2014-09-13 06:51:13

Val till kommunfullmäktige i Skövde - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Marie Ekman, 54 år, Norrmalm
 2. Johan Ask, 36 år, Stöpen
 3. Maria Hjärtqvist, 39 år, Värsås
 4. Robert Ciabatti, 58 år, Hentorp
 5. Helena Dahlström, 55 år, Tidan
 6. Bjarne Medin, 61 år, Ryd
 7. Anita Löfgren, 61 år, Trädgårdsstaden
 8. Anders Grönvall, 48 år, Östermalm
 9. Ann Lindgren, 51 år, Skultorp
 10. Per Johansson, 56 år, Östermalm
 11. Elisabet Eriksson, 59 år, Dälderna
 12. Kenneth Eriksson, 61 år, Dälderna
 13. Monica Green, 54 år, Östermalm
 14. Linus Sjöholm, 29 år, Berget
 15. Malin Wadman, 43 år, Igelstorp
 16. Per-Erik Gustafsson, 69 år, Ryd
 17. Therese Kaskinen, 37 år, Väring
 18. Jörgen Frödelius, 57 år, Lerdala
 19. Anita Andersson, 71 år, Östermalm
 20. Lars Johansson, 63 år, Hentorp
 21. Ingela Johansson, 48 år, Tidan
 22. Ola Ekman, 22 år, Norrmalm
 23. Carina Pettersson, 54 år, Lunden
 24. Martin Bardh, 23 år, Käpplunda
 25. Annika Gustafsson, 35 år, Timmersdala
 26. Tord Lindqvist, 57 år, Centrum
 27. Maria Renner, 24 år, Ryd
 28. Michael Dahlqvist, 26 år, Östermalm
 29. Karin Hjärtqvist, 35 år, Värsås
 30. Sean Lager, 21 år, Norrmalm
 31. Eva Larsson, 62 år, Ryd
 32. Magnus Fransson, 48 år, Tidan
 33. Emma Andersson, 27 år, Norrmalm
 34. Ramin Rustami, 46 år, Lunden
 35. Margaretha Åslund, 62 år, Ekängen
 36. Mathias Hjärtqvist, 40 år, Värsås
 37. Eva Lindh, 68 år, Ryd
 38. Conny Bäck, 58 år, Norrmalm
 39. Camilla Meyner, 41 år, Centrum
 40. Göran Bergman, 58 år, Östermalm
 41. Emelie Sjöholm, 27 år, Berget
 42. Mikael Karlsson, 49 år, Östermalm
 43. Pia Lahger, 48 år, Norrmalm
 44. Tomas Frändén, 62 år, Havstena
 45. Solveig Ahlin, 68 år, Centrum
 46. Bengt Hagbjer, 64 år, Tidan
 47. Inger Gustafsson, 65 år, Ryd
 48. Ingvar Holgersson, 71 år, Hentorp
 49. Ann-Kristin Andersson, 55 år, Norrmalm
 50. Alf Norberg, 64 år, Ulveket
 51. Asima Pasalic, 62 år, Östermalm
 52. Anders Edlund, 37 år, Skultorp
 53. Dorota Johansson, 60 år, Ryd
 54. Jonny Alfredsson, 48 år, Locketorp
 55. Ida Eliasson, 27 år, Östermalm
 56. Pontus Lundin, 43 år, Centrum
 57. Lise-Lotte Sjöberg, 51 år, Hentorp
 58. Lars-Erik Lindh, 68 år, Ryd
 59. Ann-Louise Jonsson Friman, 37 år, Ryd
 60. Rickard Birath, 62 år, Ryd
 61. Linda Henricsson, 44 år, Säter
Skövde
0002-06835

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Leif Walterum, Kommunalråd,Forsby,49 år
 2. Paula Bäckman, Verksamhetschef,Skövde,42 år
 3. Ulrika Carlsson, Riksdagsledamot/Lärare,Vreten,49 år
 4. Orvar Eriksson, Ingenjör,Väring,64 år
 5. Gunvor Kvick, Undersköterska,Varola,60 år
 6. Andreas Gustafsson, Egen företagare,Skövde,30 år
 7. Shorik Adam, Arbetsmarknadscoach,Skövde,37 år
 8. Börje Johansson, Instruktör/Officer,Skövde,59 år
 9. Karin Thorstensson, Hudterapeut,Skövde,46 år
 10. Ulrika Johansson, Verksamhetsutvecklare,Skövde,42 år
 11. Michael Thorsell, Ingenjör,Skultorp,50 år
 12. Birgitta Johansson, Pensionär/Adjunkt,Skövde,68 år
 13. Fredrik Andersson, Säljare,Värsås,44 år
 14. Åsa Axelsson, Fritidspedagog,Skövde,43 år
 15. Jonny Nicklasson, Lantbrukare,Lerdala,50 år
 16. Bengt Olsson, Lantbrukare,Sventorp,66 år
 17. Kent Wäring, Butikschef,Tidan,61 år
 18. Ulrica Arnklint, Lantbrukare,Sventorp,40 år
 19. Therese Qwarfordt, Restaurangbiträde,Häggum,36 år
 20. Slejman Karadag, Egen företagare,Skövde,36 år
 21. Elina Carlsson Ruiter, Studerande,Sventorp, 23 år
 22. Klas Hedenberg, Adjunkt,Skövde,45 år
 23. Christina Nilsson, Administratör,Tidan,58 år
 24. Mats Eliasson, Assistent,Skövde,54 år
 25. Patrick Fredriksson, Ingenjör/Verksamhetsutvecklare,Lerdala,44 år
 26. Anders Assarsson, Arbetsledare,Väring,48 år
 27. Gösta Kvick, Lantbrukare,Varola,62 år
 28. Louice de Ron, CNC-tekniker,Skövde,32 år
 29. Lars Johansson, Skadereglerare,Skultorp,44 år
 30. Elizabeth Uimonen, Apotekschef,Skövde,54 år
 31. Reine Thorstensson, Tekniker,Skövde,49 år
Skövde Norra och Skövde Södra
0004-06298

