Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön - kommun Uppsala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Uppsala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almungebygden 907 14,2% 31,6% 30,0% 24,1% 4,6% 53,3% 46,7% 5,8%  
Almunge tätort 631 16,8% 31,1% 22,5% 29,6% 7,1% 49,0% 51,0% 2,5%  
Balingsta-Ramsta-Hagby 1169 17,0% 39,9% 22,7% 20,4% 6,6% 50,7% 49,3% 4,5%  
Bergsbrunna 1001 12,9% 31,2% 30,5% 25,5% 6,3% 50,2% 49,8% 3,5%  
Berthåga-Flogsta 1156 38,4% 21,9% 15,7% 24,0% 7,2% 48,9% 51,1% 7,9%  
Björklinge glesbygd 898 17,5% 36,0% 26,2% 20,4% 7,2% 51,6% 48,4% 4,3%  
Byggmästaren 1157 32,9% 29,3% 13,8% 23,9% 3,4% 47,5% 52,5% 4,0%  
Byggmästarparken 1204 24,6% 28,1% 19,6% 27,7% 3,2% 47,3% 52,7% 4,1%  
Bälinge glesbygd 891 13,5% 36,8% 25,0% 24,7% 7,3% 50,4% 49,6% 0,9%  
Bälinge tätort 1184 15,0% 41,0% 17,6% 26,4% 9,0% 48,7% 51,3% 2,5%  
Börje 776 16,2% 39,8% 27,7% 16,2% 6,1% 51,5% 48,5% 4,6%  
Centrala Kungsängen 1159 17,2% 34,9% 21,2% 26,7% 2,4% 48,2% 51,8% 5,5%  
Centrala Luthagen 1209 28,1% 27,5% 20,8% 23,5% 5,0% 46,1% 53,9% 4,7%  
Centrala Svartbäcken 1311 26,8% 33,1% 18,9% 21,2% 3,4% 45,8% 54,2% 4,0%  
Centrala Årsta 1031 15,8% 18,7% 15,7% 49,8% 2,5% 43,9% 56,1% 5,1%  
Centrum 920 28,2% 24,6% 18,6% 28,7% 4,0% 50,9% 49,1% 10,1%  
Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker 1381 11,9% 39,3% 25,2% 23,5% 4,3% 50,9% 49,1% 4,4%  
Danmark 799 14,0% 40,7% 24,9% 20,4% 6,5% 51,9% 48,1% 3,6%  
Djäknegatan 800 56,2% 25,5% 9,2% 9,0% 4,9% 46,6% 53,4% 11,4%  
Ekeby 989 19,1% 33,6% 23,2% 24,2% 5,3% 46,7% 53,3% 6,6%  
Eriksberg-Håga 1227 16,1% 28,9% 21,6% 33,4% 3,7% 43,6% 56,4% 5,9%  
Eriksberg-Marmorvägen 1161 20,2% 37,3% 21,6% 20,8% 3,3% 48,5% 51,5% 7,4%  
Eriksberg-Västertorg 1161 20,6% 34,7% 19,3% 25,4% 4,3% 48,2% 51,8% 9,7%  
Eriksdal 1396 17,4% 27,5% 22,2% 32,9% 3,7% 45,1% 54,9% 4,9%  
Faringe-Bladåker 528 16,3% 29,0% 30,1% 24,6% 5,5% 53,8% 46,2% 7,6%  
Fjärdingen 1002 34,9% 19,5% 17,4% 28,2% 7,5% 48,3% 51,7% 6,9%  
Funbo 1175 14,2% 35,9% 27,1% 22,7% 5,6% 51,2% 48,8% 3,9%  
Fyrisvall-Seminariet 1241 17,7% 35,5% 24,3% 22,5% 5,5% 47,1% 52,9% 5,8%  
Fålhagen-Almtuna 1165 34,6% 37,9% 15,3% 12,3% 2,6% 47,6% 52,4% 5,9%  
