Val till kommunfullmäktige i Flen - Ålder och kön - kommun Flen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Flen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bettna 1285 13,1% 22,4% 31,7% 32,8% 4,0% 51,3% 48,7% 5,0%  
Flens norra 1417 11,6% 20,0% 21,9% 46,5% 3,7% 47,4% 52,6% 4,1%  
Flens södra 1518 26,2% 31,9% 20,9% 20,9% 9,2% 50,0% 50,0% 20,8%  
Flens västra 1313 16,2% 22,2% 26,2% 35,3% 6,6% 48,8% 51,2% 7,8%  
Flens östra 1107 14,0% 26,0% 27,3% 32,7% 4,8% 52,7% 47,3% 9,8%  
Helgesta-Hyltinge 1362 10,4% 19,7% 26,9% 43,1% 3,7% 52,7% 47,3% 5,0%  
Hälleforsnäs 1287 12,3% 24,5% 25,5% 37,8% 4,4% 51,7% 48,3% 12,3%  
Malmköpings västra 1134 12,6% 25,2% 25,5% 36,7% 4,5% 51,3% 48,7% 9,3%  
Malmköpings östra 1430 12,7% 25,0% 24,4% 37,9% 4,5% 49,7% 50,3% 5,7%  
Mellösa 929 11,3% 25,6% 27,1% 36,0% 5,2% 50,4% 49,6% 3,8%  
Flen 12782 14,3% 24,3% 25,5% 35,9% 5,1% 50,5% 49,5% 8,6%

Kandidater - kommun Flen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-09. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 36 2,8% 27,8% 33,3% 36,1%   52,8% 47,2% 2,8%  
Centerpartiet 23 8,7% 26,1% 34,8% 30,4%   56,5% 43,5% 13,0%  
Kristdemokraterna 12   75,0% 16,7% 8,3%   66,7% 33,3%    
Landsbygdspartiet Oberoende 1     100,0%       100,0%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 12 8,3% 41,7% 8,3% 41,7%   50,0% 50,0% 8,3%  
Miljöpartiet de gröna 13 7,7% 23,1% 23,1% 46,2% 7,7% 53,8% 46,2%    
Moderaterna 25   24,0% 36,0% 40,0%   40,0% 60,0% 4,0%  
Rättvisa i Flen 4     50,0% 50,0%   100,0%      
Sverigedemokraterna 18   33,3% 44,4% 22,2%   72,2% 27,8%    
Vänsterpartiet 32 15,6% 18,8% 37,5% 28,1%   31,2% 68,8% 6,2%  
Flen 176 5,7% 29,0% 33,0% 32,4% 0,6% 51,1% 48,9% 4,5%

Valda ledamöter - kommun Flen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14 7,1% 50,0% 35,7% 7,1%   50,0% 50,0% 7,1%  
Centerpartiet 6 16,7% 33,3% 33,3% 16,7%   50,0% 50,0% 16,7%  
Kristdemokraterna 2   50,0% 50,0%     50,0% 50,0%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2   50,0%   50,0%   50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 1     100,0%       100,0%    
Moderaterna 7   14,3% 42,9% 42,9%   14,3% 85,7% 14,3%  
Sverigedemokraterna 9   44,4% 33,3% 22,2%   77,8% 22,2%    
Vänsterpartiet 4   50,0% 50,0%     50,0% 50,0%    
Flen 45 4,4% 40,0% 37,8% 17,8% 48,9% 51,1% 6,7%

http://www.val.se