2014-09-13 06:51:13

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Kalle Sandström, Nättraby, Landstingsråd, 56 år
 2. Christina Mattisson, Karlskrona, Regionråd, 49 år
 3. Björn Kjellander, Karlskrona, Hotellanställd, 25 år
 4. Ann-Christine Denebo, Lyckeby, Tandsköterska, 65 år
 5. Magnus Johansson, Nättraby, Ombudsman, 47 år
 6. Sandra Bizzozero, Torskors, Upphandlare, 36 år
 7. Jörgen Anehäll, Rödeby, Socialarbetare, 53 år
 8. Kerstin Wieslander, Karlskrona, Vårdare, 59 år
 9. Kenneth Nyström, Nättraby, Pensionär, 69 år
 10. Annacarin Leufstedt, Lyckeby, Journalist, 57 år
 11. Hampus Engqvist, Ramdala, Serviceledare, 36 år
 12. Shirin Sahebjamee, Karlskrona, Skattehandlägg., 42 år
 13. Per-Inge Gustavsson, Lyckeby, Pensionär, 75 år
 14. Lena Klintefors, Hasslö, Barnsjuksköterska, 57 år
 15. Billy Peltonen, Karlskrona, Studerande, 36 år
 16. Tajma Sisic, Karlskrona, Studerande, 20 år
 17. Dan Lundkvist, Karlskrona, Ombudsman, 34 år
 18. Maja Sandberg, Karlskrona, Studerande,18 år
 19. Denis Babacic, Karlskrona, Butiksbiträde, 21 år
 20. Lena Tvede-Jensen, Karlskrona, F.d vårdutvecklare, 74 år
 21. Jörgen Karlsson, Karlskrona, Sektionschef, 54 år
 22. Camilla Persson, Karlskrona, Sömmerska, 30 år
 23. Jonas Sandström, Karlskrona, Valkretsombudsman, 26 år
 24. Elina Gustafsson, Karlskrona, Studieadministratör, 25 år
 25. Håkan Eriksson, Jämjö, Varvsarbetare, 38 år
 26. Kerstin Ekberg-Söderbom, Hasslö, F.d assistent, 68 år
 27. Shahram Mohammadi, Karlskrona, Studerande, 18 år
Karlskronakretsen
0002-05811
VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Christel Friskopp, Karlshamn, Undersköterska, 59 år
 2. Leif Håkansson, Asarum, Industrielektriker, 57 år
 3. Marie Sällström, Matvik, Studieadministratör, 50 år
 4. Petrus Eriksson, Karlshamn, Industriarbetare, 33 år
 5. Kerstin Gustafson, Karlshamn, Barnskötare, 58 år
 6. Roland Ohlsson, Mörrum, Pensionär, 65 år
 7. Sara Sakhnini, Karlshamn, Butikssäljare, 24 år
 8. Anders Karlsson, Svängsta, Metallarbetare, 65 år
 9. Inger Löfblom Sjöberg, Asarum, Usk/skötare, 64 år
 10. Jan-Åke Berg, Karlshamn, Fabriksarbetare, 57 år
 11. Kerstin Linde, Svängsta, Verksamhetsledare, 59 år
 12. Andreas Saleskog, Karlshamn, Restauranglärare, 32 år
 13. Lena Sandgren, Karlshamn, Förskollärare, 57 år
 14. Rune Andersson, Karlshamn, Reparatör, 64 år
 15. Siri Näslund, Asarum, Leg. sjuksköterska, 56 år
 16. Robert Sandelin, Karlshamn, Processoperatör, 51 år
 17. Annika Westerlund, Karlshamn, Ingenjör, 58 år
