Val till kommunfullmäktige i Åstorp - Ålder och kön - kommun Åstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Åstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hyllinge 1855 18,8% 38,1% 22,4% 20,6% 6,1% 51,7% 48,3% 7,8%  
Kvidinge landsbygd 828 15,0% 31,2% 31,5% 22,3% 6,2% 56,0% 44,0% 10,3%  
Kvidinge tätort 1276 19,0% 34,3% 21,3% 25,3% 5,8% 51,4% 48,6% 9,2%  
Nyvång 512 16,8% 33,6% 26,8% 22,9% 6,2% 52,7% 47,3% 9,6%  
Åstorp Bjärshög 1095 22,3% 35,0% 20,1% 22,6% 6,6% 49,4% 50,6% 26,0%  
Åstorp Björnekulla 800 18,0% 36,5% 26,4% 19,1% 5,9% 52,5% 47,5% 9,0%  
Åstorp Centrum 1575 20,1% 25,5% 20,3% 34,2% 4,4% 48,4% 51,6% 8,8%  
Åstorp Dala 1120 18,6% 30,1% 24,0% 27,3% 7,1% 51,5% 48,5% 10,3%  
Åstorp Norr 1149 17,3% 34,6% 25,0% 23,1% 6,8% 49,6% 50,4% 8,4%  
Åstorp Öster 1463 13,4% 42,1% 21,2% 23,3% 5,3% 51,1% 48,9% 3,3%  
Åstorp 11673 18,1% 34,3% 23,1% 24,5% 5,9% 51,1% 48,9% 9,9%

Kandidater - kommun Åstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-09. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 34 2,9% 26,5% 41,2% 29,4% 2,9% 58,8% 41,2% 2,9%  
Centerpartiet 30 3,3% 40,0% 46,7% 10,0% 3,3% 53,3% 46,7% 3,3%  
Kristdemokraterna 10   20,0% 10,0% 70,0%   50,0% 50,0%    
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 11   27,3%   72,7%   45,5% 54,5%    
Miljöpartiet de gröna 3   100,0%       66,7% 33,3%    
Moderaterna 42 16,7% 40,5% 26,2% 16,7% 11,9% 59,5% 40,5% 2,4%  
Sverigedemokraterna 19 21,1% 26,3% 31,6% 21,1% 5,3% 73,7% 26,3%    
Vänsterpartiet 4   25,0% 50,0% 25,0%   50,0% 50,0%    
Åstorp 153 8,5% 34,0% 31,4% 26,1% 5,2% 58,2% 41,8% 2,0%

Valda ledamöter - kommun Åstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10   30,0% 60,0% 10,0%   50,0% 50,0%    
Centerpartiet 2   50,0%   50,0%   100,0%      
Kristdemokraterna 1       100,0%   100,0%      
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2   100,0%       50,0% 50,0%    
Moderaterna 6   50,0% 50,0%     66,7% 33,3%    
Sverigedemokraterna 9 22,2% 33,3% 22,2% 22,2%   66,7% 33,3%    
Vänsterpartiet 1   100,0%       100,0%      
Åstorp 31 6,5% 41,9% 35,5% 16,1% 64,5% 35,5%

http://www.val.se