2014-09-13 06:51:13

Val till kommunfullmäktige i Leksand - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Krister Ellström, Häradsbygden
 2. Liv Lunde Andersson, Västanvik
 3. Lars-Erik Jansson, Leksand
 4. Ingrid Rönnblad, Hjortnäs
 5. Mats Oscarsson, Siljansnäs
 6. Birgitta Jansson, Leksand
 7. Lars Halvarsson, Leksand
 8. Siv Gärtner, Djura
 9. Peter Brask, Insjön
 10. Karin Nyström, Tällberg
 11. Wiktor Zakrisson, Tällberg
 12. Rose-Marie Svanborg, Leksand
 13. Kent Dahlquist, Leksand
 14. Maria Qvarnström, Tällberg
 15. Jan-Klas Neuman, Sjugare
 16. Catarina Gärtner, Insjön
 17. Stefan Hällberg, Leksand
 18. Beth Holzmann, Siljansnäs
 19. Jan-Olof Karlsson, Djura
 20. Louise Tysklind, Insjön
 21. Örjan Johansson, Åhl/Tällberg
 22. Johan Palmcrantz, Leksand
 23. Carin Palmcrantz, Leksand
 24. Leif Hällberg, Leksand
 25. Kerstin Furöstam, Siljansnäs
 26. Magnus Larsson, Siljansnäs
 27. Karin Sund, Leksand
 28. Karl-Henrik Eriksson, Djura
 29. Thomas Hohl, Insjön
Leksand
0002-07728

Bygdepartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Bygdepartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Jörgen Winther, Insjön, snickare
 2. David Edin, Insjön,lagerarbetare
 3. Christina Arnesson, Insjön,administratör
 4. Karin Lundström, Insjön,personaladministratör
 5. Robin Malm, Insjön Tunsta, diversearbetare
 6. Åke Arnesson, Insjön, ingenjör
 7. Mats Blomqvist, Distriktsansvarig 55-plussare i Dalarna
 8. Sven Smedborn, Siljansnäs,pensionär
 9. Gunnar Eriksson, Norr Lindberg, träind. arbetare
 10. Gunnar Fälldin, Leksand, musiklärare
Leksand
1053-07921

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Ulrika Liljeberg, åklagare/kommunalråd, Tällberg
 2. Kenneth Dahlström, rektor, Noret
 3. Anna-Maria Ånervall, apotekare, Torrberg
 4. Christer Swedhs, ingenjör, Insjön
 5. Karin Byström, jägmästare, Siljansnäs
 6. Aarno Magnusson, landsbygdsutvecklare, Rönnäs
 7. Land Alice Gustafsson, fäbodbrukare, Gärde
 8. Rune Bröms, polis, Åkerö
 9. Marie Johansson Grop, företagare, Alvik
 10. Per-Erik Ingels, tekniker, Tibble
 11. Birgitta Pettersson, lärare, Ål-Kilen
 12. Anders Lokgård, handlare, Häradsbygden
 13. Pär Magnusson, lantbrukare/krögare, Djura
 14. Peter Lindqvist, säljare, Käringberget
 15. Elisabeth Ingels, teckenspråkstolk, Tibble
 16. Pelle Lindsjö, restaurangchef, Laknäs
 17. Bertil Andersson, företagare, Tunsta
 18. Dagny Martinsson, pensionär, Tällberg
 19. Lasse Nygård, projektledare, Lycka
 20. Mats Pettersson, vice VD, Torrberg
 21. Lars Hjort, miljökonsult, Åkerö
 22. Uno Pettersson, skogsarbetare, Åkerö
 23. Therese Lundqvist, lantarbetare, Laknäs
 24. Alf Dahlin, lantbrukare, Norr Lindberg
 25. Mats Backlund, chaufför, Källberget
 26. Karin Skalk, företagare, Alvik
 27. Mats Erkers, försäljningschef, Hjortnäs
 28. Anders Hollsten, företagare, Insjön
 29. Roland Grop, mekaniker, Alvik
 30. Kristina Hollsten, företagare, Insjön
 31. Anna Johansson, ekonomibiträde, Insjön
 32. Rosita Borum-Halvars, diakon, Norr Bergsäng
 33. Sven Pellas, timmerman, Plintsberg
 34. Anders Ånevall, ekonom, Torrberg
 35. Rolf Erkers, lantbrukare, Sunnanäng
Leksand
0004-07758

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Lotten Kluck, Plintsberg
 2. Gerd Adolfsson, Noret
 3. Sven Eric Norman, Åkerö
 4. Eva Jonasson, Siljansnäs
 5. Inger Back, Rältlindor
 6. Per Florén, Djura
 7. Kenneth Eklind, Noret
 8. Maria Bröms, Noret
 9. Rolf Persson, Noret
 10. Maria Park, Djura
 11. Lars Henricsson, Insjön
 12. Ingemar Wiborgh, Insjön
 13. Magnus Helm, Noret
 14. Lennart Axelsson, Siljansnäs
 15. Erik Tegmark, Hjortnäs
Leksand
0003-07698