Fålhagen-Boländerna 913 31,3% 32,5% 20,7% 15,4% 5,3% 51,2% 48,8% 5,1%  
Fålhagen-Vaksala Torg 1181 33,6% 31,6% 16,7% 18,1% 4,5% 46,3% 53,7% 4,8%  
Fålhagen-Östra Station 1374 28,8% 34,2% 19,3% 17,7% 5,2% 49,0% 51,0% 6,6%  
Gamla Storvreta 742 13,3% 38,5% 23,0% 25,1% 5,7% 50,9% 49,1% 3,2%  
Gamla Uppsala 1596 17,4% 43,2% 22,6% 16,8% 6,1% 50,9% 49,1% 4,0%  
Gottsunda-Blomdahls väg 926 20,6% 42,3% 20,6% 16,4% 5,4% 52,5% 47,5% 15,0%  
Gottsunda centrum 1214 17,7% 30,6% 20,3% 31,5% 4,5% 44,8% 55,2% 13,1%  
Gottsunda-Vårdsätra 1466 18,1% 32,1% 32,5% 17,3% 10,0% 49,7% 50,3% 4,9%  
Gränbyparken 1369 35,1% 43,0% 12,9% 9,0% 7,0% 49,1% 50,9% 25,6%  
Gunsta tätort 675 13,6% 45,5% 23,4% 17,5% 5,8% 51,1% 48,9% 5,2%  
Gåvsta 936 15,7% 38,2% 22,9% 23,2% 6,8% 52,9% 47,1% 1,9%  
Husbyborg 1234 25,9% 38,7% 19,0% 16,5% 5,6% 49,6% 50,4% 6,0%  
Hällby 1515 30,2% 39,9% 12,3% 17,5% 3,7% 47,7% 52,3% 7,1%  
Jumkil-Åkerby 939 14,5% 33,3% 26,0% 26,2% 4,8% 49,7% 50,3% 2,7%  
Järlåsa 985 16,1% 30,2% 27,6% 26,1% 5,3% 52,7% 47,3% 5,4%  
Kantorsgatan 1399 71,7% 24,1% 2,9% 1,3% 13,5% 52,6% 47,4% 26,4%  
Knutby 1118 14,5% 28,5% 25,9% 31,0% 5,5% 52,6% 47,4% 3,8%  
Kungsgärdet 668 17,7% 31,1% 26,3% 24,9% 7,0% 49,3% 50,7% 7,2%  
Kungsängens gård-Vilan 660 13,0% 35,3% 24,8% 26,8% 6,4% 48,8% 51,2% 2,3%  
Kvarnen 1110 15,9% 28,1% 23,9% 32,2% 3,7% 48,0% 52,0% 5,1%  
Kåbo 1002 43,6% 23,8% 15,1% 17,6% 6,9% 50,1% 49,9% 15,4%  
Kåbo-Batteriparken 1014 38,8% 33,7% 14,9% 12,6% 6,6% 51,3% 48,7% 10,6%  
Källparken 1815 27,4% 43,1% 16,7% 12,7% 4,1% 49,4% 50,6% 10,0%  
Källsprånget 651 15,7% 32,3% 22,6% 29,5% 4,6% 45,0% 55,0% 5,1%  
Körveln 1355 19,0% 31,9% 24,3% 24,9% 4,9% 44,0% 56,0% 5,3%  
Lindbacken 917 11,8% 77,6% 8,1% 2,5% 2,6% 49,2% 50,8% 5,3%  
Linnéträdgården 735 21,9% 26,1% 24,2% 27,8% 2,7% 50,3% 49,7% 6,7%  
Luthagen-Prästgårdsgatan 1276 29,9% 29,4% 18,4% 22,3% 5,4% 44,4% 55,6% 4,4%  
Länna 718 15,7% 31,5% 25,9% 26,9% 5,4% 51,7% 48,3% 7,8%  
Lövstalöt 1511 15,1% 41,8% 20,8% 22,3% 6,7% 51,4% 48,6% 5,2%  
Malma backe-Valsätra 676 17,5% 37,7% 26,0% 18,8% 5,9% 46,4% 53,6% 8,6%  
Mellersta Gottsunda 992 21,9% 43,0% 22,3% 12,8% 7,0% 51,7% 48,3% 16,2%  
Mellersta Sunnersta 1176 14,5% 37,0% 28,0% 20,6% 8,2% 51,7% 48,3% 5,3%  
