2014-09-13 06:51:13

Val till kommunfullmäktige i Lomma - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Lisa Bäck, Oppositionsråd
 2. Lars Carlén, Fil. dr.
 3. Helena Jönsson, Tjänsteman
 4. Rune Netterlid, Servicechef
 5. Barbro Söderberg, Lektor
 6. Conny Bäck, Miljösamordnare
 7. Karl-Gustav Nilsson, Försäkringshandläggare
 8. Annika Mårtensson, Lärare
 9. Fredrik Högberg, Verksamhetsutvecklare
 10. Arne Lindgren, Elektriker
 11. Karin Everlund, Assistent
 12. Håkan Löfgren, Arkitekt SAR/MSA
 13. Lennart Nilsson, Verktygsmakare
 14. Pia Johnson, Butikssäljare
 15. Henri Gossé, Gymnasielärare
 16. Christel Åkerman, Läkare
 17. Per Bengtsson, Leg.Sjuksköterska
 18. Anna-Karin Åkerman, Civilekonom
 19. Thomas Dahlbom
 20. Alma Salcinovic, Rektor
 21. Kjell Nilsson
 22. Eva Netterlid, Klinisk prövningsledare
 23. Björn Jönsson, Pensionär
 24. Marie Sand, Projektledare
 25. Ann-Kristin Leijon, Barnskötare
 26. Staffan Fareld
 27. Charlott Liljestrand, Studie- och yrkesvägledare
 28. Åke Björkman, Pensionär
 29. Maj-Lis Persson, Pensionär
 30. Anna-Greta Wandegren-Heinegård, Fd.Postmästare
 31. Monica Åkerberg
Lomma
0002-05701

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Martha Henriksson-Witt, Jur kand., Önnerup, 31 år
 2. Lars-Göran Svensson, Civilekonom, Borgeby, 67 år
 3. Johan Brahme, Eldriftsansvarig, Fjelie, 27 år
 4. Rikard Hansson Frostgård, Lantbrukare, Önnerup, 55 år
 5. Sven-Bernhard Brahme, Agronom, Fjelie, 66 år
 6. Gun Lindh, fd hemvårdare, Bjärred, 72 år,
 7. Cecilia Edelborg Christensen, Ekonom, Bjärred, 43 år
 8. Maj Ottosson, Pensionär, Habo Ljung, 74 år
Lomma
0004-06052

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Remco Andersson, Representant, Bjärred
 2. Britt Hjertqvist, Leg. sjukgymnast, Lomma
 3. Stefan Calling, Civilingenjör, Bjärred
 4. Gunilla Lundström, Journalist, Fil.dr, Lomma
 5. Rolf Lundh, Ingenjör, Habo Ljung
 6. Gunilla Tynell, Lärare, Bjärred
 7. Carin Andersson, IT Systemansvarig, Lomma
 8. Yvonne Andreasson, Fil.mag., Lomma
 9. Anders Olsson, Pensionär, Lomma
 10. Peter Appel, Psykolog, Docent, Lilla Lomma
 11. Gun-Britt Ohlsson, Biomedicinsk analytiker, Bjärred
 12. Eva-Lotta Grantén, Stiftskanslichef, Bjärred
 13. Emma Lindqvist, Studerande, Fjelie
 14. Roger Brinck, Grafisk formgivare, Lomma
 15. Rune Larsson, Direktor, Lomma
 16. Sven Eric Davidsson, Pensionär, Lomma
 17. Jan Schön, Ingenjör, Lomma
 18. Bengt Håkansson, Pensionär, Bjärred
Lomma
0003-06057

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Anna-Karin Davidsson, Lärare
 2. Urban Girhammar, Tekn. doktor
 3. Peter Schön, Förvaltare
 4. Johan Davidsson, Civilingenjör
 5. BG Svensson, Civilekonom
Lomma
0068-08052

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Johan Holmqvist, 49 år, Tekn. Dr., Senior miljöspecialist, Lomma
 2. Anders Danielsson, 33 år, Civilingenjör/Miljö- och hållbarhetskonsult, Lomma
 3. Louise Herslow, 68 år, Leg. Psykolog, Bjärred
 4. Bert Selmer, 62 år, Packaging Manager, Lomma
 5. Jan Rydén, 67 år, Hortonom, Lomma
 6. Hanna Holmqvist, 18 år, Studerande, Lomma
 7. Greger Trobäck, 44 år. Lärare, Borgeby
 8. Monika Ahlström Olsson, 49 år, Hortonom, Bjärred
Lomma
0055-07447

Moderaterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Anders Berngarn, 58 år, rektor, Lomma
 2. Claes Hedlund, 68 år, f.d. regionchef, Bjärred
 3. Sofia Forsgren Böhmer, 48 år, civilekonom, Bjärred
 4. Carin Hansson, 60 år, servicerådgivare, Fjelie
 5. Robert Wenglén, 46 år, ekonomie doktor, Bjärred
 6. Jerry Ahlström, 50 år, rektor, Lilla Lomma
 7. Christian Idström, 62 år, konsult, Flädie
 8. Emma Köster, 27 år, lärare, Lomma
 9. Alf Michelsen, 61 år, byggkonsult, Lomma
 10. Gustav Carlberg, 22 år, studerande, Lomma
 11. Mozhgan Zachrison, 51 år, universitetslärare, Lomma
 12. Lennart Månsson, 63 år, ingenjör, Lomma
 13. Elisabeth Svensson, 45 år, ekonomichef, Bjärred
 14. Cia Barwén, 49 år, marknadsassistent, Bjärred
 15. Bert Larsson, 54 år, kriminalinspektör, Lomma
 16. Anders Widesjö, 63 år, civilekonom, Lomma
 17. Christina Unell, 68 år, distriktsläkare, Bjärred
 18. Patrik Bystedt, 50 år, tandtekniker, Lomma
 19. Anita Fränninge, 71 år, f.d. lärare, Bjärred
 20. Richard Jerneborg, 41 år, kundinformatör, Bjärred
 21. Göran Tufvesson, 47 år, affärschef, Lomma
 22. Joy Nilsson, 26 år, färskvaruchef, Lomma
 23. Jonathan Nyqvist, 19 år, studerande, Lomma
 24. Monica Thomhave Jeding, 65 år, barnskötare, Bjärred
 25. Åsa Ahlström, 48 år, musiklärare, Lilla Lomma
 26. Martin Johansson, 51 år, regionchef, Bjärred
 27. Ola Ahlqvist, 66 år, elingenjör, Bjärred
 28. Anna Ericson, 46 år, receptionist, Lomma
 29. Johan Danielsson, 37 år, VD, Bjärred
 30. Elisabeth Rosenquist, 68 år, fil. kand., Bjärred
 31. Attila Beck, 68 år, ekonom, Bjärred
 32. Krister Wiman, 52 år, produktionsledare, Bjärred
 33. Charlott Enocson, 45 år, fil. mag., Bjärred
 34. Oskar Syrén, 21 år, studerande, Bjärred
 35. Peter Davidsson, 62 år, civilingenjör, Lomma
 36. Anita Ekdahl, 70 år, biomedicinsk analytiker, Bjärred
 37. Magnus Hansson, 36 år, jur. kand., Lomma
 38. Tommy Nilsson, 70 år, företagare, Lomma
 39. Claes Ulveryd, 66 år, civilingenjör, Bjärred
 40. Miriam Ahlström, 18 år, studerande, Lilla Lomma
 41. Gunnel Holmquist, 65 år, företagare, Borgeby
 42. Cecilia Wittrock Lindoff, 49 år, samhällsvetare, Bjärred
 43. Janina Pettersson, 62 år, lärare, Flädie
 44. Monica Sandelin, 69 år, f.d. socialarbetare, Bjärred
 45. Leslie Qvandrup, 38 år, teknisk samordnare, Bjärred
 46. Stefan Lindblad, 63 år, underrättelsehandläggare, Lomma
 47. Bengt Göransson, 59 år, inköpschef, Lomma
 48. Kim Köster, 35 år, egen företagare, Lomma
 49. Björn Haaland, 67 år, läkare, Lomma
 50. Martin Thysell, 33 år, jur. kand., Bjärred
 51. Malin Taggu, 35 år, studerande, Lomma
 52. Ingbritt Mildner, 68 år, talpedagog, Bjärred
 53. Anders Olin, 39 år, läkare, Habo Ljung
 54. Marc Schildt, 50 år, IT konsult, Bjärred
Lomma
0001-05640

SPI Välfärden

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SPI Välfärden

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Birgit Bengtsson
 2. Erik Kamph
 3. Solveig Björklund
 4. Birgitta von Freytag
 5. Elsa Edahl
 6. Christer Philipson
 7. Bengt Bengtsson
 8. Birgitta Strand
 9. Kenneth Sjöland
Lomma
0107-08559

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Lina Jonsson, 35, Undersköterska, Lomma
 2. Per Jerlenäs, 53, Ekonom, Bjärred
 3. Åsa P Wittenfelt, 55, Lärare, Lomma
Lomma
0110-07292

http://www.val.se