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Sakarias Winberg, Tasbäck,36 år, Politiker
 2. Erica Strid, Hjortnäsheden, 49 år, Företagare
 3. Bengt Park, Insjön, 54 år, Företagare
 4. Britt Marie Laurell, Siljansnäs, 69 år, Pensionär
 5. Per Wiman, Häradsbygden, 59 år, Ekonom
 6. Elina Huokko, Leksand, 19 år, Student
 7. Jan Danielsen, Siljansnäs, 45 år, Butiksanställd
 8. Kia Rolands, Insjön, 43 år, BHV-sköterska
 9. Maths Bolmstam, Käringberget, 61 år, Driftsledare/expeditör
 10. Thomas Gudmundsson, Leksand, 50 år, Entreprenör
 11. Emil Nilsén, Djura, 35 år, Företagare
 12. Frida Park, Insjön, 37 år, Lärare
 13. Mikael Kyller, Siljansnäs, 46 år, Utredare
 14. Tobias Nygårds, Siljansnäs, 32 år, Sprutlackerare
 15. Johan Paulsen, Norr Bergsäng, 31 år, Läkare
 16. Mirjam Ragnegård, Insjön, 32 år, Dramapedagog
 17. Mikael Baggens, Leksand, 38 år, Försäljare
 18. Anton Bergstrand, Leksand, 18 år, Student
 19. Samuel Enqvist, Alvik, 54 år, Företagare
 20. Anneli Lundell, Leksand, 46 år, Yrkeslärare
 21. Niklas Niva Sjökvist, Leksand, 28 år, Informationsansvarig
 22. Margareta Hegarty, Övermo, 60 år, Gymnasielärare
 23. Sven Påfvels, Västanvik, 49 år, IT-tekniker
 24. Margareta Jobs, Leksand, 65 år, Anhörigsamordnare
 25. Lars Matsson, Siljansnäs, 46 år, Platschef
 26. Carin Malm, Insjön, 56 år, Pedagogisk assistent
 27. Siv Enqvist, Alvik, 55 år, Fritidspedagog
 28. Hans-Olof Näs, Kråkbodarna, 57 år, Underhållstekniker
 29. Regita Hedman, Insjön, 74 år, Översättare
 30. Magdalena Laurell, Siljansnäs, 44 år, Företagare
 31. Lars-Olov Park, Djura, 61 år, IT-pedagog
 32. Kerstin Tottie, Leksand, 74 år, Pensionär
 33. Åke Laurell, Siljansnäs, 69 år, Pensionär
Leksand
0068-07440

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Eric Böwes, fotograf, Källberget
 2. Anna Walsh, lärare, Åkersbodarna
 3. Dennis Barvsten, teckenspråkstolkstuderande, Västanvik
 4. Björn Näslund, Hjortnäs
 5. Anna Moberg, Hjortnäsheden
 6. Ella Gyllenhak Liss, Krökbacken
Leksand
0055-07466

Moderaterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Anne-Lie Stenberg, Noret
 2. Johanna Reichel, Insjön
 3. Jakob Stormats, Tibble
 4. Mats Stenmark, Edshult
 5. Marianne Kronberg, Noret
 6. Per Spik, Åkerö
 7. Sara Shahryari, Åkerö
 8. Kerstin Marits, Västanvik
 9. Birgitta Björndahl, Källberget
 10. Ingalill Öhman, Åkerö
 11. Per Daniels, Noret
 12. Sebastian Larsson, Noret
 13. Åke Lindfors, Norr Bergsäng
 14. Birgitta Sjöde S Klingberg, Romma
 15. Ewa Lysen Hedvall, Plintsberg
 16. Birgitta Dalin, Fornby
 17. Eva Hedvall, Lycka
 18. Håkan Sporrhagen, Heden
 19. Martin Larshans, Käringberget
 20. Helena Lindström Klockaräng, Noret
 21. Inger Persson, Noret
 22. Ann Lilljha, Edshult
 23. Björn Fröstad, Tällberg
 24. Håkan Jonsson, Insjön
 25. Gösta Hanses, Tibble
Leksand
0001-07051

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Michael Bengts, 42, Politisk sekreterare Landstinget Dalarna, Leksand.
 2. Eva-Karin Sandberg, 47, Undersköterska, Leksand.
 3. Magnus Brandt, 40, Arbetsmarknadskonsulent, Leksand.
Leksands kommun
0110-09216

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Inga Westlund, lärare, Heden
 2. Kajsa Fredholm, illustratör/designer, Noret
 3. Saga Vass, arbetssökande, Åkersbodarna
 4. Gustav Stenhols, studerande,Noret
 5. Anna Karin Wattberg, lagerarbetare, Insjön
 6. Yvonne Ineteg, pensionerad rektor, Insjön
 7. Birgit Bååth, lärare, Djura
 8. Markus Kummu, bussförare/fotograf, Leksand
 9. Håkan Tangen, pensionär, Källbergsgärdet
 10. Leif Erickson, yrkeslärare, Norsbro
 11. Lars Olof Berg, snickare, Häradsbygden
 12. Elisabeth Lindqvist, pensionär, Noret
 13. Miriam Malm, studerande, Insjön
Leksand
0005-05983

http://www.val.se