Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön - kommun Sjöbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Sjöbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blentarp 1743 12,6% 30,4% 28,5% 28,5% 4,5% 51,4% 48,6% 5,3%  
Everlöv 824 13,5% 30,2% 30,8% 25,5% 4,0% 52,5% 47,5% 4,7%  
Fränninge 737 17,1% 27,8% 28,2% 26,9% 4,9% 50,7% 49,3% 5,3%  
Lövestad 1014 14,0% 28,1% 29,0% 28,9% 3,9% 52,3% 47,7% 8,0%  
Sjöbo Centrum 1151 16,9% 23,0% 17,9% 42,2% 4,3% 44,3% 55,7% 3,9%  
Sjöbo Emanuel 1341 16,2% 28,8% 22,7% 32,3% 4,3% 50,2% 49,8% 2,8%  
Sjöbo Färsinga 1366 21,1% 26,1% 21,0% 31,8% 4,6% 49,0% 51,0% 4,8%  
Sjöbo Linné 1600 15,1% 30,6% 24,6% 29,8% 3,9% 48,8% 51,2% 3,8%  
Sjöbo Sandbäck 1448 14,2% 30,0% 26,3% 29,6% 4,4% 52,8% 47,2% 3,9%  
Sövde 576 12,2% 27,1% 34,9% 25,9% 3,3% 49,7% 50,3% 6,4%  
Vanstad 1350 14,3% 31,7% 29,4% 24,6% 5,2% 53,4% 46,6% 5,6%  
Vollsjö 1208 16,0% 28,9% 27,7% 27,4% 4,6% 51,7% 48,3% 8,9%  
Östra Kärrstorp 754 13,7% 32,4% 31,6% 22,4% 5,0% 51,7% 48,3% 8,2%  
Sjöbo 15112 15,2% 29,0% 26,4% 29,4% 4,4% 50,6% 49,4% 5,3%

Kandidater - kommun Sjöbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-09. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24 4,2% 29,2% 25,0% 41,7% 4,2% 54,2% 45,8%    
Centerpartiet 22   22,7% 54,5% 22,7%   59,1% 40,9%    
Feministiskt initiativ 6 16,7% 83,3%       33,3% 66,7%    
Kristdemokraterna 27 18,5% 29,6% 33,3% 18,5% 3,7% 70,4% 29,6%    
Landsbygdspartiet Oberoende 2   100,0%       50,0% 50,0%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 8   12,5% 12,5% 75,0%   50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 7     28,6% 71,4%   57,1% 42,9%    
Moderaterna 42 7,1% 26,2% 21,4% 45,2% 2,4% 69,0% 31,0%    
Sjöbopartiet 11   45,5% 27,3% 27,3%   72,7% 27,3%    
Sverigedemokraterna 46 6,5% 19,6% 50,0% 23,9%   76,1% 23,9%    
TRYGGHETSPARTIET 3     100,0%     66,7% 33,3%    
Vänsterpartiet 20 20,0% 40,0% 30,0% 10,0% 10,0% 70,0% 30,0% 5,0%  
Sjöbo 218 7,8% 28,0% 33,9% 30,3% 2,3% 66,1% 33,9% 0,5%

Valda ledamöter - kommun Sjöbo

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8   37,5% 25,0% 37,5%   50,0% 50,0%    
Centerpartiet 5   40,0% 60,0%     40,0% 60,0%    
Kristdemokraterna 3   33,3% 66,7%     66,7% 33,3%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1       100,0%     100,0%    
Miljöpartiet de gröna 1       100,0%   100,0%      
Moderaterna 13 7,7% 23,1% 23,1% 46,2%   61,5% 38,5%    
Sjöbopartiet 2   100,0%       50,0% 50,0%    
Sverigedemokraterna 14   14,3% 64,3% 21,4%   71,4% 28,6%    
Vänsterpartiet 2   50,0%   50,0%   100,0%      
Sjöbo 49 2,0% 28,6% 38,8% 30,6% 61,2% 38,8%

http://www.val.se