 18. Henrik Hult, Karlshamn, Industriarbetare, 34 år
Karlshamnskretsen
0002-05930
VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Jan Björkman, Olofström, F.d riksdagsledamot, 64 år
 2. Bodil Nyström, Sölvesborg, Företagssköterska, 64 år
 3. Ewonne Månsson, Gammalstorp, Undersköterska, 58 år
 4. Kjell-Åke Karlsson, Olofström, Rektor, 68 år
 5. Albin Ottosson, Falkvik, Studerande, 19 år
 6. Anita Skarphagen, Jämshög, Språkledare, 62 år
 7. Annelie Rosenqvist, Sölvesborg, Förskollärare, 47 år
 8. Erik Halling, Olofström, Elektriker, 24 år
 9. Alve Olsson, Kylinge, Senior, 71 år
 10. Sam Vidén Jakobsson, Olofström, Kommunalarb., 25 år
 11. Pia Carlsson, Sölvesborg, IT-samordnare, 51 år
 12. Nedjo Diljkan, Olofström, Förtroendevald, 52 år
 13. Pirjo Veteli, Olofström, Metallarbetare, 56 år
 14. Peter Wald, Krokås, Fil. kand., 69 år
 15. Hillevi Colliander, Hällevik, Lärare, 60 år
 16. Lars Åkesson, Kyrkhult, Pensionär, 67 år
 17. Jeanette Svensson, Siretorp, Reg. skyddsombud, 26 år
 18. Ola Bengtsson, Olofström, Arbetsledare, 61 år
 19. Uno Johansson, Hällevik, 56 år
 20. Marie Everlönn, Jämshög, Industriarbetare, 35 år
 21. Ole Sunnerfjell, Sölvesborg, Controller, 64 år
 22. Britt-Marie Karlsson, Olofström, Pensionär, 66 år
 23. Richard Pelle Vidén, Olofström, Arbetare, 33 år
 24. Annelie Holgersson, Olofström, Administratör, 47 år
 25. Johnny Svensson, Kyrkhult, Vaktmästare, 57 år
 26. Louise Winberg, Olofström, Metallarbetare, 50 år
 27. Johnny Andréasson, Olofström, Metallarbetare, 63 år
 28. Siw Henriczon, Gränum, Sköterska, 72 år
 29. Jan-Anders Håkansson, Kyrkhult, Taxichaufför, 54 år
Listerkretsen
0002-05973
VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Teo Zickbauer, Ronneby, Upphandlingssamordnare, 55 år
 2. JanAnders Palmqvist, Ronneby, 60 år
 3. Agnetha Wildros, Ronneby, Personalsekreterare, 63 år
 4. Jonas Pettersson, Johannishus, Yrkesofficer, 26 år
 5. Ewa Karlsson, Bräkne-Hoby, Butiksanställd, 34 år
 6. Bo Johansson, Ronneby, Metallarbetare, 63 år
 7. Marie Olsson, Kallinge, Samordnare, 47 år
 8. Lennart Hägglöf, Ronneby, Konsult, 67 år
 9. Lindis Olsson, Ronneby, Undersköterska, 65 år
 10. Bengt-Christer Nilsson, Ronneby, Pensionär, 71 år
 11. Ann-Margret Olofsson, Ronneby, Språklärare, 63 år
 12. Martin Moberg, Ronneby, Fil. kand, 38 år
 13. Karin Jeppsson, Bräkne-Hoby, F.d hushållslärare, 69 år
 14. Johnny Håkansson, Kallinge, Metallarbetare, 63 år
Ronnebykretsen
0002-05980

Blekingepartiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Blekingepartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Sune Håkansson, Nationalekonom, Johannishus
 2. Monia Svensson, Kyrkväktare, Saxemara
 3. Lars Andréason, Organisationskonsult
 4. Birgitta Larsson, Medicinsk sekreterare
 5. Per-Gunnar Johansson, VD, Hallabro
 6. Marie Lindell, Sjuksköterska, Binga
 7. Birger Trellman, Lantbrukare, Sjöhaga
 8. RosMarie Ronnehed, Nämndsekreterare, Ronneby
 9. Per Ericsson, Kyrkokamrer, Skönevik
Blekinge läns landsting
1184-08885

Centerpartiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Lars Karlsson, 54 år lantbrukare Bettamåla
 2. Ingela Abramsson, 48 år sjuksköterska Ramdala
 3. Ernisa Halimic, 39 år administratör Karlskrona
 4. Roger Arvidsson, 49 år sjukvårdslärare Sibbamåla
 5. Ingbritt Pettersson, 61 år sjuksköterska Rödeby
 6. Claes Gustafsson, 58 år lantbrukare Nättraby
 7. Eva Franksson, 62 år hälso-och sjukvårdschef Sibbamåla
 8. Gunilla Lennartsson, 62 år vårdbiträde Holmsjö
 9. Bernt Runesson, 55 år lantbrukare Offamåla
 10. Ingrid Hermansson, 50 år förskollärare Nättraby
 11. Pernilla Persson, 35 år barnsjuksköterska Kättilsmåla
 12. Sven-Åke Falkstrand, 69 år f d yrkesofficer Ramdala
 13. Berith Pagels, 68 år banktjänsteman Karlskrona
 14. Irma Strömberg, 54 år företagare Aspö
 15. Nils Jedhammar, 68 år f d byggmästare Holmsjö
 16. Julia Johansson, 20 år studerande Skrävle
 17. Johan Genestig, 50 år miljöräddningshandläggare Sturkö
 18. Cecilia Nilsson, 32 år transportplanerare Holmsjö
 19. Karl-Anders Holmqvist, 61 år vaktmästare Tving
Karlskronakretsen
0004-07936
VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Tim Svanberg, banktjänsteman Ronneby
 2. Ann-Charlotte Johansson, ekonom Bräkne-Hoby
 3. Kerstin Haraldsson, receptionist Hallabro
 4. Monica Fredriksson, redovisningsassistent Oxlaby
 5. Charlotte Svanberg, farmaceut Ronneby
 6. Gilbert Nilsson, f d distriktsstudieledare Ronneby
 7. Jan Olofsson, Saxemara
 8. Silke Jacob, frisör Belganet
 9. Lennart Gustavsson, jurist Eringsboda
 10. Kerstin Nilsson, f d undersköterska Eringsboda
 11. Yannick Luomala, instruktör Ronneby
 12. Krister Holmqvist, begravningsentreprenör Ronneby
Ronnebykretsen
0004-07947
VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Petronella Petersson, 41 år ma/nolärare Mörrum
 2. Malin Åman, 43 år företagare Vilshult
 3. Ola Persson, 51 år skogs-och lantbrukare Tararp
 4. Jesper Bengtsson, 55 år lantbrukare Lörbyskog
 5. Lena Häggblad, 68 år Karlshamn
 6. Gert Gustavsson, 72 år ingenjör Olofström
 7. Martin Johansson, 35 år ambulanssjukskötare Mörrum
 8. Karl-Erik Ivarsson, 68 år bankman Sölvesborg
 9. Markus Lindberg, 37 år grundskollärare Karlshamn
 10. Lena Johnsson Parkkinen, 49 år psykiatrisjuksköterska Gränum
 11. Staffan Olsson, 64 år arbetsledare Ringamåla
 12. Ida Einarsson, 26 år hästtränare Gammalstorp
 13. Per-Ola Mattsson, 42 år IT-konsult Asarum
 14. Bodil Jönsson, 33 år förskollärare Olofström
 15. Else-Britt Persson, 64 år sjuksköterska Hultet
 16. Roger Toljamo, 34 år yrkeschaufför Sölvesborg
 17. Jessica Persson, 46 år undersköterska Asarum
 18. Bengt Olof Nilsson, 60 år lantbrukare Boa-Hage
 19. Robin Mattisson, 36 år arbetande förman Falkvik
 20. Eva Jönsson, 49 år hushållslärare Nybygden
 21. Agneta Andreasson, 50 år barnledare Olofström
 22. Eva Jönsson, 67 år lärare Olofström
Karlshamnskretsen och Listerkretsen
0004-09154
VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Malin Åman, 43 år företagare Vilshult
 2. Petronella Petersson, 41 år ma/nolärare Mörrum
 3. Jesper Bengtsson, 55 år lantbrukare Lörbyskog
 4. Ola Persson, 51 år skogs-och lantbrukare Tararp
 5. Gert Gustavsson, 72 år ingenjör Olofström
 6. Lena Häggblad, 68 år Karlshamn
 7. Karl-Erik Ivarsson, 68 år bankman Sölvesborg
 8. Martin Johansson, 35 år ambulanssjukskötare Mörrum
 9. Lena Johnsson Parkkinen, 49 år psykiatrisjuksköterska Gränum
 10. Markus Lindberg, 37 år grundskollärare Karlshamn
 11. Ida Einarsson, 26 år hästtränare Gammalstorp
 12. Staffan Olsson, 64 år arbetsledare Ringamåla
 13. Bodil Jönsson, 33 år förskollärare Olofström
 14. Per-Ola Mattsson, 42 år IT-konsult Asarum
 15. Roger Toljamo, 34 år yrkeschaufför Sölvesborg
 16. Else-Britt Persson, 64 år sjuksköterska Hultet
 17. Bengt Olof Nilsson, 60 år lantbrukare Boa-Hage
 18. Jessica Persson, 46 år undersköterska Asarum
 19. Robin Mattisson, 36 år arbetande förman Falkvik
 20. Eva Jönsson, 49 år hushållslärare Nybygden
 21. Agneta Andreasson, 50 år barnledare Olofström
 22. Eva Jönsson, 67 år lärare Olofström
Karlshamnskretsen och Listerkretsen
0004-09155
VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Ola Persson, 51 år skogs-och lantbrukare Tararp
 2. Malin Åman, 43 år företagare Vilshult
 3. Jesper Bengtsson, 55 år lantbrukare Lörbyskog
 4. Lena Häggblad, 68 år Karlshamn
 5. Gert Gustavsson, 72 år ingenjör Olofström
 6. Martin Johansson, 35 år ambulanssjukskötare Mörrum
 7. Karl-Erik Ivarsson, 68 år bankman Sölvesborg
 8. Markus Lindberg, 37 år grundskollärare Karlshamn
 9. Lena Johnsson Parkkinen, 49 år psykiatrisjuksköterska Gränum
 10. Staffan Olsson, 64 år arbetsledare Ringamåla
 11. Ida Einarsson, 26 år hästtränare Gammalstorp
 12. Per-Ola Mattsson, 42 år IT-konsult Asarum
 13. Bodil Jönsson, 33 år förskollärare Olofström
 14. Else-Britt Persson, 64 år sjuksköterska Hultet
 15. Roger Toljamo, 34 år yrkeschaufför Sölvesborg
 16. Jessica Persson, 46 år undersköterska Asarum
 17. Bengt Olof Nilsson, 60 år lantbrukare Boa-Hage
 18. Robin Mattisson, 36 år arbetande förman Falkvik
 19. Eva Jönsson, 49 år hushållslärare Nybygden
 20. Agneta Andreasson, 50 år barnledare Olofström
 21. Eva Jönsson, 67 år lärare Olofström
Karlshamnskretsen och Listerkretsen
0004-09492
VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Malin Åman, 43 år företagare Vilshult
 2. Jesper Bengtsson, 55 år lantbrukare Lörbyskog
 3. Ola Persson, 51 år skogs-och lantbrukare Tararp
 4. Gert Gustavsson, 72 år ingenjör Olofström
 5. Lena Häggblad, 68 år Karlshamn
 6. Karl-Erik Ivarsson, 68 år bankman Sölvesborg
 7. Martin Johansson, 35 år ambulanssjukskötare Mörrum
 8. Lena Johnsson Parkkinen, 49 år psykiatrisjuksköterska Gränum
 9. Markus Lindberg, 37 år grundskollärare Karlshamn
 10. Ida Einarsson, 26 år hästtränare Gammalstorp
 11. Staffan Olsson, 64 år arbetsledare Ringamåla
 12. Bodil Jönsson, 33 år förskollärare Olofström
 13. Per-Ola Mattsson, 42 år IT-konsult Asarum
 14. Roger Toljamo, 34 år yrkeschaufför Sölvesborg
 15. Else-Britt Persson, 64 år sjuksköterska Hultet
 16. Bengt Olof Nilsson, 60 år lantbrukare Boa-Hage
 17. Jessica Persson, 46 år undersköterska Asarum
 18. Robin Mattisson, 36 år arbetande förman Falkvik
 19. Eva Jönsson, 49 år hushållslärare Nybygden
 20. Agneta Andreasson, 50 år barnledare Olofström
 21. Eva Jönsson, 67 år lärare Olofström
Karlshamnskretsen och Listerkretsen
0004-09493

