Val till kommunfullmäktige i Lomma - Ålder och kön - kommun Lomma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Lomma

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borgeby V 1409 10,4% 36,8% 20,2% 32,5% 6,1% 49,3% 50,7% 2,3%  
Borgeby Ö 1429 10,4% 38,3% 25,2% 26,1% 5,7% 50,6% 49,4% 4,1%  
Båtgatorna-Fågelstaden 1323 13,5% 39,4% 27,4% 19,8% 7,0% 50,6% 49,4% 2,9%  
Flädie N 1703 9,8% 30,2% 23,8% 36,1% 5,1% 46,6% 53,4% 2,6%  
Flädie S 1239 11,1% 34,7% 26,7% 27,5% 7,0% 49,6% 50,4% 2,8%  
Flädie Ö-Fjelie-Önnerup 1875 14,6% 33,8% 25,5% 26,1% 6,7% 48,9% 51,1% 3,9%  
Karstorp-Alnarp 1130 16,2% 37,4% 22,5% 23,9% 4,7% 50,2% 49,8% 3,7%  
Lomma Centrum 1534 8,2% 20,7% 19,4% 51,7% 3,5% 44,2% 55,8% 3,2%  
Lomma Hamn 1800 9,5% 30,1% 24,6% 35,8% 2,9% 48,2% 51,8% 3,2%  
Lomma N 1661 15,4% 38,8% 24,9% 20,8% 5,8% 50,6% 49,4% 4,3%  
Norr Vinstorp m fl 1252 11,2% 53,1% 22,0% 13,7% 5,2% 49,4% 50,6% 3,2%  
Piläng 1362 13,9% 37,0% 26,9% 22,2% 5,5% 49,8% 50,2% 2,7%  
Lomma 17717 11,9% 35,3% 24,1% 28,6% 5,4% 48,9% 51,1% 3,3%

Kandidater - kommun Lomma

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-09. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 27 3,7% 22,2% 29,6% 44,4%   55,6% 44,4%    
Centerpartiet 14 14,3% 21,4% 7,1% 57,1% 7,1% 64,3% 35,7%    
Fokus Bjärred 9   88,9%   11,1%   66,7% 33,3%    
Kristdemokraterna 7     42,9% 57,1%   85,7% 14,3%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 17   23,5% 41,2% 35,3%   58,8% 41,2%    
Miljöpartiet de gröna 5     60,0% 40,0%   20,0% 80,0%    
Moderaterna 62 8,1% 35,5% 37,1% 19,4% 1,6% 58,1% 41,9% 3,2%  
Sverigedemokraterna 9 11,1% 33,3% 55,6%   11,1% 66,7% 33,3%    
Vänsterpartiet 6   33,3% 50,0% 16,7%   50,0% 50,0%    
Lomma 156 5,8% 30,8% 34,0% 29,5% 1,9% 59,0% 41,0% 1,3%

Valda ledamöter - kommun Lomma

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8 12,5% 12,5% 37,5% 37,5%   50,0% 50,0%    
Centerpartiet 3   33,3%   66,7%   33,3% 66,7%    
Fokus Bjärred 5   80,0%   20,0%   60,0% 40,0%    
Kristdemokraterna 1     100,0%       100,0%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4   25,0% 75,0%     50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 2       100,0%     100,0%    
Moderaterna 18 5,6% 44,4% 44,4% 5,6%   61,1% 38,9%    
Sverigedemokraterna 4 25,0% 25,0% 50,0%   25,0% 75,0% 25,0%    
Lomma 45 6,7% 35,6% 37,8% 20,0% 2,2% 53,3% 46,7%

http://www.val.se