Mellersta Sävja 1182 24,2% 34,8% 22,8% 18,2% 8,1% 47,8% 52,2% 10,6%  
Mikaelsplan 796 19,5% 28,4% 20,2% 31,9% 3,9% 47,2% 52,8% 6,2%  
Nordvästra Sävja 858 17,0% 29,4% 30,8% 22,8% 5,7% 46,0% 54,0% 3,6%  
Nordöstra Sävja 871 18,9% 31,6% 30,1% 19,4% 8,2% 47,5% 52,5% 7,0%  
Nordöstra Valsätra 873 15,3% 27,8% 25,8% 31,0% 7,3% 48,1% 51,9% 4,5%  
Norra Fålhagen 1215 30,5% 30,2% 18,8% 20,5% 6,5% 48,0% 52,0% 6,0%  
Norra Gottsunda 1121 23,5% 45,3% 18,9% 12,3% 6,0% 53,3% 46,7% 15,8%  
Norra Gränby 1373 26,4% 35,6% 17,8% 20,2% 5,0% 48,2% 51,8% 9,4%  
Norra Kapellgärdet 1073 26,7% 43,3% 18,2% 11,8% 4,5% 49,3% 50,7% 7,7%  
Norra Kungsängen 1106 27,5% 37,9% 15,5% 19,2% 3,8% 47,8% 52,2% 5,4%  
Norra Kvarngärdet 1455 31,8% 46,0% 13,8% 8,5% 4,2% 50,1% 49,9% 19,1%  
Norra Luthagen 1059 28,3% 25,1% 16,4% 30,1% 4,6% 48,1% 51,9% 7,4%  
Norra Löten 1209 21,1% 35,9% 21,2% 21,8% 6,5% 45,3% 54,7% 9,3%  
Norra Norby 837 15,4% 26,6% 29,5% 28,4% 7,6% 49,6% 50,4% 3,9%  
Norra Nyby 1242 17,3% 26,4% 17,1% 39,1% 3,5% 48,8% 51,2% 6,4%  
Norra Salabacke 1245 19,8% 26,7% 15,9% 37,5% 3,5% 46,7% 53,3% 3,7%  
Norra Storvreta 1164 14,3% 41,4% 19,3% 24,9% 7,0% 48,5% 51,5% 3,6%  
Norra Sunnersta 982 24,6% 33,4% 22,7% 19,2% 9,0% 50,4% 49,6% 10,5%  
Norra Svartbäcken 1067 13,0% 28,2% 28,5% 30,3% 6,4% 47,8% 52,2% 3,5%  
Norra Årsta 1250 19,0% 29,3% 22,4% 29,3% 3,0% 46,4% 53,6% 4,5%  
Nyby gård 919 17,4% 34,4% 24,4% 23,8% 5,2% 46,4% 53,6% 6,9%  
Nåntuna 1064 12,2% 40,9% 21,3% 25,6% 6,3% 48,7% 51,3% 3,5%  
Observatoriet 1212 80,2% 12,9% 1,8% 5,1% 7,8% 50,5% 49,5% 13,5%  
Orphei drängars plats 993 27,6% 16,9% 17,1% 38,4% 4,8% 47,4% 52,6% 6,3%  
Rackarberget 1129 78,5% 17,4% 1,3% 2,7% 12,7% 49,5% 50,5% 14,8%  
Rasbokil 590 16,4% 37,1% 25,8% 20,7% 5,3% 52,5% 47,5% 3,7%  
Rickomberga 1133 12,2% 31,6% 21,2% 35,0% 4,2% 44,2% 55,8% 4,5%  
Rosendal 1624 60,0% 27,0% 8,7% 4,3% 10,4% 52,3% 47,7% 13,7%  
Samariterhemmet 1204 18,9% 24,6% 17,4% 39,1% 2,8% 45,6% 54,4% 6,1%  
Sankt Johannes 1171 45,3% 19,2% 14,3% 21,1% 8,2% 47,1% 52,9% 9,6%  
Sernanders väg 1268 72,2% 18,4% 6,1% 3,4% 15,9% 52,3% 47,7% 25,3%  
Skolparken 1090 23,4% 18,0% 16,6% 42,0% 4,6% 46,1% 53,9% 3,6%  
Skomakarberget 886 15,8% 27,2% 29,3% 27,7% 3,3% 43,8% 56,2% 3,5%  