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Erika Nagy, Ekonom Olofström
 2. Lars Lamberg, Projektledare Sölvesborg
 3. Erzebet Belsö, Tekniker Olofström
 4. Helena Lindblom, Ekonom Sölvesborg
 5. Henrietta Handl, Sjuksköterska Olofström
Listerkretsen
0003-07697
VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Nils Ingmar Thorell, Landstingsledamot Ronneby 63 år
 2. Rosmarie Strömblad, Karlshamn
 3. Lena Mahrle, Företagare Ronneby 46 år
 4. Ylva Särnmark, Jämställdhetskonsult Ronneby 65 år
 5. Roger Gardell, Säljare Ronneby 40 år
 6. Jesper Rehn, Lärare IKT pedagog Kuggeboda 38 år
 7. Lennarth Malm, Karlshamn
 8. Bodil Ericsson, Karlshamn
 9. Johan Sandevärn, Karlshamn
 10. Marie Brodén, Karlshamn
Ronnebykretsen
0003-07745
VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Rosmarie Strömblad, Karlshamn
 2. Nils Ingmar Thorell, Ronneby
 3. Bodil Ericsson, Trensum
 4. Lennarth Malm, Karlshamn
 5. Stefan Sörensson, Trensum
 6. Jesper Rehn, Ronneby
 7. Marie Brodén, Karlshamn
 8. Johan Sandevärn, Karlshamn
 9. Kristin Lundberg, Asarum
 10. Patrik Lundberg, Svängsta
 11. Gun Hedlund, Asarum
 12. Kenneth Svanberg, Karlshamn
 13. Rolf Tholén, Karlshamn
 14. Lennart Frigren, Trensum
Karlshamnskretsen
0003-07750
VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Peter Christensen, IT projktledare Nättraby
 2. Elsmari Furuvall Mattsson, Fd rektor Karlskrona
 3. Mikael Andersson, Upphandlare Karlskrona
 4. Anna Ekström, Präst Rödeby
 5. Kent Lewén, Fd kommunalråd Rödeby
 6. Karin Månsson, Områdeschef Karlskrona
 7. Bengt Jonsson, Ombudsman Karlskrona
 8. Stefan Lundin, Företagare Rödeby
 9. Karin Dovstad, Socionom Hasslö
 10. Hans-Göran Håkansson, Karlskrona
 11. Gunilla Ekelöf, Fd rektor Karlskrona
 12. Robin Kullberg, Affärsområdeschef Rödeby
 13. Börje Dovstad, Kommunalråd Hasslö
 14. Margareta Rodin, Karlskrona
 15. Lena Hjorth, Holmsjö
 16. Jan-Ingmar Berthilsson, Lyckeby
 17. Eva Röder, Karlskrona
 18. Carola Olander, Kristianopel
Karlskronakretsen
0003-07928
VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Lars Lamberg, Projektledare Sölvesborg
 2. Erzebet Belsö, Tekniker Olofström
 3. Helena Lindblom, Ekonom Sölvesborg
 4. Henrietta Handl, Sjuksköterska Olofström
Listerkretsen
0003-09579

Karlskronapartiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Karlskronapartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Håkan Lagergren, 69, Pensionär
 2. Ronnie Nilsson, 61, Forskningsassistent
 3. Arnstein Njåstad, 46, Egenföretagare
 4. Pia Idhede-Liljegren, 45, Företagare
 5. Jan Nylander, 37, Student
 6. Bengt Jönsson, 52, Officer
 7. Roger Karlsson, 42, Flygvapenofficer
 8. Paul Henning, 47, Flygvapenofficer
 9. Peter Bäckström, 56, Affärsutvecklare
Blekinge läns landsting
1139-07676

Kristdemokraterna

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Inga Lill Siggelsten Blum, Adjunkt, Karlskrona
 2. Klavs Wix Nielsen, Familjeläkare, Kyrkhult
 3. Johannes Chen, Tågvärd, Ronneby
 4. Inger Åkesson, Skolsköterska, Ramdala
 5. Ronny Fransson, Präst, Karlskrona
 6. Willy Persson, Entreprenör, Ronneby
 7. Anne-Sophie Emilsson Lainesdotter, Politisk sekreterare, Karlskrona
 8. Billy Åkerström, Brandmästare, Lyckeby
 9. Thomas Brindefalk Knutsson, Personlig handläggare, Karlskrona
 10. Tommy Olsson, Företagare, Lyckeby
Karlskrona och Ronneby valkretsar
0068-08674
VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Klavs Wix Nielsen, Familjeläkare, Kyrkhult
 2. Inga Lill Siggelsten Blum, Adjunkt, Karlskrona
 3. Eric Aronsson, Ingenjör, Jämshög
 4. Lennart Ung, Pensionär, Asarum
 5. Christel Henningsson, Färghandlare, Sölvesborg
 6. Robert Manea, Företagare, Sölvesborg
 7. Gerd Palmqvist, Tandsköterska, Sölvesborg
 8. Britt Jämstorp, Företagare, Mörrum
 9. Laila Johansson, Politiker, Asarum
 10. Inger Ahnberg, Studerande, Olofström
 11. Thommy Svensson, Köpman, Olofström
 12. Desirée Nilsson, Undersköterska, Sölvesborg
 13. Dan Munther, Arbetssökande, Karlshamn
 14. StenInge Henningsson, Lärare, Sölvesborg
 15. Ingrid Brånsjö, Tapetserare, Kyrkhult
 16. Arne Palmqvist, Diakon, Sölvesborg
Karlshamn och Listers valkretsar
0068-08688

