2014-09-13 06:51:13

Val till kommunfullmäktige i Götene - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Åsa Karlsson, förskollärare, Götene
 2. Åke Fransson, livsmedelsarbetare, Hällekis
 3. Ulrika Karlsson, livsmedelsarbetare, Källby
 4. Björn Cavalli Björkman, metallarbetare, Götene
 5. Maritha Hellqvist, Källby
 6. Kenth Selmosson, pensionär, Götene
 7. Ann-Charlotte Granander, förskollärare, Götene
 8. Conny Petersson, träindustriarbetare, Götene
 9. Viktor Sundberg, studerande, Källby
 10. Lars-Inge Bly, ekonom, Holmestad
 11. Mona Arneson, fru, Vättlösa
 12. Tobias Davidsson, civilekonom, Götene
 13. Gun Gustafsson, undersköterska, Götene
 14. Ulrika Durk, livsmedelsarbetare, Källby
 15. Fredrik Larsson, reporter, Götene
 16. Mats Larsson, mejeriarbetare, Källby
 17. Roland Johansson, pensionär, Götene
 18. Göran Gustafsson, egenföretagare, Kinne-Vedum
 19. Anna Friberg, livsmedelsoperatör, Götene
 20. Kjell-Åke Hansson, pensionär, Husaby
 21. Linus Karlsson, studerande, Götene
 22. Evor Fagerlind, lokalvårdare, Götene
 23. Timo Niskanen, fastighetsägare, Götene
 24. Jan-Åke Krantz, lärare särskola, Götene
 25. Ann-Mari Fält, pensionär, Husaby
 26. Roger Åkerblad, pensionär, Husaby
 27. Ulla Andrén, pensionär, Kinne-Vedum
 28. Kenneth Wiklund, pensionär, Götene
 29. Ove Karlsson, kontorsvaktmästare, Götene
 30. Kerstin Karlsson, pensionär, Götene
 31. Martin Johansson, livsmedelsarbetare, Källby
 32. David Bayard, studerande, Götene
 33. Anders Meijer, pensionär, Götene
 34. Lennart Borg, livsmedelsarbetare, Götene
 35. Christina Raud, pensionär, Götene
 36. Peter Legendi, IT-chef, Götene
 37. Inger Kindberg, pensionär, Götene
 38. Ivan Persic, livsmedelsarbetare, Lundsbrunn
 39. Bo-Gunnar Blom, yrkesfiskare, Götene
 40. Ingrid Carlson, socionom, Götene
 41. Roger Börjesson, arbetshandledare, Götene
 42. Linda Legendi, hemvårdschef, Götene
 43. Margareta Herbertsson, livsmedelsarbetare, Källby
 44. Mikael Larsson, mejeriarbetare, Götene
 45. Lisbeth Blom, undersköterska, Vättlösa
 46. Kjell-Ove Persson, livsmedelsarbetare, Götene
 47. Orietta Hinojosa Farias, gymnasielärare, Götene
 48. Nina Stadling, kvalitetsledare, Källby
 49. Thomas Birgersson, lagerarbetare, Hällekis
 50. Solweig Larsson, ombudsman, Götene
Götene
0002-05920

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Susanne Andersson, assistent,Hangelösa
 2. Anna Dalström, förskollärare,Holmestad
 3. Kjell Gustafsson, agronom,Husaby
 4. Johnny Johansson, lantbrukare,Vättlösa
 5. Christina Friberg, förskollärare,Götene
 6. Olof Janson, ekobonde,Kinne-Vedum
 7. Jan-Olof Karlsson, lantbrukare,Broby Källby
 8. Jeroen Ehlen, företagare,Götene
 9. Linus Hallgren, lantbrukare med matintresse,Kestad
 10. Pernilla Frick, butiksmedarbetare,Husaby
 11. Kerstin Aronsson, fd fritidspedagog,Broby Källby
 12. Louise Friberg, vikarie,Götene
 13. Björn Lippold, museichef,Lundsbrunn
 14. Annica Johansson, adminstratör,Vättlösa
 15. Hild-Sofie Gustafsson, församlingsassistent,Husaby
 16. Dag Arvidsson, lantbrukare,Kinne-Vedum
 17. Dagny Lindgren, senior,Hangelösa
 18. Ingemar Tuvehagen, kyrkokamrer,Husaby
 19. Leif Andersson, pensionär,Momossen
 20. Tomas Hedström, lantbrukare,Ledsjö
 21. Gunilla Gustavsson, förskollärare,Lundsbrunn
 22. Bengt Johansson, pensionär,Götene
 23. Sven-Otto Svensson, lantbrukare,Kinne-Vedum
 24. Ingvar Svensson, diversearbetare,Hangelösa
 25. Mats Andersson, anläggare/egen företagare,Hangelösa
Götene
0004-06675

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Andreas Wändahl, Götene
 2. Monica Holm, Lundsbrunn
 3. Lars Holmberg, Källby
 4. Per Wennerberg, Källby
 5. Margareta Palmquist, Lundsbrunn
 6. Joakim Lövkvist, Hällekis
 7. Charlotta Karlsdotter, Hällekis
 8. Claes-Göran Holm, Lundsbrunn
 9. Marita Hirschberg, Götene
 10. Lars Jonegård, Kinne-Kleva
 11. Carina Wändahl, Götene
 12. Gunnar Walfridson, Götene
 13. Terttu Millton, Götene
 14. Ingrid Svensson, Götene
 15. Lars Hagman, Götene
 16. Birgitta Elmlund, Götene
 17. Birgitta Walfridson, Götene
 18. Gunnar Abrahamsson, Lundsbrunn
 19. Kristina Jonegård, Kinne-Kleva
 20. Aina Dalemo, Holmestad
 21. Bengt Rosén, Götene
 22. Stina Lundbäck, Lundsbrunn
Götene
0003-07733