Skuttunge 798 18,4% 38,8% 25,3% 17,4% 5,6% 52,9% 47,1% 2,5%  
Skyttorp-Tensta 1393 17,2% 33,6% 27,3% 22,0% 6,0% 53,3% 46,7% 4,5%  
Slavsta 1399 19,9% 41,4% 22,4% 16,3% 7,0% 50,2% 49,8% 7,3%  
Sommarro 1317 24,7% 32,9% 19,9% 22,6% 4,2% 46,5% 53,5% 5,2%  
Stavby 609 17,2% 35,8% 24,0% 23,0% 6,7% 47,9% 52,1% 2,5%  
Stenhagen-Herrhagen 1073 17,9% 39,5% 27,9% 14,7% 7,6% 47,2% 52,8% 5,5%  
Stenhagen-Kvarnbo 994 20,8% 35,2% 26,8% 17,2% 8,0% 48,7% 51,3% 11,6%  
Storvretabygden 838 15,0% 36,9% 26,7% 21,4% 6,9% 52,6% 47,4% 3,5%  
Storvreta-Lyckebo 1163 15,9% 43,6% 23,9% 16,6% 6,2% 48,0% 52,0% 5,7%  
Studentvägen 1131 82,8% 13,1% 1,7% 2,4% 11,6% 54,1% 45,9% 14,0%  
Svartbäcken-Fyrishov 1008 22,3% 24,7% 18,3% 34,7% 3,1% 45,6% 54,4% 6,1%  
Sydvästra Luthagen 1166 40,1% 30,1% 13,3% 16,6% 6,7% 45,8% 54,2% 4,6%  
Sydvästra Valsätra 1057 25,0% 43,3% 17,8% 13,9% 6,8% 54,5% 45,5% 29,7%  
Södra Centrum 1040 19,2% 28,2% 19,9% 32,7% 4,3% 46,9% 53,1% 7,2%  
Södra Flogsta 1187 13,8% 29,9% 24,7% 31,6% 5,1% 47,0% 53,0% 4,3%  
Södra Gottsunda 1045 19,4% 40,2% 25,0% 15,4% 6,3% 48,2% 51,8% 13,7%  
Södra Gränby 1131 23,2% 25,9% 23,1% 27,9% 4,7% 48,8% 51,2% 5,2%  
Södra Kungsängen 1062 38,6% 40,1% 13,8% 7,4% 5,0% 48,6% 51,4% 11,7%  
Södra Kvarngärdet 1342 22,5% 36,1% 22,0% 19,4% 6,0% 44,6% 55,4% 11,0%  
Södra Norby 1081 14,1% 28,7% 26,8% 30,4% 6,4% 49,1% 50,9% 4,3%  
Södra Nyby 1114 19,8% 31,6% 21,8% 26,8% 5,8% 48,6% 51,4% 5,8%  
Södra Nåntuna 749 13,4% 36,0% 25,4% 25,2% 7,1% 50,1% 49,9% 4,3%  
Södra Rasbobygden 847 17,2% 36,2% 27,2% 19,4% 7,0% 52,1% 47,9% 4,1%  
Södra Salabacke 1125 27,6% 31,6% 22,3% 18,5% 5,3% 50,1% 49,9% 6,1%  
Södra Sunnersta 1082 13,1% 28,8% 29,0% 29,0% 6,2% 50,3% 49,7% 4,2%  
Södra Svartbäcken 1172 20,0% 31,8% 23,7% 24,5% 6,0% 48,5% 51,5% 4,8%  
Södra Sävja 830 17,3% 32,5% 19,5% 30,6% 4,7% 44,3% 55,7% 12,2%  
Tiundaskolan 957 28,2% 30,9% 20,2% 20,7% 7,2% 48,7% 51,3% 6,0%  
Tornet 1206 18,1% 31,9% 24,9% 25,1% 3,3% 48,5% 51,5% 5,6%  
Tuna 737 15,5% 29,0% 30,0% 25,5% 3,7% 52,9% 47,1% 5,2%  
Ulleråker 848 20,6% 34,7% 18,9% 25,8% 5,9% 50,4% 49,6% 17,6%  
Ultuna-Ulleråker 1084 44,0% 35,2% 11,3% 9,4% 8,0% 41,1% 58,9% 17,7%  
Vaksala-Jälla 923 14,6% 45,4% 23,3% 16,7% 5,9% 53,5% 46,5% 9,3%  