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Thomas Nihlén, Massör, Ronneby
 2. Hélène Nordin, Kanslist, Karlshamn
 3. Jacek Jurkowski, Modersmålslärare, Olofström
 4. Anna-Lena Nilsson, Leg.sjukgymnast, Karlskrona
 5. Öjvind Hatt, Åttabarnspappa,Sölvesborg
 6. Eva-Lena Ulvsfält, Kontorist, Sölvesborg
 7. Olle Hilborn, Hälsoaktivist, Karlskrona
 8. Anitha Fredriksson, Administratör, Olofström
 9. Edem Akouete, Finansanalytiker, Karlskrona
 10. Helena Augustsson, Ekolog/lärare, Ronneby
 11. David Skog, Lärare, Sölvesborg
 12. Emma Hedström, Psykiatrisjuksköterska, Karlshamn
 13. Björn Gustavsson, Gymnasielärare, Karlskrona
 14. Christina Birge, Företagare, Karlskrona
 15. Anders Lundberg, Samhällsplanerare, Karlskrona
 16. Gisela Gyllensting, Undersköterska,Ronneby
 17. José Espinoza, Undersköterska, Karlskrona
 18. Christel Englesson, Sjuksköterska, Karlshamn
 19. Kaj Lysell, Egen företagare, Sölvesborg
 20. Maiellen Stensmark, Socionom/lärare, Karlskrona
 21. Monika Lind, Specialistsjuksköterska, Karlskrona
 22. Pergunnar Carlson, Fd kulturbyråkrat, Karlshamn
 23. Lova Necksten, Projektutvecklare, Ronneby
 24. Jan Håkansson, Fastighetsägare, Karlskrona
 25. Nils-Erik Mattsson, Solexergitekniker, Ronneby
Blekinge läns landsting
0055-08015

Moderaterna

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Alexander Wendt, Hällaryd, landstingsråd, 58 år
 2. Iréne Ahlstrand-Mårlind, Karlshamn, sjuksköterska, 71 år
 3. Emanuel Norén, Karlshamn, småbarnspappa, 37 år
 4. Britt Kilsäter, Karlshamn, kostchef, 66 år
 5. Carl-Eric Birgersson, Karlshamn, filosofie magister, 70 år
 6. Claes-Göran Mårlind, Karlshamn, byggnadsingenjör, 71 år
 7. Elin Petersson, Karlshamn, biträdande valledare, 21 år
 8. Per Erlandsson, Karlshamn, teknisk doktor, 55 år
 9. Nils Odenberger, Karlshamn, pensionär, 67 år
 10. Lars Pröjtz, Asarum, ingenjör, 62 år
 11. Johan Abrahamsson, Svängsta, jur. kand., 58 år
 12. Edward Törnqvist, Karlshamn, studerande, 31 år
 13. Cecilia Holmberg, Karlshamn, fd skolledare, 74 år
 14. Marco Paulsson, Asarum, socialtjänsteman, 40 år
 15. Magnus Gärdebring, Karlshamn, förbundsordförande, 44 år
 16. Carin Erlandsson, Karlshamn, ombudsman, 54 år
Karlshamnskretsen
0001-06910
VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Lennarth Förberg, Listerby, regionråd, 54 år
 2. Anders Lund, Hallabro, egen företagare, 37 år
 3. Christoffer Stenström, Ronneby, studerande, 27 år
 4. Claes Diurhuus-Gundersen, Jordö, marknadsförare, 68 år
 5. Birgitta Lagerlund, Listerby, fru, 72 år
 6. Lars Saager, Listerby, sjöofficer, 61 år
 7. Magnus Persson, Ronneby, entreprenör, 46 år
 8. Lena Karstensson, Bräkne-Hoby, f.d gymnasielärare, 69 år
 9. Patric Mohag, Listerby, försäljare, 42 år
Ronnebykretsen
0001-07605
VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Inger Pilthammar, ambulanssjukvårdare, Hällevik, 60, år
 2. Emilie Pilthammar, lärare/musiker, Hällevik, 31 år
 3. Marianne Eriksson, sjukvårdsbiträde, Kyrkhult, 62 år
 4. Åse Carlsson, vård-omsorgslärare, Hällevik, 41 år
 5. Torsten Cairenius, pensionär, Olofström, 73 år
 6. Anders Fransson, undersköterska, Hosaby Björke, 54 år
 7. Patrik Krupa, verktygsmakare, Olofström, 48 år
 8. Nina Christensen Sturesson, barnskötare, Sölve, 37 år
 9. Gert Hoff, företagare, Olofström, 68 år
 10. William Leandersson, banktjänsteman, Hällevik, 30 år
 11. Katarina Krupa, undersköterska, Olofström, 44 år
 12. Rebecka Nilsson, studerande, Sölvesborg, 20 år
 13. Annelie Johnsson, logistiker, Olofström, 48 år
 14. Gunilla Lindros-Magnusson, lärare, Hörvik, 59 år
 15. Lena Eneroth-Berggren, barnskötare, Olofström, 63 år
 16. Mikaela Rosenlund, projektledare, Norje, 27 år
Listerkretsen
0001-07632
VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Nina Edlund, Nättraby, funktionsledare, 38 år
 2. Birgitta Ståhl, Hästö, sjuksköterska, 73 år
 3. Gustav Nilsson, Sillesås, riksdagsledamot, 65 år
 4. Sigrid Johansson, Bergåsa, universitetsadjunkt, 64 år
 5. Hanna Ekblad, Bastasjö, politisk sekreterare, 33 år
 6. Mats Löfdahl, Nättraby, egen företagare, 44 år
 7. Pål Wetterling, Trossö, sekreterare, 71 år
 8. Carl-Johan Hansson, Saltö, revisor, 63 år
 9. Charlotta Sahlin, Trossö, egen företagare, 57 år
 10. Karin Brunsberg, Lyckeby, filosofie doktor, 78 år
 11. Jan Lennartsson, Hästö, egen företagare, 50 år
 12. Morgan Kullberg, Jämjö, filosofie doktor, 37 år
 13. Björn Liljekrantz, Trossö, pensionär, 70 år
 14. Peter Graucob, Kristianopel, egen företagare, 47 år
 15. Tom Olsson, Trossö, konsult, 71 år
 16. Jack Bergen, Tving, läkare, 68 år
 17. Patrik Stjernlöf, Trossö, ubåtsofficer, 48 år
Karlskronakretsen
0001-07681

