2014-09-13 06:51:13

Val till kommunfullmäktige i Öckerö - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Maria Brauer, Hönö
 2. Ronnie Bryngelsson, Rörö
 3. Gun Simonsson, Öckerö
 4. Willy Andersson, Källö Knippla
 5. Carina Schüttler Johannesson, Hönö
 6. Jan-Åke Simonsson, Öckerö
 7. Lena Hermansson, Öckerö
 8. Thomas Wijk, Hönö
 9. Jan-Ivar Ivarsson, Hönö
 10. Anders Olofsson, Hönö
 11. Christina Persson, Hönö
 12. Paul Magnusson, Hälsö
 13. Johanna Nydelius, Öckerö
 14. Bert Corneliusson, Fotö
 15. Frida Edman, Hönö
 16. Tommy Andersson, Öckerö
 17. Maj Britt Dahlborg, Öckerö
 18. Morgan Simonsson, Öckerö
 19. Ulrika Widell, Öckerö
 20. Rolf Johansson, Hönö
 21. Lena Berglund, Hönö
 22. Tony Curry, Öckerö
 23. Gert Jonsson, Hönö
 24. Åsa Snare, Bohus Björkö
 25. Olle Ludvigsson, Hälsö
 26. Reine Andersson, Hönö
 27. Dan Eriksson, Hönö
Öckerö
0002-06813

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Mathias Nordal, 23 år, Sjuksköterskestudent och undersköterska
Öckerö
0004-09563

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Göran Ohlsson, Öckerö
 2. Ulrica Almhöjd, Björkö
 3. Ingvar Svensson, Källö-Knippla
 4. Vera Molin, Hönö
 5. Charlotte Eriksson, Kalvsund
 6. Johan Utbult, Öckerö
 7. Kjell Torsede, Öckerö
 8. Hans Alveros, Björkö
 9. Marianne Lönn, Hönö
 10. Victor Malmborg, Fotö
 11. Margareta Nyqvist Asker, Hönö
 12. Karin Bergqvist, Björkö
 13. Eva Wennström, Björkö
 14. Ola Alexandersson, Björkö
 15. Carl Gunnar Lidström, Öckerö
 16. Hannah Utbult, Öckerö
 17. Anders Post, Öckerö
 18. Helena Larsson, Björkö
 19. Gösta Aronsson, Hönö
 20. Birgitta Gustavsson, Fotö
 21. Leif Larsson, Björkö
 22. Annika Westh, Hönö
 23. Urban Jemtsjö, Hönö
 24. Kerstin Torsede, Öckerö
 25. Per-Olof Olsson, Fotö
 26. Patrik Lund, Fotö
 27. Lena Olsson, Fotö
Öckerö
0003-09102

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Jan Utbult, 44 år, Läromedelsförfattare, Öckerö
 2. Eva Wallin, 47 år, Civilingenjör, Öckerö
 3. Gustav Fransson, 26 år, Studerande, Hönö
 4. Anne-Lie Sundling, 61 år, Undersköterska, Öckerö
 5. Gunnar Alexandersson, 63 år, Ingenjör, Hönö
 6. Martina Kjellqvist, 43 år, Företagare, Rörö
 7. Michael Bossen, 21 år, Ombudsman, Öckerö
 8. Robertho Settergren, 33 år, Politisk sekreterare, Hönö
 9. Sandra Dangardt, 39 år, Personalansvarig, Hönö
 10. Håkan Olsson, 65 år, Distriktsläkare, Hälsö
 11. Erica Thorén, 36 år, Ambulanssjuksköterska, Öckerö
 12. Michael Sjögren, 51 år, Sjukgymnast, Öckerö
 13. Martina Lindqvist, 46 år, Eventkoordinator, Öckerö
 14. Jan-Olof Nilsson, 46 år, VA-konsult, Öckerö
 15. Maria Dubari, 36 år, Fältassistent, Öckerö
 16. Lars Henriksson, 69 år, Företagare, Bohus-björkö
 17. Matz Torgeby, 60 år, Markutvecklare, Hälsö
 18. Lisbeth Lindquist, 71 år, Pensionär, Öckerö
 19. Lars-Gunnar Jörnestrand, 57 år, Företagare, Fotö
 20. Margret Simonsson, 59 år, Lärare, Öckerö
 21. Hans Wickstrand, 47 år, Elmontör, Öckerö
 22. Samuel Utbult, 43 år, Mätdonsadministratör, Hönö
 23. Maria Utbult, 44 år, Rektor, Öckerö
 24. Johan Hamnebo, 40 år, Befälhavare, Hönö
 25. Linus Torgeby, 37 år, Projektledare, Öckerö
 26. Anette Zälter, 50 år, Samordnare, Fotö
 27. Tore Eskilsson, 71 år, Personlig assistent, Hönö
 28. Britt-Louise Martinsson, 61 år, Distriktssköterska, Öckerö
 29. Bengt Lardmo, 62 år, Produktionsledare, Öckerö
 30. Elin Jörnestrand, 36 år, Hemarbetande, Fotö
 31. Claes Sandros, 40 år, IT-arkitekt, Hönö
 32. Peter Johansson, 49 år, Möbelhandlare, Hönö
 33. Hanna Svensson, 40 år, Applikationskonsult, Öckerö
 34. Stefan Nordin, 48 år, Egenföretagare, Öckerö
 35. Börje Dubari, 33 år, Produktchef, Öckerö
 36. Henrik Börjesson, 48 år, Datoringenjör, Öckerö
 37. Dag Göransson, 61 år, Väktare, Hönö
 38. Christina Simonsson, 47 år, Sjuksköterska, Hälsö
 39. Sten-Arne Berntsson, 69 år, Pensionär, Fotö
 40. Bertil Adolfsson, 72 år, f.d. fiskare, Öckerö
Öckerö kommun
0068-08558