Valsätra-Spinnrocksvägen 949 19,2% 37,9% 19,8% 23,1% 4,5% 48,8% 51,2% 18,4%  
Vattholma 1252 14,8% 33,5% 24,9% 26,8% 6,9% 50,4% 49,6% 2,2%  
Viksta 571 18,6% 31,0% 28,0% 22,4% 6,1% 53,2% 46,8% 3,2%  
Vreta-Ytternäs 552 8,9% 42,6% 25,4% 23,2% 5,8% 51,6% 48,4% 3,1%  
Väktargatan 1138 57,6% 22,6% 9,8% 10,1% 4,7% 48,8% 51,2% 12,8%  
Vängebygden 917 14,1% 41,7% 22,7% 21,6% 5,7% 52,2% 47,8% 4,3%  
Vänge tätort 950 12,7% 35,3% 24,1% 27,9% 6,1% 48,1% 51,9% 4,0%  
Västra Björklinge 1197 14,0% 37,5% 24,2% 24,3% 6,1% 51,9% 48,1% 4,8%  
Västra Flogsta 1336 75,4% 20,1% 2,5% 1,9% 7,0% 50,7% 49,3% 21,9%  
Västra Gränby 1355 34,5% 39,6% 15,9% 10,1% 7,0% 50,8% 49,2% 27,0%  
Västra Höganäs 1259 26,3% 30,3% 19,0% 24,4% 4,6% 49,1% 50,9% 4,6%  
Västra Kungsängen 625 23,0% 30,2% 25,8% 21,0% 3,2% 47,0% 53,0% 4,2%  
Västra Löten 1341 17,4% 27,3% 21,3% 34,1% 3,4% 45,5% 54,5% 6,0%  
Västra Norby 1095 16,6% 28,9% 29,0% 25,4% 7,4% 46,0% 54,0% 5,6%  
Västra Salabacke 1191 28,1% 26,4% 20,2% 25,2% 4,2% 47,6% 52,4% 5,6%  
Västra Stenhagen 1073 26,6% 48,3% 14,7% 10,4% 4,9% 49,0% 51,0% 13,4%  
Västra Tuna backar 1032 16,8% 27,4% 19,6% 36,2% 3,9% 43,0% 57,0% 3,6%  
Yrsaparken 636 13,8% 33,3% 26,4% 26,4% 5,2% 50,9% 49,1% 2,0%  
Åkerlänna 630 17,1% 28,9% 31,1% 22,9% 5,7% 51,4% 48,6% 3,3%  
Åland-Skogstibble 782 12,8% 30,1% 30,6% 26,6% 3,6% 52,2% 47,8% 6,8%  
Ärna 732 13,1% 40,8% 25,4% 20,6% 8,2% 51,2% 48,8% 3,8%  
Östra Björklinge 1296 16,0% 38,1% 25,9% 19,9% 6,6% 49,4% 50,6% 2,2%  
Östra Eriksberg 1328 34,0% 28,2% 19,6% 18,1% 5,5% 48,3% 51,7% 8,5%  
Östra Fålhagen 1099 21,9% 34,4% 24,7% 18,9% 4,6% 48,9% 51,1% 4,5%  
Östra Gottsunda 703 17,4% 29,6% 24,3% 28,7% 7,0% 46,9% 53,1% 5,5%  
Östra Höganäs 1246 41,9% 30,8% 12,0% 15,2% 4,3% 45,8% 54,2% 5,8%  
Östra Luthagen 1020 49,6% 19,9% 10,2% 20,3% 7,9% 48,0% 52,0% 5,9%  
Östra Löten 1284 25,8% 26,3% 24,1% 23,8% 7,7% 48,6% 51,4% 10,0%  
Östra Stenhagen 935 21,5% 33,4% 25,2% 19,9% 7,1% 46,7% 53,3% 8,0%  
Östra Storvreta 1223 11,4% 40,6% 24,4% 23,5% 7,1% 50,8% 49,2% 2,2%  
Östra Sunnersta 1185 14,9% 33,1% 29,6% 22,4% 8,6% 49,1% 50,9% 4,9%  
Östra Tuna backar 1096 16,0% 27,7% 30,8% 25,5% 3,8% 44,5% 55,5% 5,0%  
Östra Årsta 1204 14,2% 29,0% 24,8% 32,1% 6,3% 50,4% 49,6% 3,0%  