SoL-partiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

SoL-partiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Anders Jönsson, sjösäkerhetskonsult
 2. Hanna Vidaic Waltersson, leg. sjuksköterska
 3. Per-Olof Mårtensson, alkohol- och drogterapeut
 4. Ellen Waltersson, fritidspedagog
 5. Per Nordgren, sjuksköterska ambulans
 6. Barbro Waltersson, förskollärare
 7. Kjell Hallberg, opinionsbildare
 8. Bo Sandquist, fritidspolitiker
Sölvesborg och Lister
1257-09533

Svenskarnas parti

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Svenskarnas parti

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald eller genom att skriva till ett namn på valsedeln. Om du skriver flera namn får den överst tillskrivna kandidaten din personröst.
 1. Mikael Eriksson, 43 år, Vårdare
 2. Caroline Kindberg, 25 år, Studerande
 3. Carina Kindberg, 48 år, Mentalskötare
 4. Martin Lennartsson, 22 år, Studerande
 5. Håkan Svensson, 30 år, Sjukpensionär
Blekings läns landsting
0972-08852

Sverigedemokraterna

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Lotta Antman, Universitetslärare, Karlskrona
 2. Ola Svensson, Valorganisatör, Karlskrona
 3. Margareta Forslund, Kanslist, Sölvesborg
 4. Björn Tenland, Ingenjör, Karlskrona
 5. Camilla Karlman, Detaljhandel, Karlskrona
 6. Tommy Strannemalm, Egen företagare, Karlshamn
 7. Louise Eriksson, Sekreterare, Sölvesborg
 8. Max Nielsen, Ingenjör, Olofström
 9. Anna-Lena Mattsson, Terapeut, Olofström
 10. Nicolas Westrup, Försäljningskonsult, Ronneby
 11. Tor Billing, Egen företagare, Karlshamn
 12. Pernilla Cederholm, Undersköterska, Karlskrona
 13. Gudrun Johansson, Pensionär, Karlshamn
 14. Benny Karlsson, Personlig assistent, Sölvesborg
 15. Magnus Bengtsson, Vapensmed, Olofström
 16. Richard Jomshof, SO-lärare, Karlskrona
 17. Åsa Larsson, Boendeassistent, Karlskrona
 18. Willy Salomonsson, Processkötare, Olofström
 19. Rose-Marie Leksell, Sångerska, Ronneby
 20. André Svensson, Personlig assistent, Sölvesborg
 21. Ylva Olsson, Undersköterska, Ronneby
 22. Jonas Klang, Administratör, Karlskrona
 23. Susanne Cederholm, Konsult, Karlskrona
 24. Peter Thyrén, Skoladministratör, Sölvesborg
 25. Paul Cederholm, Egen företagare, Karlskrona
 26. Liz Nauschütz Stridh, Undersköterska, Ronneby
 27. Göran Eklund, Officer, Karlskrona
 28. Robert Andersson, Pensionär, Karlskrona
 29. Ingrid Andersson, Pensionär, Karlskrona
 30. Magnus Stridh, Elektriker, Ronneby
 31. Lars-Erik Persson, Byggnadssnickare, Karlskrona
 32. Peter di Zazzo, Egen företagare, Karlskrona
Blekinge län
0110-08220
VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Lotta Antman, universitetslärare, Karlskrona
 2. Ola Svensson, valorganisatör, Karlskrona
 3. Margareta Forslund, kanslist, Sölvesborg
 4. Björn Tenland, ingenjör, Karlskrona
 5. Camilla Karlman, detaljhandel, Karlskrona
 6. Tommy Strannemalm, egen företagare, Karlshamn
 7. Louise Eriksson, sekreterare, Sölvesborg
 8. Max Nielsen, ingenjör, Olofström
 9. Anna-Lena Mattsson, terapeut, Olofström
 10. Nicolas Westrup, försäljningskonsult, Ronneby
 11. Tor Billing, egen företagare, Karlshamn
 12. Pernilla Cederholm, undersköterska, Karlskrona
 13. Gudrun Johansson, pensionär, Karlshamn
 14. Benny Karlsson, personlig assistent, Sölvesborg
 15. Magnus Bengtsson, vapensmed, Olofström
 16. Richard Jomshof, SO-lärare, Karlskrona
 17. Åsa Larsson, boendeassistent, Karlskrona
 18. Willy Salomonsson, processkötare, Olofström
 19. Rose-Marie Leksell, sångerska, Ronneby
 20. André Svensson, personlig assistent, Sölvesborg
 21. Ylva Olsson, undersköterska, Ronneby
 22. Jonas Klang, administratör, Karlskrona
 23. Susanne Cederholm, konsult, Karlskrona
 24. Peter Thyrén, skoladministratör, Sölvesborg
 25. Paul Cederholm, egen företagare, Karlskrona
 26. Liz Nauschütz Stridh, undersköterska, Ronneby
 27. Göran Eklund, officer, Karlskrona
 28. Robert Andersson, pensionär, Karlskrona
 29. Ingrid Andersson, pensionär, Karlskrona
 30. Magnus Stridh, elektriker, Ronneby
 31. Lars-Erik Persson, byggnadssnickare, Karlskrona
 32. Peter di Zazzo, egen företagare, Karlskrona
Blekinge län
0110-09576

Vänsterpartiet

VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.
 1. Erik Ohlson, Ronneby
 2. Sara Högelius, Socialpedagog, Hasslö Karlskrona
 3. Ted Bergdahl, Kommunikatör, Hallandsboda
 4. Ally Karlsson, Hallabro
 5. Tommy Larsson, Byggnadsarbetare, Asarum
 6. Jennie Johannesson, Enhetschef, Olofström
 7. Jan-Olof Wahllöf, Karlskrona
 8. Viveka Söderdahl, Avdelningschef, Sölvesborg
 9. Bertil Måbrink, Belganet
 10. Judith Skörsemo, Bräkne-Hoby
 11. Jens Henningsson, Politisk sekreterare, Asarum
 12. Rebecca Wald, Leg. sjuksköterska, Sölvesborg
 13. Erik Ohliv, Elmontör, Sölvesborg
 14. Monica Andersson, Svängsta
 15. Andreas Harkai, Metallarbetare, Olofström
 16. Desiree Hoberg, Undersköterska, Karlskrona
 17. Peter Bowin, Ronneby
 18. Ingegärd Andersson, Grundskolelärare, Sölvesborg
 19. Markus Ottosson, Butikschef, Karlskrona
 20. Maja Kulldorf, Speciallärare, Sölvesborg
 21. Olle Gillberg, Företagare, Mörrum
 22. Annika Lande, Boendehandledare, Olofström
Blekinge läns landsting
0005-08645

http://www.val.se