiförare,Tureberg
 54. Maud Frunck, 70 år,Pensionär,Landsnora
 55. Hugo Olivares, 61 år,Datatekniker,Tureberg
 56. Anita Gustafsson, 72 år,Pensionär,Häggvik
 57. Gunnar Lamin, 75 år,Pensionär,Edsbacka
 58. Maj Sjöberg, 72 år,Pensionär,Edsberg
 59. Ove Nilsson, 75 år,Pensionär,Kärrdal
 60. Siv Gustavsson, 69 år,Pensionär,Viby
 61. Henning Carlsson, 74 år,Pensionär,Tureberg
Sollentuna Första och Andra
0002-06339

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Anna Myrhed, 39 år, Jurist, Töjnan
 2. Bo Hansson, 55 år, Ekonomichef, Häggvik
 3. Josefin Silverfur, 38 år, Maskinleverantör, Skälby
 4. Lars Kallander, 54 år, Systemansvarig, Tunberget
 5. Ulf Brangenfelt, 73 år, Civilekonom, Norrviken
 6. Magnus Håkansson, 38 år, Lärare, Silverdal
 7. Mi Irveland, 42 år, Jurist, Edsviken
 8. Josefin Östregård, 36 år, Personalvetare,Tegelhagen
 9. Eva Wenker, 52 år, Förskolelärare, Viby
 10. Margareta Cantell, 72 år, Läkare, Helenelund
 11. Åsa Svedberg, 39 år, Resekonsulent, Kärrdal
 12. Bernt Josephson, 51 år, Företagare, Edsängen
 13. Allan Blomquist, 67 år, Ingenjör, Rotebro
 14. Elanor Kallander, 23 år, Spa-konsulent, Tunberget
 15. Christer Östregård, 69 år, Pensionär, Edsberg
 16. Anders Pettersson, 40 år, Egenföretagare, Landsnora
 17. Herman Gyllenhaal, 80 år, Ansvarig utgivare, Edsberg
 18. Marie Johansson Imre, 53 år, Egenföretagare, Töjnan
 19. Göran Bölske, 68 år, Veterinär, Rotebro
 20. Maj-Britt Lindholm, 70 år, Pensionär, Kärrdal
 21. Bengt Nilsson, 60 år, Datatekniker, Töjnan
 22. Arne Westling, 77 år, Pensionär, Norrviken
 23. Martin Imre, 51 år, Egenföretagare, Töjnan
 24. Kerstin Myrehed, 79 år, f.d. Rektor, Rotebro
Sollentuna kommun
0004-07145