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Boel Lanne, 64 år, biokemist, Grötö
 2. Nicklas Attefjord, 40 år, ombudsman, Öckerö
 3. Birgitta Abrahamsson, 48 år, gymnasielärare, Hönö
 4. Sylke Sandberg, 73 år, f.d. lärare/dramapedagog, Hälsö
 5. Margareta Jaksch, 73 år, pensionär,Hönö
 6. Anton Abrahamsson, 43 år, historielärare,Hönö
 7. Anna Skrapste, 42 år, miljövetare, Hönö
 8. Ann-Louise Hohlfält, 38 år, projektledare, Björkö
 9. Anna-Lena Helling, 50 år, socionom, Björkö
 10. Andreas Torgersson, 36 år, projektledare, Hönö
 11. Julia Abrahamsson, 33 år, student, Hönö
 12. Harriet Karlsson, 62 år, läkarsekreterare, Öckerö
 13. Jan Asplund, 73 år, f.d. tandläkare, Hönö
 14. Ewa Wennberg, 62 år, skolledare, Bohus Björkö
 15. Margaretha Backman, 77 år, psykolog, Rörö
 16. Robert Nordberg, 47 år, förskollärare, Hönö
Öckerö
0055-05946

Moderaterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Arne Lernhag, Öckerö
 2. Kent Lagrell, Öckerö
 3. Malin Tisell, Rörö
 4. Bengt Olausson, Bohus-Björkö
 5. Eivind Orvarsson, Källö-Knippla
 6. Jim Adolfsson, Hälsö
 7. Jennie Wernäng, Öckerö
 8. Björn Johansson, Bohus-Björkö
 9. Kenth Pettersson, Öckerö
 10. Cassandra Köbbel, Öckerö
 11. Max Lagrell, Öckerö
 12. Christer Holmer, Bohus-Björkö
 13. Stefan Granstav, Bohus-Björkö
 14. Stig Ottosson, Fotö
 15. Daniel Samuelsson, Öckerö
 16. Jan Hansson, Öckerö
 17. Jörgen Olsen, Hönö
 18. Viktor Ivarsson, Hönö
 19. Peter Jörnestrand, Fotö
 20. Kerstin Sterner, Öckerö
 21. Lennart Pettersson, Hälsö
 22. Andreas Rydbo, Hönö
 23. Anders Kjellgren, Hönö
 24. Mia Thylander, Kalvsund
 25. Carolina Linderhav, Hönö
 26. Claes Magnusson, Öckerö
 27. Owe Bellman, Hönö
 28. Håkan Beskow, Fotö
 29. Åke Johansson, Källö-Knippla
 30. Hans Bryngelhed, Öckerö
 31. Claes Danielsson, Hönö
 32. Lennart Samuelsson, Hönö
 33. Jonas Olausson, Bohus-Björkö
 34. Lisa Olofsson, Fotö
 35. Ulf Thylander, Kalvsund
 36. Dick Lagrell, Öckerö
 37. Gunnar Bryngelhed, Öckerö
 38. Lennart Olsson, Öckerö
 39. Helene Berntsson, Hönö
 40. Per Utbult, Hönö
 41. Martin Lindberg, Bohus-Björkö
 42. Christer Seger, Fotö
Öckerö
0001-08536

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Hans Karlsson, 40,Fastighetsskötare,Hönö
 2. Christer Märs, Arbetsledare,59,Hönö
Öckerö
0110-07548

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Annika Andersson, Kalvsund
 2. Göran Billvall, Bohus-Björkö
 3. Annkie Fridström, Hälsö
 4. Mona Ljung, Hönö
 5. Ingemar Schmid, Öckerö
 6. Kerstin Hirmas, Hönö
 7. Gunnar Stensson, Kalvsund
 8. Viveka Schmid, Öckerö
 9. Ulla Gyllensten, Bohus-Björkö
 10. Celine Stensson, Kalvsund
 11. My Classon, Hönö
Öckerö
0005-07443

http://www.val.se