Uppsala 171488 24,7% 32,8% 20,7% 21,8% 5,8% 48,8% 51,2% 7,6%

Kandidater - kommun Uppsala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-09. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 72 11,1% 38,9% 27,8% 22,2% 4,2% 50,0% 50,0%    
Basinkomstpartiet 1     100,0%     100,0%      
Centerpartiet 58 12,1% 41,4% 25,9% 20,7% 1,7% 62,1% 37,9% 3,4%  
Direktdemokraterna 2 50,0% 50,0%       100,0%      
Feministiskt initiativ 12 50,0% 33,3% 16,7%     41,7% 58,3% 8,3%  
Folkhemmet Sverige 1       100,0%   100,0%      
Kristdemokraterna 31 29,0% 25,8% 22,6% 22,6% 3,2% 71,0% 29,0% 6,5%  
Kristna Värdepartiet 4   50,0% 25,0% 25,0%   75,0% 25,0%    
Landsbygdspartiet Oberoende 27 11,1% 37,0% 29,6% 22,2%   59,3% 40,7%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 48 8,3% 35,4% 27,1% 29,2%   43,8% 56,2% 2,1%  
Medborgerlig Samling 2 50,0%   50,0%     50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 44 15,9% 50,0% 15,9% 18,2% 4,5% 50,0% 50,0%    
Moderaterna 61 14,8% 34,4% 29,5% 21,3% 1,6% 62,3% 37,7% 3,3%  
Piratpartiet 3 66,7% 33,3%       66,7% 33,3%    
POPULISTERNA 1     100,0%     100,0%      
Sverigedemokraterna 37 29,7% 18,9% 32,4% 18,9% 5,4% 78,4% 21,6% 2,7%  
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) (HELA LANDET) 10 50,0% 30,0% 10,0% 10,0%   90,0% 10,0%    
Vänsterpartiet 47 8,5% 40,4% 34,0% 17,0% 6,4% 46,8% 53,2%    
Uppsala 461 16,7% 36,2% 26,7% 20,4% 2,8% 57,9% 42,1% 2,0%

Valda ledamöter - kommun Uppsala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21 14,3% 47,6% 23,8% 14,3% 9,5% 52,4% 47,6%    
Centerpartiet 8 12,5% 62,5% 12,5% 12,5%   50,0% 50,0%    
Feministiskt initiativ 2 100,0%           100,0%    
Kristdemokraterna 6 33,3% 33,3% 16,7% 16,7%   33,3% 66,7% 16,7%  
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 8 25,0% 37,5% 25,0% 12,5%   62,5% 37,5%    
Miljöpartiet de gröna 6   83,3% 16,7%     50,0% 50,0%    
Moderaterna 14 7,1% 57,1% 21,4% 14,3%   42,9% 57,1%    
Sverigedemokraterna 7 57,1% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 57,1% 42,9%    
Vänsterpartiet 9 11,1% 44,4% 44,4%     55,6% 44,4%    
Uppsala 81 19,8% 46,9% 22,2% 11,1% 3,7% 49,4% 50,6% 1,2%

http://www.val.se