Götenes framtid

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Götenes framtid

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Anders Månsson, Mättekniker, 52, Lundsbrunn
 2. Lars-Erik Svahn, Controller, 38, Lundsbrunn
 3. Titti Fabritius, Konsult, 49, Götene
 4. Johan Månsson, Säljare, 23, Götene
 5. Ulf Svensson, Byggnadsingenjör, 64, Hällekis
 6. Gunilla Sundbeck, Distriktssköterska, 69, Fullösa
 7. Clemens Nordentoft, Snickare, 52, Hällekis
 8. Håkan Ernklev, Utbildare, 55, Lundsbrunn
 9. Ylva Werjefelt, Kemist, 40, Husaby
 10. Lars Jansson, Ämneslärare, 63, Götene
 11. Bengt Karlsson, Inredningssnickare, 61, Kinne-Kleva
 12. Henrik Arvidsson, Besiktningstekniker, 44, Lundsbrunn
 13. Lilian Svensson, Kontorist, 53, Ledsjö
 14. Jimmy Karlsson, Livsmedelsarbetare, 37, Forshem
 15. Roland Fabritius, Tekniker, 62, Götene
 16. Emelie Jonsson, Studerande, 27, Götene
Götene
0094-09370

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Isabella Carlén, beteendevetare, Götene
 2. Arnold Cedving, maskinförare, Källby
 3. Jenny Bragg, statsvetare, Götene
 4. Bo Bergsten, IT konsult, Götene
 5. Monica Sanfridsson, förskollärare, Götene
 6. Per-Olof Axelsson, ingenjör, Götene
 7. Ulrika Matteusson, företagssköt., Lundsbrunn
 8. Kristian Ribberheim, företagare, Götene
 9. Lars-Göran Thåst, mediakonsult, Götene
 10. Daniel Klasson, byggföretagare, Götene
Götene
0068-06430

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Anders Johansson, 54, Metallarbetare, Källby
 2. Therés Wiklund, 31, Lärare, Helmestad
 3. Magnus Fredricson, 47, Organisationskonsult, Husaby
 4. Kerstin Wiklund, 61, Undersköterska, Götene
 5. Svante Lindqvist, Ekobonde, Vättlösa
 6. Marianne Kling, Pensionär, Kinnekulle
 7. Torbjörn J Nilsson, Socionom, Husaby
 8. Béatrice Falsen, Psykolog, Vättlösa
 9. Bengt Kling, Ekologisk biodlare, Kinnekulle
 10. Astrid Jansson, Studerande, Vättlösa
 11. Daniel Wiklund, Livsmedelsarbetare, Holmestad
 12. Åsa Rehndell, Biolog/Trädgårdsingenjör, Vättlösa
 13. Knut Wiklund, 61, Livsmedelsarbetare, Götene
 14. Margareta Karlsson, 60, Sjuksköterska, Lundsbrunn
Götene
0055-07554

Moderaterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Lars Waldefeldt, Musiker, Götene
 2. Marcus Källander, Kundtjänst, Götene
 3. Niina Stenander, Kompetensutvecklingschef, Holmestad
 4. Charlotte Öberg, Leg. Sjuksköterska, Götene
 5. Sophia Franzén, Student, Lundsbrunn
 6. Morgan Öhman, Egenföretagare, Götene
 7. Lennart Skarp, Pensionär, Götene
 8. Anders Wretman, Inköpare, Götene
 9. Magnus Johansson, Företagare, Götene
 10. Owe Rosenberg, F.d. lärare, Götene
 11. Berndt Holgersson, Ingenjör, Götene
Götene
0001-07804

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Helene Granbom Angerheim, 52,Personlig assistent
 2. Karl-Erik Holgersson, 49,Lantbrukare
Götene
0110-07526

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Magnus Ekblad, Socialpsykolog, Forshem
 2. Evalena Öman, Landskaparkitekt, Hällekis
 3. Ove Nordström, Industriarbetare, Källby
 4. Toraa Jacobsson, Student, Götene
 5. Roger Karlèn, Egenföretagare, Hällekis
 6. Åsa Fällgren, Pedagog,Konstnär, Kinnekleva
 7. Magnus Kling, Vårdbiträde, Källby
 8. Sofia Ohlin, Student, Källby
 9. Suzanne Rasmussen, Pensionerad kulturarbetare, Hällekis
 10. Anita Hellman, Undersköterska, Hällekis
 11. Gunnar Jacobsson, Leg.Läkare, Gössäter
 12. Lena Morin, Undersköterska, Götene
 13. Karina Fasth, Undersköterska, Lundsbrunn
 14. Monika Ekblad, Floristlärare, Forshem
 15. Yvonne Andersson, Undersköterska, Götene
 16. Monica Johansson, Undersköterska, Forshem
 17. Ylva Borg, Livsmedelsarbetare, Götene
 18. Helena Larsdotter, Konstnär, pedagog, Hällekis
Götene
0005-06994

http://www.val.se