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Anna-Lena Johansson, kommunalråd, Norrviken, 50 år
 2. Anders Morin, ekonom, Viby, 57 år
 3. Per Gibson, ingenjör, Edsviken, 57 år
 4. Moa Rasmusson, politisk sekr., Skälby, 33 år
 5. Per Altenberg, ämnesråd, Tureberg, 42 år
 6. Carina Knorpp, ämnesråd, Helenelund, 48 år
 7. Ashkan Kasbi, företagare, Skälby, 35 år
 8. Gunnar Bergqvist, v. ordf. kultur- o fritidsn., Töjnan, 67 år
 9. Britt-Inger Kajnäs, leg. sjuksköterska, Rotebro, 55 år
 10. Peter Ahlström, idrottsstrateg, Solängen, 43 år
 11. Hanna Clerkestam, civilekonom, Tureberg, 36 år
 12. Pär Åkerström, handläggare, Edsbacka Gärde, 53 år
 13. Kristin Blücher, jurist, Silverdal, 39 år
 14. Henrik Thureson, kulturskolechef, Tureberg, 40 år
 15. Ann-Charlotte Helmersson, översättare, Töjnan, 61 år
 16. Zakaria Hamdis, student, Edsberg, 26 år
 17. Gun-Lis Roos, banktjänsteman, Tureberg, 72 år
 18. Kjell Ericson, IT-konsult, Rotebro, 43 år
 19. Ann-Charlotte Erixon, konsumentvägledare, Edsviken, 49 år
 20. Bo Johansson, arkivarie, Töjnan, 53 år
 21. Per-Olov Lisén, konsultchef, Rotebro, 52 år
 22. Christina Nelson Södersten, civilekonom, Häggvik, 48 år
 23. Harald von Koch, ekonom, Fågelsången, 47 år
 24. Mirjam Nevalainen, socionom, Edsberg, 31 år
 25. Johan Edlund, klienthandläggare, Tureberg, 33 år
 26. Rikard Kaiser, ingenjör, Rotebro, 53 år
 27. Elisabeth Nemert, författare, Landsnora, 64 år
 28. Maria Leissner, ambassadör, Töjnan, 58 år
 29. Eirik Jungar, student, Tureberg, 22 år
 30. Britt-Mari Lindberg, speciallärare, Tegelhagen, 69 år
 31. Thorwald Larsson, tjänsteman, Norrviken, 56 år
 32. Fredrik Södersten, civilingenjör, Häggvik, 52 år
 33. Mats Linder, konsult, Tureberg, 69 år
 34. Camilla Ericson, trafikassistent, Rotebro, 42 år
 35. Fredrik Odell, försäljningschef, Edsviken, 48 år
 36. Karl-Erik Eriksson, civilingenjör, Norrviken, 79 år
 37. Carina Bindzau, jurist, Edsängen, 68 år
 38. Esbjörn Melin, kanslichef, Kärrdal, 70 år
 39. Karin Rudling, överläkare, Edsviken, 56 år
 40. Gerry Johansson, företagare, Norrviken 59 år
 41. Magnus Blixt, leg. grundskollärare, Tureberg, 43 år
 42. Britt-Marie Seger, speciallärare, Sjöberg, 77 år
 43. Lars Hedberg, ingenjör, Norrviken, 70 år
 44. Göran C-O Claesson, författare, Rotsunda, 86 år
 45. Anne-Marie Nelander, fil.kand., Vaxmora, 67 år
 46. Jan-Erik Nyberg, civilekonom, Vaxmora, 73 år
 47. Marianne Lundqvist, leg. sjuksköterska, Edsbacka, 89 år
 48. Lennart Gabrielsson, f.d. kommunalråd, Kärrdal, 68 år
Sollentuna
0003-06734

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Magnus Ramstrand, Ordf.Kultur/Fritidsnämnd
 2. Sonia Lunnergård, Kommunpolitiker
 3. Carlos Romero, IT-konsult
 4. Eva Ireblad, Specialpedagog
 5. Bert Christiansson, Företagare
 6. Anna von Essen, Vårdare
 7. Håkan Larsson, Pol.mag
 8. Towe Ireblad, Civ.ing/Miljökonsult
 9. Gunnar Rubensson, Pensionär
 10. Sofi Haack, Lärarstudent
 11. Seppo Karmitsa, Företagare
 12. Simon Olsson, Pressekreterare
 13. Fredrik Hahne, Managementkonsult
 14. Theresia Olsson Neve, Fil.dr/Ordf.Mikaelskolan
 15. Anders Roos, Prost Svenska kyrkan
 16. Gert Nordin, Gymnasielärare/VDM
 17. Irmeli Patricius, Administratör
 18. Jakob Forssmed, Statssekreterare
 19. Ragnar Ståhle, Adjunkt
 20. Karin Lindell, Leg. sjuksköterska
 21. Karl-Åke Isaksson, Ingenjör
 22. Jan Better, Pol.mag
 23. Carla Vila Verde Vidén, Folkhögskolelärare/Pastor
 24. Jonas Hedman, Marknadsekonom
 25. Bertil Bångman, Tekniskt säljstöd
 26. Johanna Patricius, Studerande
 27. Ivar Lundgren, Författare
 28. Gunnar Lunnergård, Planarkitekt
 29. Amal Karam, Jurist
 30. Olle Ireblad, Ingenjör
 31. Joakim Erdtman, Politiskt sakkunnig
 32. Rose-May Östling, Barnmorska
 33. Jan Fjellstedt, Kulturvetare
 34. Swen Bergling, Konsult
Sollentuna kommun
0068-07865

