Val till kommunfullmäktige i Östhammar - Ålder och kön - kommun Östhammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Östhammar

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alunda-Ekeby 1635 16,0% 28,9% 28,6% 26,5% 5,7% 53,5% 46,5% 1,8%  
Alunda tätort 1840 19,5% 31,2% 20,2% 29,1% 5,8% 48,2% 51,8% 2,3%  
Ed 1198 13,8% 27,3% 24,9% 34,1% 5,2% 51,7% 48,3% 2,8%  
Gimo, Hökhuvud-Vattensta 1275 16,2% 26,1% 25,7% 32,0% 5,3% 52,9% 47,1% 2,7%  
Gimo Västra 1372 18,6% 27,0% 22,4% 32,1% 4,7% 50,1% 49,9% 6,9%  
Gräsö 600 8,8% 17,8% 26,7% 46,7% 4,3% 52,5% 47,5% 1,3%  
Hargshamn 681 9,5% 20,6% 27,2% 42,7% 2,5% 54,0% 46,0% 1,9%  
Kristinelund 1592 17,5% 31,2% 23,1% 28,1% 5,5% 50,1% 49,9% 3,9%  
Norrskedika-Valö-Forsmark 1158 12,2% 22,5% 32,2% 33,1% 2,8% 53,3% 46,7% 1,8%  
Söderön 522 7,1% 18,2% 29,1% 45,6% 1,3% 54,2% 45,8% 1,3%  
Öregrund 1570 12,3% 22,3% 25,9% 39,6% 3,6% 51,0% 49,0% 2,1%  
Österbybruk, Dannemora-Film 1642 16,2% 27,4% 25,9% 30,5% 4,5% 52,2% 47,8% 4,7%  
Österbybruk-Morkarla 1344 17,9% 27,8% 26,0% 28,2% 5,9% 52,7% 47,3% 4,1%  
Östhammars centrum 1215 17,9% 18,4% 20,6% 43,2% 3,5% 46,7% 53,3% 2,2%  
Östhammar 17644 15,5% 25,9% 25,2% 33,4% 4,6% 51,3% 48,7% 3,0%

Kandidater - kommun Östhammar

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-09. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 56 5,4% 33,9% 39,3% 21,4%   57,1% 42,9% 3,6%  
Centerpartiet 31   29,0% 32,3% 38,7%   41,9% 58,1% 3,2%  
Kristdemokraterna 14 14,3% 35,7% 35,7% 14,3% 7,1% 42,9% 57,1%    
Kristna Värdepartiet 1   100,0%       100,0%      
Landsbygdspartiet Oberoende 7 14,3% 42,9% 14,3% 28,6%   71,4% 28,6%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 17 5,9% 11,8% 17,6% 64,7%   47,1% 52,9%    
Lokalpartiet BoA 14 7,1% 14,3% 35,7% 42,9% 7,1% 85,7% 14,3%    
Miljöpartiet de gröna 10   30,0% 40,0% 30,0%   40,0% 60,0%    
Moderaterna 23 13,0% 13,0% 21,7% 52,2% 8,7% 69,6% 30,4%    
Ostkustens Framtid 6 33,3% 16,7% 33,3% 16,7% 33,3%   100,0%    
Sverigedemokraterna 14 28,6% 7,1% 35,7% 28,6% 7,1% 71,4% 28,6%    
Vänsterpartiet 10   20,0% 20,0% 60,0%   40,0% 60,0%    
Östhammar 203 8,4% 25,1% 31,5% 35,0% 3,4% 54,7% 45,3% 1,5%

Valda ledamöter - kommun Östhammar

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16 6,2% 37,5% 43,8% 12,5%   50,0% 50,0%    
Centerpartiet 7   28,6% 42,9% 28,6%   42,9% 57,1%    
Kristdemokraterna 3 33,3% 33,3% 33,3%       100,0%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2 50,0%     50,0%     100,0%    
Lokalpartiet BoA 3   33,3% 33,3% 33,3%   100,0%      
Miljöpartiet de gröna 1   100,0%         100,0%    
Moderaterna 7 14,3%   14,3% 71,4% 14,3% 71,4% 28,6%    
Sverigedemokraterna 8 12,5% 12,5% 50,0% 25,0%   87,5% 12,5%    
Vänsterpartiet 2     50,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Östhammar 49 10,2% 24,5% 36,7% 28,6% 2,0% 55,1% 44,9%

http://www.val.se