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Ulla-Britt Hagström, Fil mag pedagogik
 2. Petter Fahlström, Restauranganställd
 3. Elin Elfverson, Kursadministratör
 4. Christer Winbäck, Riksdagsledamot
 5. Sara Blomqvist, Revisorassistent
 6. Kaj-Eve Enroth, F d överstelöjtnant
 7. Jacqueline Tjällman, Resurspedagog
 8. Douglas Hjalmarsson, F d rektor
 9. Louise Clausen, Kommunikatör
 10. Björn Spetz, Egen företagare
 11. Viola Lindén, Sjuksköterska,f d vårdlärare
 12. Mikael Kyhlberg, Säljare
 13. Elisabeth Fläring, Gymnasielärare
 14. Jan-Agne Hagström, Pensionär
 15. Ann Krantz, Produktions- och projektledare
 16. Sigurd Odenö, Pensionerad överstelöjtnant
 17. Inger-Lise Forsberg, Undersköterska/skötare
 18. Peter Larsson, Kulturarbetare
 19. Lena Enroth, Fru
 20. Stig Larsson, Ingenjör
 21. Anders Edskär-Wennberg, F d verktygsmakare
 22. Parvin Naseri, Undersköterska
 23. Alfred Renner, Inköpare
 24. Hans Clausen, Fotograf
 25. Lars Elfverson, Ingenjör
 26. Rikard Arenius, Egen företagare
 27. Hans Högsved, Beteendevetare
 28. Håkan Elwér, Pensionär
 29. Patric Blomqvist, Lärare
 30. Catarina Higgins, Rektor
Skövde
0003-07805

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Conny Brännberg, 58, kommunfullmäktiges ordförande, Södra Ryd
 2. Marianne Gustafson, 53, sjuksköterska, Vasastan
 3. Jan Sandelius, 68, pensionär, Vasastan
 4. Göte Carling, 70, pensionär, Timmersdala
 5. Nouhad Runesson, 46, etableringslots, Billingen
 6. Daniel Widmark, 32, grafiker/fotograf, Käpplunda
 7. Per-Agne Rytter, 55, verksamhetsledare, Igelstorp
 8. Arne Renström, 53, reparatör, Säter
 9. Sara Wallerman, 47, egen företagare, Billingen
 10. Emad Hanna, 48, tolk, Södra Ryd
 11. Bengt-Owe Ottosson, 66, Ulveket
 12. Mona Johansson, 63, vårdlärare, Billingen
 13. Jan-Evert Melkevik, 52, operatör, Vasastan
 14. Elsie Larsson, 74, pensionär, Norrmalm
 15. Leif Eriksson, 56, snickare, Skultorp
 16. Karl-Evert Rundqvist, 77, pensionär, Södra Ryd
 17. Lennart Lindbäck, 62, f.d. tågmästare, Billingen
 18. Arne Bister, 74, pensionär, Södra Ryd
Skövde
0068-08246

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Elisabeth Gustavsson, 60 år, Ekonom, Skövde
 2. Jasmin Vizlin, 46 år, Arbetsförmedlare, Skövde
 3. Janette Leinonen, 44 år, Mjukvaruingenjör, Billingsluttningen
 4. Roger Almgren, 48 år, Räddningschef, Rådene
 5. Amanda Nordell, 30 år, Ekolog, Hentorp
 6. Peter Sögaard, 55 år, Med. Dr., Horn
 7. Elisabet Brunnegård, 35 år, Socionom, Skövde
 8. Johan Örnemar, 43 år, Projektledare, Trängen
 9. Anna Thorén, 50 år, Administratör, Centrum
 10. Börje Johansson, 73 år, Folkbildare, Horn
 11. Eva-Lill Nilsson, 58 år, Gymnasielärare, Vreten
 12. Jukka Kemppainen, 50 år, Socialpsykolog, Skövde
 13. Zofia Hammerin, 28 år, Lärare, Skövde
 14. Mikael Franzén, 52 år, Systemutvecklare, N:a Lunden
 15. Marie-Louise Karlberg, 70 år, Bibliotekarie, Skultorp
 16. Christian Norberg, 30 år, Behandlingsassistent, Skövde
 17. Maj-Lis Lindholm, 49 år, Lärare, Värsås
Skövde
0055-07557

Moderaterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Katarina Jonsson, Kommunalråd, 49 år, Skövde
 2. Anders G Johansson, Officer, 42 år, Skövde
 3. Karin Malmsten, Major, 50 år, Skövde
 4. Johan Fogelberg, Fastighetsdirektör, 52 år, Skövde
 5. Magnus Hammar Borsch, Ombudsman, 34 år, Skultorp
 6. Torbjörn Bergman, Lantbrukare, 40 år, Säter
 7. Tord Gustafsson, F.d. kommunalråd, 69 år, Skövde
 8. Theres Sahlström, Leg. sjukgymnast, 38 år, Norrmalm
 9. Elisabeth Svalefelt, Sjuksköterska, 64 år, Värsås
 10. Marcus Nohlberg, Fil.Dr., 38 år, Billingen
 11. Martin Odenö, Nationalekonom, 41 år, Källegården
 12. Michael Nimstad, IT-företagare, 53 år, Skövde
 13. Philip Segell, F.d. överstelöjtnant, 67 år, Södra Ryd
 14. Anna Bergman, Biolog, 37 år, Säter
 15. Thomas Wahlberg, Överläkare, 47 år, Skövde
 16. Claes Beckman, Reseledare, 68 år, Frösve
 17. Clary Stark, Ledare, 48 år, Skövde
 18. Björn Håkansson, Specialistofficer, 28 år, Stöpen
 19. Anders Lindberg, F.d. överste, 68 år, Skövde
 20. Maria Stensby, Ombudsman, 22 år, Norrmalm
 21. Rohland Peterson, F.d. överstelöjtnant, 72 år, Skövde
 22. Marie Guhrén, Upphandlingskonsult, 60 år, Skultorp
 23. Lars Ove Källman, Arbetsförmedlare, 65 år, Norrmalm
 24. Gunilla Knutsson, Egenföretagare, 50 år, Skultorp
 25. John Khalaf, Egenföretagare, 55 år, Lunden
 26. Iréne Ulama, Församlingspedagog, 48 år, Väring
 27. Ingrid Bäfman, F.d. socialchef, 66 år, Skövde
 28. Sara Almqvist, Handläggare, 29 år, Skövde
 29. Anders Karlsson, Konsulent, 35 år, Horn
 30. Göran Hjert, Officer, 48 år, Skövde
 31. Per Tenning, Civilekonom, 64 år, Skövde
 32. Markus Wästefors, Officer, 27 år, Binneberg
 33. Jan-Erik Andersson, Pensionär, 70 år, Skultorp
 34. Inga Lill Mikkelsen, Ekonom, 61 år, Skövde
 35. Kristina Gustafsdotter, Biståndsbedömare, 67 år, Skövde
 36. Börje Wester, Pensionär, 69 år, Skövde
 37. Runa-Britt Lenngren, Pensionär, 72 år, Skultorp
 38. Sven Sundberg, Företagare, 74 år, Våmb
 39. Lars Englund, Pensionär, 70 år, Skövde
 40. Sophie Nohlberg, Beteendevetare, 34 år, Billingen
 41. Nicklas Johansson, Lärare, 40 år, Frösve
 42. Ragnar Zederfeldt, Ingenjör, 75 år, Skövde
 43. Per-Mikael Carlemalm, Officer, 42 år, Skövde
 44. Per Ström, Förrådsbiträde, 64 år, Norrmalm
 45. Karl Gustaf Eliasson, Samhällsbyggnadschef, 65 år, Skövde
 46. Gun Sandelius, Enhetschef, 64 år, Skövde
Skövde Norra och Skövde Södra
0001-09239

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Josef Fransson, 35,Riksdagsman
 2. Kenneth Källström, 54,Avdelningschef
 3. Tobias Andersson, 18,Studerande
 4. Michael Clarke, 35,Soldat
 5. Beatrice Barck, 45,Lastbilschaufför
 6. Göran Segerstedt, 60,Tekniker
Skövde Norra och Skövde Södra
0110-07267

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Kristina Hedenberg, Studerande
 2. Maria Flygare, Socialpsykolog
 3. Carlos Bobadilla, Lärare
 4. Martin Brosser, Studerande
 5. Dag Fredriksson, Ekolog
 6. Gabryjel Blom, Industriarbetare
 7. Hassan Hdidou, Samhällskomunikatör
 8. Elizabeth Fredriksson, Biolog
 9. Robert Barta, Boendehandläggare
 10. Inga Gunnardo, Barnsköterska 0-18 år
 11. Kristofer Barta, Fritidsledare
 12. Markus Nilsson, Busschaufför
 13. Dan Eklund, Personlig assistent
 14. Owe Johansson Åberg, Personlig assistent
 15. Asim Bratic´, Pensionär
 16. Christer Wahllöf, Speciallärare
 17. Carina Edlund, Frivårdsinspektör
 18. Reza Hamidiazad, CNC-operatör
Skövde
0005-06174

http://www.val.se