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Peter Godlund, Grundskollärare, Edsbacka
 2. Josefin Utas, Teknisk doktor i kemi, Silverdal
 3. Christoffer Sjögren, Student, Tureberg
 4. Monika Wallström, Journalist, Fågelsången
 5. Jerker Dalunde, Fotograf, Edsberg
 6. Elin Löfman, VVS-ingenjör, Rotebro
 7. Ali Tehrani, Ekonom, Tureberg
 8. Elisabet Wallgren, Statsvetare, Silverdal
 9. Josef Sagar, IT-specialist, Västra Tureberg
 10. Ingrid Måhl, Lågstadielärare, Tureberg
 11. Lasse Jäger, Hantverkare, Rotsunda
 12. Christian Castenskiold, Gymnasielärare, Edsberg
 13. Rosie Karlsson, Projektledare, Rotsunda
 14. Henrik Lilliehöök, Civilingenjör, Helenelund
 15. Nora A. Eklund, Studerande, Kärrdal
 16. Bengt Cedrenius, Pensionär, Skälby
 17. Anna Brown, Bibliotekarie, Helenelund
 18. Johan Mattisson, Systemutvecklare, Tureberg
 19. Kristin Lilieqvist, Jämställdhetskoordinator, Häggvik
 20. Åsa Berner, Lärare, Landsnora
 21. Thorvald Eriksson, Pensionär, Fågelsången
 22. Birgitta Nüth Ericson, Ekonom, Vaxmora
 23. Lilian Nowak, Pensionär, Skälby
 24. Marianne Hermansson, Pensionär, Tureberg
Sollentuna Första, Sollentuna Andra
0055-06445

Moderaterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Douglas Lithborn, Kommunstyrelsens ordförande, 47 år, Rotebro
 2. Maria Stockhaus, Civilekonom, 51 år, Fågelsången
 3. Thomas Ardenfors, Utskottsordförande, 46 år, Häggvik
 4. Birgitta Schwinn, Leg. Dietist, 68 år, Nytorp
 5. Benkt Kullgard, Nämndordförande, 71 år, Töjnan
 6. Oscar Nyströmer, IT-ansvarig & avdelningschef, 51 år, Sjöberg
 7. Jeanette Lindberg, Studerande, 22 år, Häggvik
 8. Henrik Thunes, Kommunfullmäktiges ordförande, 42 år, Rotebro
 9. Maria Olovsson, Landstingsrådssekreterare, 49 år, Edsviken
 10. Björn Karlsson, Överste 1:a graden, 70 år, Häggvik
 11. Ebba Guhnby, Studerande, 24 år, Norrviken
 12. Torbjörn Rosdahl, Finanslandstingsråd, 65 år, Sjöberg
 13. Marie Hård, Specialisthandläggare/projektledare, 62 år, Norrviken
 14. Edvin Alam, Studerande, 25 år, Edsberg
 15. Tobias Nehm, IT- och verksamhetskonsult, 25 år, Tureberg
 16. Linda Söderberg, Studerande, 20 år, Norrviken
 17. Henrik von Vegesack, Överste, 71 år, Tureberg
 18. Tomas Franzén, Ingenjör, 70 år, Edsviken
 19. Agneta Sjöstedt, Vd-sekreterare, 71 år, Edsberg
 20. Ulf Zettervall, Civilekonom, 71 år, Töjnan
 21. Carl Fredrik Lagerfeldt, Nätverkstekniker, 22 år, Tureberg
 22. Agneta Fraser, Butikschef, 64 år, Tureberg
 23. Mona Jacobs, Sekreterare, 76 år, Edsberg
 24. Anders Hultkvist, Civilekonom, 68 år, Töjnan
 25. Henrik Ulfvarson, Studerande, 20 år, Tureberg
 26. Soley Aksöz Lithborn, Marknadsförings- & redovisningskonsult, 43 år, Rotebro
 27. Folke Anger, Civilingenjör, 41 år, Rotebro
 28. Richard Javadi, Företagare, 41 år, Edsberg
 29. Birgitta Sturesson, Miljö & hälsoskyddsinspektör, 64 år, Edsberg
 30. Åsa Nybacka, Doktorand, 49 år, Sjöberg
 31. Oscar Lavas, Företagare, 31 år, Rotebro
 32. Lennart Friis, Civilingenjör, 72 år, Helenelund
 33. Inger Hjalmarsson Vertovec, Anställd i familjeföretag, 68 år, Tureberg/Edsviken
 34. Johan Kjellgren, Civilingenjör, 46 år, Edsviken/Helenelund
 35. Eva Tunér, Leg. sjuksköterska, 68 år, Fågelsången
 36. Åke Frodin, Egenföretagare, 79 år, Tureberg
 37. Catarina Sannergren, Studerande, 38 år, Norrviken
 38. Amir Tork, Civilingenjör, 43 år, Törnskogen
 39. Rickard Truedsson, Projektledare, 47 år, Fågelsången
 40. Tomas Wetterlund, Vd, 38 år, Landsnora
 41. Gunnar Örnéus, Egenföretagare, 67 år, Rotsunda Gård
 42. Jan Elshult, Civilingenjör, 59 år, Viby
 43. Jasmine Lindblad, Studerande, 18 år, Sjöberg
 44. Amir Vesnic, Studerande, 18 år, Vaxmora
 45. Inger Hildingsson, Marknadschef, 48 år, Edsviken
 46. Nils-Erik Cramizar, 65 år, Tureberg
 47. Christoffer Roos, Vd, 35 år, Sjöberg
 48. Nelly Visanji, 40 år, Häggvik
 49. Bo Halbert, Civilekonom, Egenföretagare, 67 år, Hersby
 50. Åsa Söderbergh, Företagare, 44 år, Tureberg
 51. Kerstin Fryklund, PA-socionom, fd. arbetsförmedlare, 64 år, Norrviken
 52. Margaretha Svegander, Tjänsteman, 82 år, Töjnan
 53. Agnetha Söderhjelm, Livskonsult, 64 år, Tureberg
 54. Marianne Lindmark, Jur. kand., 68 år, Helenelund
 55. Lars-Erik Svegander, Fd Personaldirektör, 73 år, Töjnan
 56. Roger Westman, Systemadministratör, 47 år, Viby
 57. Johan Hermelin, Organisationskonsult, 67 år, Tureberg
 58. Per Hådell, Ingenjör-emeritus, 75 år, Tegelhagen
 59. Gustaf Skulason, Småföretagare, 65 år, Tureberg
 60. Lars Erik Hermansson, Överstelöjtnant, 62 år, Töjnan
Sollentuna Första & Sollentuna Andra
0001-08798

Sollentunapartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sollentunapartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Ewa Hellström-Boström, idrottslärare
 2. Johnny Rönnberg, elkonsult
 3. Anki Elken, jämställdhetsentreprenör
 4. Tommy Ström, droskägare
 5. Ann Furugård, egenföretagare
 6. Mattias Gustafsson Hillesö, kiropraktor
 7. Marcus Gustafsson Hillesö, systemutvecklare
 8. Harriet Goliath, leg. logoped
 9. Niclas Eidenert, hantverkare
 10. Göran Eidenert, f.d. åkeriägare
 11. Rolf Wagner, trädgårdsskötare
 12. Lisa Elken, studerande
 13. Lennart Boström, leg. läkare
 14. Heidi Hellström-Boström, sjuksköterska
 15. Nermin Mutevelic, byggentreprenör
 16. Heidi Jergovsky, undersköterska
 17. Britta Hansson, textilkonstnär
 18. Ersa Olsson, pensionär
 19. Stig Ericsson, inköpare
 20. Sture Pettersson, bankdirektör
 21. Eje Sandberg, civilingenjör
 22. Anna Britta Jansson, översättare
 23. Elly Blom, fritidsledare
 24. Dick Hansson, inredningsarkitekt
 25. Anita Wedlund, pensionär
 26. Margareta Gruvsved, fru
Sollentuna kommun
0046-08382

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Ludvig Aspling, 31, jur. stud
 2. Josefin Helander, 25, studerande
 3. Anders Sundholm, 65, lärare
 4. Torbjörn Niklasson, 67, fd banktjänsteman
 5. Urban Löthman, 68, säljare
 6. Peter Lundgren, 44, kranbilsförare
 7. Kanokkaew Suttivises, 53, undersköterska
Sollentuna
0110-07266

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Barkat Hussain, IT-konsult
 2. Samuel Scherman, Studerande
 3. Qarina Ström
 4. Tommy Jonsson, Lagerarbetare
 5. Emma Bodén Rocque, Leg. sjuksköterska
 6. Elisabet Hägglund, Arbetsmarknadskonsulent
 7. Hans Jakobsson, Biodlare
 8. Miranda Gatti, Studerande
 9. Erik Grahn, Jurist
Sollentuna
0005-06533

http://www.val.se